Alla inlägg under december 2008

Av Nätverket Språkförsvaret - 9 december 2008 12:46


dagens Brännpunkt i Svenska Dagbladet skriver Marie-Laure Le Foulon om den svenska utställningen om Alfred Nobel i Paris, vilken är tämligen misslyckad ur flera aspekter. Det gäller också språkvalet.  Hon skriver:


"All text är på engelska, säkert för att ge ett internationellt intryck - vilken oförskämdhet med tanke på att, som utställningen påpekar, Nobel valde Frankrike därför att han behärskade språket."


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)Av Nätverket Språkförsvaret - 8 december 2008 19:32


Är detta en militär förhållningsregel för USA-trupper i Irak eller Afghanistan? Eller ett motto för polisstyrkor i någon amerikansk storstad? Nej, det är Norrbottens läns landsting, som bedriver en kampanj för kondomanvändning: "No action without protection - använd kondom".

Tydligen går kampanjens budskap bara hem på engelska bland ungdomen i Norrbotten, enligt landstinget. Det har av någon anledning blivit högsta mode bland skattefinansierade församlingar och institutioner att konstruera dessa språkliga missfoster. Se bl.a "Rainbow animals - om homosexualitet i djurvärlden", en utställning på Naturhistoriska museet.


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 8 december 2008 19:10


Igår kväll höll J M G Le Clézio sin Nobelföreläsning, i "Paradoxernas skog", i Börssalen. Om språket sade han bl.a :


"Språket är mänsklighetens mest fantastiska uppfinning, som föregår allt och skänker allt sin beskärda del. Utan språk ingen vetenskap, ingen teknik, inga lagar, ingen konst, ingen kärlek."


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 7 december 2008 12:47


(Denna rapport är hämtad i sin helhet från Språkrådet, eftersom rapporten förtjänar vidare spridning.)


Språkrådet uppmärksammar alltid den 7 december som språkpolitikens dag, eftersom riksdagen den dagen 2005 antog en nationell språkpolitik med fyra övergripande mål:
 

  • Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige.
  • Svenska ska vara ett komplett och samhällsbärande språk.
  • Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig.
  • Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk.

Under de tre år som gått sedan målen antogs har den språkpolitiska debatten intensifierats i Sverige. Regeringen beslöt därför 2007 att utreda om Sverige också behövde en allmän språklag. Utredaren presenterade sitt förslag till språklag i mars i år i betänkandet ”Värna språken – förslag till språklag” (SOU 2008:26). Lagförslaget innebär att målen blir lagtext. Paragraf 4 i förslaget lyder exempelvis: ”Svenska är huvudspråk i Sverige:” Utredningen har tagits mycket väl emot, och nästan alla remissvar är positiva. I mars kommer regeringen att presentera en proposition för riksdagen, och vi kan vänta oss att en ny språklag träder i kraft den 1 juli.

De slutsatserna redogjorde Olle Josephson och Paula Ehrenbo för under Språkpolitikens dag på Språkrådet, en begivenhet som firades av personal och ett hundratal gäster i Språkrådets lokaler på Södermalm i Stockholm. Med många tal och hyllningar avtackades också under kvällen Olle Josephson, som efter 9 år som chef för Språkrådet slutar sin tjänst vid årsskiftet.


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 6 december 2008 19:55


Jørn Lund, direktör för Det Danske Sprog- og Litteraturselskab och ordförande för den danska regeringens språkkommitté, intervjuades om den mellannordiska språkförståelsen i gårdagens  Kristeligt Dagblad. Han berättade bl.a om språkpilotprojektet:


"Hvis ikke danske skoleelever i løbet af de næste 10 år bliver markant bedre til at forstå svensk og norsk, er kampen for det nordiske sprogfællesskab tabt. Det vil sige, at de kommende generationers danskere, svenskere og nordmænd er nødt til at tale engelsk sammen.Det vurderer Jørn Lund, direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og formand for regeringens sprogudvalg. Han beklager, at skoleelever og lærere har en ringe interesse for svensk og norsk:

- De nordiske sprog har tidsånden imod sig. Folk synes, det mere fremmedartede er mere spændende. Men det er et paradoks, når flere danskere, svenskere og nordmænd besøger hinandens lande end nogensinde.


Jørn Lund understreger dog, at alt håb ikke er ude for det nordiske sprogfællesskab. 59 lærere er netop blevet uddannet som såkaldte nordiske sprogpiloter som led i et fællesnordisk projekt, som ifølge Jørn Lund kan betyde redningen for forståelsen af nabosprog."


Språkförsvaret anser att den mellannordiska språkförståelsen och grannspråksundervisningen är mycket viktiga och stöder naturligtvis språkpilotprojektet. Ett antal medlemmar i Språkförsvaret skrev den 8/8 ett brev, "Försvara den nordiska språkgemenskapen - stärk grannspråksundervisningen!", som riktades till utbildnings- och kulturdepartementet, utbildnings- och kulturutskottet, högskoleverket och skolverket och som avslutades med ett antal yrkanden:


"a) regeringen, i synnerhet kultur- och utbildningsdepartementen, och riksdagen ska ta ett helhetsgrepp om den mellannordiska språkförståelsen och förverkliga den nordiska språkdeklarationen från 2006;
b) kursplanerna i svenska i både grund- och gymnasieskolan klart och tydligt ska markera att grannspråksundervisningen är obligatorisk och att målet är att eleverna ska uppnå receptiv kompetens i fråga om danska och norska;
c) användningen av danska och norska ska vara jämställd med användningen av svenska inom högskolan;
d) man inom högskolan hellre ska använda läroböcker på norska och danska än engelska, om de i övrigt håller samma nivå;
e) Utbildningsdepartementet och/eller Högskoleverket ska genomföra en inventering av vetenskapliga tidskrifter och förlag som publicerar vetenskaplig litteratur på de nordiska språken;
f) att den svenska staten ska bidra med ekonomiska resurser för att understödja tolkning i samband med det nordiska samarbetet, i de fall där deltagare föredrar att använda sitt modersmål framför att kommunicera på ett fastlandsskandinaviskt språk;
g) SVT och TV4 allvarligt bör överväga att inte textöversätta filmer och program på danska och norska till svenska utan texta dem på respektive språk, d.v.s på danska och norska;
h) regering och riksdag skall verka för att minst en TV-kanal från vardera Norge, Danmark och Finland skall ingå i det basutbud av kanaler som varje kabel-TV-leverantör erbjuder sina tittare;
i) regering och riksdag tydligt bör markera sitt stöd till den mellannordiska språkförståelsen både i ord och praktisk handling."


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)


Av Nätverket Språkförsvaret - 5 december 2008 23:01


Mikael Parkvall på Lingvistbloggen tipsar om en ovanligt mångspråkig kamerameny. Valbara språk är nämligen tyska, engelska, finska, franska, holländska, italienska, nordsamiska, polska, portugisiska, ryska och spanska. Naturligtvis måste man gratulera speciellt nordsamiskan, men även finskan, för att ha tagit sig in i detta illustra sällskap. Flera andra större europeiska språk saknas (vilka är uppenbart), men kanske räknar kameratillverkarna med att andra kunder kan något av de elva språken ovan.


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 4 december 2008 11:25


Förtroendeutredningen överlämnade häromdagen sitt betänkande till justitieministern. Sigurd Heuman och Fredrik Bohlin, särskild utredare respektive sekreterare, i Förtroendeutredningen, presenterade några av utredningens förslag i en debattartikel i Dagens Nyheter, där de också tog upp språkliga aspekter:  


När det gäller domar kan konstateras att de läses av många fler personer än man kanske kan tro. Genom att de också ofta finns tillgängliga på webben når de i dag ut till en väsentligt vidare läsekrets än tidigare.

Av våra undersökningar framgår att domar inte i första hand verkar skrivas för parterna i målet utan mer för kolleger i högre rätt och andra juridiskt bevandrade personer. Att så är fallet beror nog på en gammal invand tradition om hur domstolsjurister lär sig domskrivning.

Problemet är emellertid att domarna ofta brister i läsbarhet. Det är helt enkelt svårt för en juridiskt oskolad part att förstå hur domstolen har resonerat. Vi menar att nuvarande domskrivningsideal måste ges upp. Det språkpolitiska målet att den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig måste gälla även för domstolarna. Vi lämnar olika förslag på hur detta mål ska nås. Bland annat tillhandahåller vi olika språkliga hjälpmedel som domare ska kunna använda för att öka begripligheten i sina texter.(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 4 december 2008 11:00


I T9-bloggen från den 3/12 kan man läsa:


"Idag lanserar Nuance "Påverka T9-ordboken i din mobil". Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och föreslå ord som ni vill se i den uppdaterade svenska T9-ordlistan. Vi vill på detta sätt göra vårt för att uppdatera ordboken och ge en bra bild av det svenska språket som ständigt utvecklas.


En språkintresserad jury, däribland Frida Boisen, VJ Shire från MTV samt Nabila Abdul Fattah, bedömer och väljer ut de 10 mest intressanta bidragen. Juryn bedömer och väljer ut de 10 mest kreativa och användbara ord som saknas i den nuvarande T9-ordboken som sedan kommer att läggas in i den nya T9-ordboken. Vinnarna utses den 18 december och kommer att vinna en mobiltelefon med kontantkort från 3 (Sony Ericsson W595) och ett bluetoothheadset från Plantronics."


Naturligtvis måste detta uppmärksammas, eftersom ambitionen är att "ge en bra bild av det svenska språket som ständigt utvecklas."


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Presentation

Omröstning

Vad anser du om att Sverige tillåter fullt skattefinansierade skolor att använda engelska som första undervisningsspråk i upp till 50 % av tiden i grundskolan och upp till 90 % i gymnasiet? Den senare elevkategorin läser endast svenskämnet på svenska.
 Helt rätt
 Bra
 Undervisning ska kunna ges på engelska men inte i så hög utsträckning som för närvarande
 Dåligt. Det huvudsakliga undervisningsspråket i svensk skola ska vara svenska
 Om en skola använder engelska som första undervisningsspråk, ska denna inte skattefinansieras
 Vet inte

Fråga mig

128 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
12
13
14
15
16
17 18
19
20 21
22 23 24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2008 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Språkförsvaret med Blogkeen
Följ Språkförsvaret med Bloglovin'

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se