Alla inlägg under maj 2011

Av Nätverket Språkförsvaret - 4 maj 2011 21:48

 
På min fråga om orsaken till detta svarar Johan Molin, VD på Falu Rödfärg (egentligen Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag - världens äldsta aktiebolag) att: "Det är lätt att vi som svenskar blir ”hemmablinda” och inte ser allt som är bra och vackert med Sverige eftersom vi exponeras för det dagligen.Filmen är gjord utifrån perspektivet att en person utanför Sverige betraktar vårt land och något av det svenskaste vi har, nämligen Falu Rödfärg. Det skulle, enligt mig, vara svårt att skapa trovärdighet i denna betraktelse om personen i filmen skulle prata svenska. Därav vårt val att använda en engelsktalande person."
 
Kanske det, men jag tycker ändå att det är otroligt nonchalant mot den mängd människor i Sverige som faktiskt inte är så duktiga på engelska. Jag tycker till och med att det är nonchalant mot alla i Sverige som har hyggliga eller bra kunskaper i engelska. Jag får intryck av att man vill imponera på den delen av befolkningen som tycker att engelska är ett högstatusspråk och därigenom indirekt ge Falu Rödfärg en högre status. Produkten får en lätt "anglosaxisk touch" så att säga.
 
Att man gör en reklamfilm på engelska för den utländska marknaden är väl inte konstigt alls, tvärtom är det ju alldeles utmärkt. Få företag anser väl sig ha råd att göra en filmversion för alla de marknader man säljer på (även om det förmodligen skulle ge bättre effekt än att använda engelska överallt). Men man kan verkligen undra om man sänder denna film på engelska och otextad i Frankrike, Tyskland och Chile som är länder där färgen säljs??? Tillåt mig tvivla.
 
Falu rödfärg är ett stycke svensk kulturhistoria som tillverkas av världens äldsta aktiebolag och borde inte bli behandlad som en amerikansk dussinvara!
 
Jonas Borelius
 
(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)


Den finlandssvenska tankesmedjan Magma har återigen publicerat en viktig studie, denna gång om den obligatoriska skolsvenskans vara eller inte vara i Finland. Björn Sundell skriver inledningsvis i sin presentation av studien:


Europarådet konstaterade i april att språklagsstiftningen i Finland inte fungerar i praktiken. Svenskans ställning hotas av allvarliga brister i undervisningen och av tjänstemännens svaga språkkunskaper. I en ny studie utreder Magma vilken kompetens dagens obligatoriska undervisning ger och analyserar konsekvenserna av ett eventuellt frivilliggörande av svenskan i finska skolor.”

 

I Språkförsvarets öppna brev till Sveriges regering och riksdag den 3 april 2011 anförde vi fyra skäl, som hade karaktären av övergripande förnuftsskäl, till varför svenskan borde förbli ett obligatoriskt skolämne för de finskspråkiga eleverna och svenskan bevara sin grundlagsfästa ställning i Finland.


Åsa Palviainen, som utarbetat denna utförliga studie, drar bl.a följande slutsatser:


  • Svenska som frivilligt språkval i grundskolan skulle innebära att färre elever läser svenska i framtiden.
  • Svenskkunskaperna skulle försämras särskilt bland pojkar.
  • Kommunerna skulle få större makt än tidigare över elevernas språkval. Kommunens beslut vad gäller språkutbudet i skolorna skulle spela en avgörande roll för elevens framtida utbildning och arbetsliv. Om obligatoriet avskaffas bör kommunerna åläggas skyldighet att erbjuda undervisning i svenska oberoende av antalet intresserade.
  • Ett frivilliggörande i grundskolan skulle påverka undervisningen i svenska på senare utbildningsstadier. Det skulle bli en stor utmaning för universitetsväsendet att hantera elever med så gott som obefintliga kunskaper i svenska.
  • Särskilt inom yrkesskolorna skulle intresset för svenska minska vilket skulle öka bristen på bl.a sjukskötare och poliser som kan tala svenska.
  • Inom vissa fackområden riskerar svenskkunskaperna att bli ovanliga.
  • Det föreligger en risk för att det bildas en tvåspråkig elit med förtur till högre poster i nordiska sammanhang inom ekonomi, handel och politik.
  • Samarbetet inom Norden skulle på sikt försvåras.
  • Frågan om behörighetskraven vid statlig anställning kräver särskild uppmärksamhet. Om obligatoriet avskaffas skulle många finskspråkiga med högskoleexamen inte kunna påvisa tillräckliga kunskaper i svenska för tjänster där svenska behövs. De skulle kunna uppleva sig diskriminerade vid tjänstetillsättningar.

Magmas utredning konstaterar också, att ”en systemförändring som gör svenskan till ett frivilligt ämne i skolan kan hota det som grundlagen ska trygga, det vill säga att tillgodose landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder.


För min del instämmer jag helt i Åsa Palviainens slutsatser.


Per-Åke Lindblom


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 3 maj 2011 23:08


I fjol disputerade Piotr Garbacz på en avhandling  som handlade om ordföljd i älvdalskan. Men ytterligare en avhandling om älvdalskan är på gång berättar  Dala-Demokraten. Doktoranden är även i detta fall från Polen:


Dorota Melerska ska disputera senare i år vid universitetet i Poznan i Polen. Hennes avhandling är skriven på svenska och har titeln: 'Älvdalskan – mellan språkdöd och revitalisering'. Den är en analys av älvdalskans situation idag och ett försök att förutse älvdalskans framtid. Hon ger också förslag på vad som kan göras för att stärka älvdalskans möjlighet att överleva. Dorota höll sitt föredrag på Hugo Valentin-centrum (tidigare Centrum för multietnisk forskning) i Uppsala. Några av Dorotas revitaliseringsförslag: inför undervisning i eller på älvdalska och utarbeta läromedel och litteratur som kan användas i skolan använd älvdalskan i fler sammanhang, engagera flera generationer och fortsätt dokumentera älvdalskan.

Revitalisering betyder 'återupplivning' (eller om man så vill 'att ge nytt liv') och används av språkforskare om en medveten strävan att stärka ett hotat språk.”

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

(Texten är hämtad från Språkrådets webbplats)
 

Några av Sveriges mest hyllade artister möter samiska musiker i världsklass för att på kort tid skriva en ny låt. Det är idén bakom SVT:s Sápmi Sessions.

Programmet har spelats in i fjällbyn Vassijavri. I varje avsnitt möts två artister, en svenskspråkig och en samiskspråkig, för att skriva en ny låt som ska bli bra på riktigt. Sápmi Sessions har producerats av SVT Sápmi och i programmet talas naturligtvis både samiska och svenska.

Läs mer på SVT Sápmi eller följ programmet på Facebook.


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 2 maj 2011 10:16


Den här bloggen har tidigare skrivit om s k kommunslogans, inte minst Kristianstads famösa "Spirit of food". Vi har också konstaterat att 2008 var 151 av 156 stycken på svenska. Nu rapporterar Arbetarbladet att det har getts ut en bok om dessa mer eller mindre lyckade deviser: "Var femte invånare är en häst". Där konstateras att det inte heter slogan längre, utan "deviser" eller "brand essence". Som språkförsvarare tycker jag förstås att deviser är att föredra. Författarna har kontaktat kommunalråd för att få veta hur de tänkt när kommunernas deviser skapats. Deras personliga favoriter är "Jag är tokig i Säter" och "When in Europe don't miss Skurup". Det sistnämnda föreställer de sig kommunalrådet Lars-Göran Bengtsson från komediserien Starke man "småtaffla fram på svengelska".


I Arbetarbladet konstateras också att det är dyrt att låta "PR-nissar" kläcka fram något. Gävle har fått betala 110 500 kronor per ord för "Välkommen ombord".


Susanne L-A


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Presentation

Omröstning

Vad anser du om att Sverige tillåter fullt skattefinansierade skolor att använda engelska som första undervisningsspråk i upp till 50 % av tiden i grundskolan och upp till 90 % i gymnasiet? Den senare elevkategorin läser endast svenskämnet på svenska.
 Helt rätt
 Bra
 Undervisning ska kunna ges på engelska men inte i så hög utsträckning som för närvarande
 Dåligt. Det huvudsakliga undervisningsspråket i svensk skola ska vara svenska
 Om en skola använder engelska som första undervisningsspråk, ska denna inte skattefinansieras
 Vet inte

Fråga mig

128 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2 3 4 5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
15
16 17
18
19 20
21
22
23 24 25 26 27 28 29
30
31
<<< Maj 2011 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Språkförsvaret med Blogkeen
Följ Språkförsvaret med Bloglovin'

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se