Alla inlägg den 24 februari 2011

Av Nätverket Språkförsvaret - 24 februari 2011 14:33

Vem hade väl trott att det redan på 1600- och 1700-talen fanns de som tyckte att svenska språket måste försvaras? En av de stridbara var en kvinnlig poet vid namn Sophia Elisabet Brenner (1659 - 1730), som är föremål för en understreckare av Lena Kåreland i SvD av den 23 februari.


Utgångspunkten för artikeln är ett nyutkommet litterärt verk om denna dam, Wår lärda skalde-fru, där tre redaktörer har sorterat bidrag av ett stort antal författare från olika kulturella specialområden.


På ett ställe skriver Lena Kåreland:


Även om Brenner var språkkunnig och flyhänt kunde åstadkomma dikter på främmande språk försvarade hon svenskan som litteraturspråk. Lars Wollin behandlar i sitt bidrag Brenners roll i svensk språkhistoria och redogör för dåtidens livliga debatt om svenska språkets företräden och svagheter. Brenners eget inlägg i den språkpolitiska debatten var en dikt om den amerikanska aloen som blommade praktfullt en hel vinter på herrgården Noor i Uppland. Aloen som reste sig så mäktigt ur den svenska myllan fick både symbolisera poesins möjlighet att blomstra i vårt land och det svenska språkets lämplighet för diktning även i den höga stilen."

 

Intet nytt under solen, således.


Hillo Nordström

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 24 februari 2011 13:46

(Detta utdrag är hämtad från Språksituationen i Sverige 2010 - Omvärldsanalys utarbetad vid Språkrådet, som lades ut på nätet idag)


Ett och ett halvt år efter att språklagen trätt i kraft kan dess effekter sammanfattas med ett ökat intresse hos kommuner och myndigheter vad gäller förpliktelser särskilt mot minoritetsspråken. Klarspråksarbetet har tack vare språklagen fått större uppmärksamhet. För döva och hörselskadade har språklagen betytt att teckenspråket också i lagstiftningen erkänns som ett fullvärdigt språk, med samma skydd som de nationella minoritetsspråken. Det i sin tur har lett till ökad aktivitet från de teckenspråkiga. Även om språklagen inte är en rättighetslag så är den ett starkt argumentationsstöd i strävandena¨att ge teckenspråkiga tillgång till sitt språk, inom skola och förskola, äldrevård, i myndighetskontakter etc.


Från allmänhetens sida har språklagen främst uppfattats som en lag mot användningen av engelska i det svenska samhället – att döma av JO-anmälningarna om brott mot språklagen. De anmälningar som fick mest medial uppmärksamhet gällde regeringens bruk av engelska e-postadresser. Två anmälningar mot regeringens e-postadresser gjordes strax efter att språklagen trätt i kraft i juli 2009. I februari 2010 kom JO:s beslut. Resonemanget gick i korthet ut på att utformningen av myndigheters e-postadresser ligger utanför det kärnområde som språklagen syftar på när den kräver att svenska ska användas. Att en e-postadress skrivs på engelska anses inte utgöra ett hinder mot att kommunicera med myndigheten i allmänhet. Däremot innebär språklagen ett ansvar för svenska språkets användning och utveckling – ett ansvar som åläggs varje myndighet. Som JO skriver bör ”tyngden av det ansvarets räckvidd […] vägas mot den enskilda myndighetens roll och ställning”. Regeringskansliets roll är unik och därför är bruket av engelska e-postadresser inte förenligt med statens särskilda språkvårdsansvar. JO fann alltså att regeringens e-postadresser stod i strid med språklagens bestämmelser. Regeringen svarade att man inom kort skulle se över möjligheterna att använda både svenska och engelska e-postadresser. Något tekniskt hinder föreligger ju inte, varken att ha dubbla e-postadresser eller att använda å, ä och ö i adresserna. Med detta lät sig JO nöja och konstaterade att ”[det] finns skäl att utgå från att problemet är på väg att lösas”. (JO, beslut 2010-02-19, dnr 3913-2009, 3932-2009) I skrivande stund, ett år efter JO:s beslut, har fortfarande inget hänt med e-postadresserna!


Från juli 2009 fram till mars 2010 gjordes totalt nio anmälningar till JO som rörde

engelska namn och slogans. Stockholms kommun anmäldes till exempel för användningarna ”Stockholm Visitors Board”, ”Stockholm Business Region”, ”Stockholm Entertainment District”, “The Capital of Scandinavia”, ”Waterfront” och “Love 2010” (i samband med kronprinsessan Victorias bröllop). I samtliga fall slår JO fast att det inte finns något generellt förbud mot att använda engelska utanför kärnområdet, men att myndigheten eller kommunen ifråga ska betänka att ”det allmänna [har] ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas”.


Två anmälningar om användning av engelska har fallit utanför språklagens räckvidd. I mars 2010 gjordes en JO-anmälan mot Handelshögskolan i Stockholm. Frågan gällde information på skolans webbplats (www.hhs.se/Library) som bara fanns på engelska. Anmälaren påpekade också att biblioteket sköter all kommunikation på engelska. JO tog emellertid inte upp frågan med motiveringen att Handelshögskolan i Stockholm är en privat skola och alltså inte står under JO:s tillsyn. I oktober 2010 anmäldes Stockholms lokaltrafik, SL, eftersom man satt ut nya gummiplattor som ska varna för förbipasserade spårvagnar på övergångsstället vid Regeringsgatan/Hamngatan. Varningsskyltarna är helt på engelska. JO tog inte upp fallet och motiverade det med att SL inte är en myndighet (utan ett aktiebolag).


Också Högskoleverket har yttrat sig i en fråga med anknytning till språklagen. I april 2010 gjorde en student en anmälan mot Högskolan i Kristianstad till Högskoleverket på grund av otydliga anvisningar om examination på kursen Strategic Human Resourse Management. Högskoleverket framförde mild kritik mot högskolan beträffande anvisningarna.


I samband med att man granskade kursplanen fann man dock att den var helt

på engelska, vilket man i beslutet (som ju egentligen rörde en annan fråga) kritiserade högskolan för. Högskoleverket konstaterade att kursplaner är att betrakta som föreskrifter och därför alltid ska finnas på svenska.


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 24 februari 2011 12:35


(Texten är hämtad från Språkrådets webbplats)

 

Vad ska crowdsourcing heta på svenska? Ingen annan fråga har engagerat våra Facebookföljare i lika hög grad.

 

Crowdsourcing betyder ungefär ’att lägga ut en uppgift på en odefinierad grupp människor, framför allt på nätet’. Ett exempel är när någon ber sina Facebookföljare att komma med förslag på vad något ska kallas – alltså precis det vi har ägnat oss åt i det här fallet. Ett annat exempel är när flera översättare samtidigt jobbar med ett material och redigerar och förbättrar varandras versioner av texten. Crowdsourcing förknippas av en del med gratisarbete – men det är det inte alltid.

Det är svårt att ge ett entydigt råd eftersom olika ord passar i olika sammanhang. Men vi vill i alla fall sammanfatta diskussionen och ge några förslag på tänkbara svenska översättningar till crowdsourcing: samtänk, folkentreprenad, samentreprenad, svärmarbete, tankeverkstad, grupparbete, allemansdelegering, tänktalko (talko är finska för gemensamt frivilligarbete), tillsamrande. Se hela listan på vår Facebooksida.

De flesta av följarna önskar sig ett svenskt ord – bara ett fåtal av dem som har svarat vill behålla engelskans crowdsourcing. Men som en följare påpekar är det alltid svårt att hitta ett bra svenskt ord för något som är grumligt och mångtydligt på originalspråket. Någon påpekar också att det engelska ordet faktiskt betonar aktiviteten hos beställaren – alltså den som lägger ut uppgiften. Det tycks de flesta vilja komma ifrån på svenska, eftersom många av förslagen betonar samarbetet, inte beställningsformen. Ett annat tydligt mönster är att många undviker en direktöversättning av crowd ('hop', 'massa'). Det kan vara värt att ha i åtanke när man väljer ett svenskt ord för företeelsen.


Kommentar: Denna fråga har diskuterats tidigare i denna nätdagbok i form av två inlägg och ett antal kommentarer. Det första, ”Behövs verkligen ’crowdsourcing’?”, publicerades den 25/10 2010, och det andra ”’Crowdsourcing’ igen” den 9/12 2010.


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Presentation

Omröstning

Vad anser du om att Sverige tillåter fullt skattefinansierade skolor att använda engelska som första undervisningsspråk i upp till 50 % av tiden i grundskolan och upp till 90 % i gymnasiet? Den senare elevkategorin läser endast svenskämnet på svenska.
 Helt rätt
 Bra
 Undervisning ska kunna ges på engelska men inte i så hög utsträckning som för närvarande
 Dåligt. Det huvudsakliga undervisningsspråket i svensk skola ska vara svenska
 Om en skola använder engelska som första undervisningsspråk, ska denna inte skattefinansieras
 Vet inte

Fråga mig

128 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1 2 3
4
5
6
7 8
9
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2011 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Språkförsvaret med Blogkeen
Följ Språkförsvaret med Bloglovin'

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se