Alla inlägg den 8 maj 2007

Av Nätverket Språkförsvaret - 8 maj 2007 20:23

Kulturutskottet avslog i sitt betänkande 2006/07:KrU6 en motion från Birgitta Sellén och Sven Bergström, båda centerpartiet, om att lagskydda det svenska språket med hänvisning till att regeringen redan tillsatt en utredning för att utarbeta ett förslag till en svensk språklag. 


Utskottets överväganden

Lagskydd av svenska språket


Utskottets förslag i korthetEtt motionsyrkande med krav på att lagskydda svenska språket avstyrks med hänvisning till att regeringen redan har tillsatt en utredning för att utarbeta ett förslag till en svensk språklag.

 

Motionsyrkandet får därmed anses tillgodosett. Jämför särskilt yttrande (v).


Motionen 


Birgitta Sellén och Sven Bergström (c) begär i motion Kr219 yrkande 2 att svenska språket ska lagskyddas. Motionärerna oroas av att engelskan tränger ut svenskan på en del domäner i dag. Tydligast är detta inom datavärlden och inom högskolan. Det finns nu också grundskolor som gåttöver till engelska som enda undervisningsspråk. Motionärerna framhålleratt språket är nyckeln till vår kultur och historia, bärare av vår identitet och grunden för social gemenskap på alla nivåer. Regeringen bör därför tillsätta en ny utredning som med hjälp av den tidigare utredningen Mål i mun – Förslag till handlingsprogram för svenska språket (1) och propositionen Bästa språket (2) snabbt kan ta fram ett nytt underlag till en proposition om att lagskydda det svenska språket.Utskottets ställningstagande 


Utskottet anser i likhet med motionärerna att svenska språkets ställningsom majoritetsspråk bör lagfästas liksom riksdagen redan har lagskyddatett antal nationella minoritetsspråk, nämligen samiska, finska, meänkieli,romani chib och jiddisch. Det svenska språket är av central betydelse förde människor som verkar och bor i Sverige. Tillgången till språket är en förutsättning för att fullt ut kunna delta i det svenska samhället och för en levande demokrati. Språket är också en del av vårt gemensamma minne.Utskottet konstaterar därför med tillfredsställelse att regeringen i budgetpropositionen för 2007, utgiftsområde 17, aviserat att en lag som slår fast svenska språkets ställning ska införas.


Regeringen har den 8 februari 2007 beslutat tillkalla en särskild utredareför att utarbeta ett förslag till en språklag (dir. 2007:17). De avriksdagen tidigare godkända språkpolitiska målen (3) ska vara en grund för arbetet, liksom de överväganden som Kommittén för svenska språket gjorde i fråga om en språklagstiftning. Utredaren ska i det sammanhanget även beakta de synpunkter som framkommit vid remissbehandlingen avkommitténs förslag. En lagreglering ska avse svenska språkets status och ge en tydlig signal om den vikt som svenska språket har. Utredaren ska också överväga om det i en sådan lag bör införas bestämmelser om de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråkets ställning. Frågan om svenska språket i internationella sammanhang bör även belysas. I uppdraget ingår inte att lämna förslag till ändringar av grundlag. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2007.


Utskottet anser motionsyrkandet vara tillgodosett med det anförda.

Motion Kr219 (c) yrkande 2 avstyrks därmed.


Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Siv Holma (v), Cecilia Wikström i Uppsala (fp), Cecilia Magnusson (m), Margareta Israelsson (s),Anne Marie Brodén (m), Lars Wegendal (s), Mats Johansson (m), AndersÅkesson (c), Anne Ludvigsson (s), Hans Wallmark (m), Dan Kihlström(kd), Olof Lavesson (m), Göran Persson i Simrishamn (s), Anneli Särnblad

(s), Leif Pettersson (s) och Camilla Lindberg (fp).”

 

Det intressanta i detta sammanhang är meningen ”Utskottet anser i likhet med motionärerna att svenska språkets ställning som majoritetsspråk bör lagfästas”, som samtliga ledamöter, inklusive de socialdemokratiska, skriver under. Vi får hoppas att detta betyder att samtliga riksdagspartier idag anser att svenska språket skall fastslås som officiellt språk i Sverige.

 

Per-Åke Lindblom


(Texten har redigerats, men bara i form av omkastningar och utförande)


1. SOU 2002:27.2. Prop. 2005/06:2.3. Prop. 2005/06:2, bet. 2005/06:KrU4, rskr. 2005/06:89. 2006/07:KrU6

  

Presentation

Omröstning

Vad anser du om att Sverige tillåter fullt skattefinansierade skolor att använda engelska som första undervisningsspråk i upp till 50 % av tiden i grundskolan och upp till 90 % i gymnasiet? Den senare elevkategorin läser endast svenskämnet på svenska.
 Helt rätt
 Bra
 Undervisning ska kunna ges på engelska men inte i så hög utsträckning som för närvarande
 Dåligt. Det huvudsakliga undervisningsspråket i svensk skola ska vara svenska
 Om en skola använder engelska som första undervisningsspråk, ska denna inte skattefinansieras
 Vet inte

Fråga mig

128 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5 6
7 8
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 25 26 27
28 29 30 31
<<< Maj 2007 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Språkförsvaret med Blogkeen
Följ Språkförsvaret med Bloglovin'

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se