Alla inlägg under december 2012

Av Nätverket Språkförsvaret - 8 december 2012 11:40

Den isländsk-skandinaviska webbordboken ISLEX finns nu tillgänglig för iPhone, Windows- och Android-telefoner samt iPad.


ISLEX innehåller cirka 50000 isländska uppslagsord, många exempel på språkbruk och översättningar till danska, norska (bokmål och nynorska) och svenska. För att söka i  ordboken gå till islex.se,islex.no, islex.dk eller islex.hi.is.


För närmare upplysningar vänligen kontakta projektledaren för ISLEX Halldóra Jónsdóttir (halldo@hi.is), telefon +354 525 4431 eller mobil +354 8994209.


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 7 december 2012 18:47

(Texten är hämtad från webbplatsen norden)


För en ökad nordisk språkförståelse krävs tid, förändrad attityd och en satsning på barnkultur. Det ansåg panelen som debatterade utifrån boken Talar Norden med Kluven tunga?


Det verkar vara något provocerade med seminariets rubrik: Ska vi ta det på engelska? Norden i Fokus bjöd in till debatt där bland annat engelskans utbredning i Norden diskuterades. Moderator Karin Arvidsson undrar varför det är så känsligt med språkfrågan.

- Vi lever, andas och skapar kultur med språk hävdar språkvårdaren Birgitta Lindgren. Engelskan kan vi ta till då det verkligen behövs, men vi bör använda oss av de nordiska språken i vardagligt språkbruk. Trafficking till exempel är människohandel på svenska, och bör benämnas som det.


******


Seminariet genomfördes i Stockholm igår - mötesreferatet kan läsas i sin helhet här!


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 6 december 2012 21:35

(Brev till Språkförsvaret)


Jag har samlat engelska uttryck som återfinns dåligt översatta eller felaktigt använda. Kanske kan det intressera?


IMPORTERADE ORD OCH UTTRYCK

 

De ser ut som svenska ord och är det också. Det är betydelsen som är importerad. Källan är den amerikanska engelskan som i globaliseringen blivit ett andra språk också för svenska journalister. Ett par exempel:


Sparka stjärt – Nicholas Wennö i DN 14.9.12 från Kick butt.
Kicka rumpa – något mindre löjligt, har också synts i pressen.
Äta ödmjukepaj – Malin Ullgren i DN 20.6.12 från Eat humble pie.
På nysvenska: att göra en pudel.
Lisa har omfamnat smärtan. Nils Palmgren i DN 21.7.12 (Från embrace)
Bekväm – ”Jag är bekväm med det” Jag accepterar det utan att känna mig
obehagligt berörd. (Som i originalets Comfortable with.)
ÖronmärktEarmarked, reserverat, ofta om ett anslag i en budget.
Sjösätta – ”Vi sjösätter kampanjen idag” (Från launch, lansera, men är också en marin term som betyder sjösätta)
Möta i betydelsen träffa. Meet Mr. Smith ska översättas Får jag föreställa
Alltså inte Möt Mr Smith. "Vi möter tåget i tunneln” är ett korrekt möta.
Regera – ”Hiphopen regerar på discos”. Från rule.
Överlappaoverlap, övertäcka eller dubbeltäcka på svenska
Leverera – ”Östergren levererar” (SvD 31.8.07 Från deliver, keep a promise)
Släppa – lansera en CD eller bok. Från release, dvs publicera en förstautgåva.
Tillbakalutad – från laidback, relaxed. Kerstin Gezelius i DN den 17.8.12:
”Modern är öppen, tillbakalutad och sökande”. Skrattretande dumt.
Ultimat – det yttersta, det främsta, the ultimate
Triggad – laddad. En betydelse som jag tror saknas i originalet trigged
Trappa upp – från escalate
Leverera – från deliver = uppfylla en förväntning
Bladvändare – en pageturner är en bok man inte kan släppa.
Spinndoktor – amerikansk slang för PR-konsult med oetisk mentalitet.
Ha en bra dag – Imperativ av ha ovanligt i svenskan. Have a good day!
Stänga nerClose down. Börsspråk på Wall Street.
Självkänsla nu! – Detta Now lanserades i USA med Apocalypse Now!
Och det suger It sucks! Johanna Pettersson om lönediskriminering av kvinnor i SvD den 26 juli 08.
Arbetshäst – ett ursvenskt ord med utländsk praxis. Workhorse är ett vanligt begrepp för bildlig användning på t.ex bilar och vad som används flitigt.
Han skriver bästsäljande böcker – Bestselling är ett begrepp i engelskan.
Gräsrötter – Amerikanarna skapade grassroots och svenskarna tog upp det.
Komma undan med mordGet away with murder
Hon står ett hjärtslag från presidentposten – a heartbeat
Han spelar ned spridningseffekten – Ledarskribent i SvD den 3.9.08

Engelska på svenska: plays down blir spelar ned.
Det kokar ner till att … Anna Rayman den 24.8.09 i SvD “It boils down to..
Här är ditt liv! – inte bara ett språkligt plagiat.
Ivriga bävrar – Maud Olofsson 2004 i Almedalen har hört om eager beavers
i U S A. Att beaver också är slang för kvinnligt pubishår gör det extra pikant.
Ögonbrynshöjande – Stefan Thungren i SvD den 21.9.08 från raised eyebrows som uttryck för förvåning, ofta med moralisk underton.
Lågpannad från lowbrow som uttryck för låg nivå av intellektet.

Nedsida – Mats Odell i SR den 30.9.08 från det amerikanska downside.
Riktigt dåligt blir det med direktöversatta uttryck som kick butt, på svenska
Sparka rumpa, använt i en intervju med Os Mutantes i Svd 14.9.09
Hur löjligt det blir framstår bättre omvänt. Säg att en engelsk journalist skulle
påpeka likheten hos ett barn med He´s his mother up in the day.
Tomas Lundin i SvD den 5 maj 09 felciterar a marriage in heaven som ett
bröllop i himlen. Uttrycket avser ett äktenskap i himlen. Det är samlevnaden
och inte ceremonin som åsyftas.
Uttrycket: Kalla en spade för en spade är en direkt felöversättning.
Det amerikanska Call a spade a spade kommer från kortspel och syftar på
spader till skillnad från hjärter, klöver och ruter.


Knähund – från Lapdog
Överhöra – från overhear, på svenska: råka höra
Hela fraser också. The patter of tiny feet ekade den 25 februari i SVT 1 i Hans Wallmarks ord om förlovningen mellan Kronprinsessan Victoria och Daniel: ”trampet av små fötter” som kan förväntas på slottet efter några år.
Det står inte i kortenIt´s not in the cards, ett amerikanskt uttryck som syftar
på spågummornas framtidsutsägelser.
Daterat Moskva. Dated betyder i detta sammanhang föråldrat, inte daterat om det är föråldrat som avses. Från Akademibokhandelns annons den 24 april –10.


Importen kan vara berikande, men det är då oftast i form av målande uttryck snarare än enstaka ord. Ett par exempel:


Ta rygg på. Ett nyskapat uttryck för det gammalmodiga ”lifta”, få hjälp med och liknande. Kommer förmodligen från det amerikanska piggyback.
Gyllene fallskärm eller bara fallskärm, för att beskriva ett avgångsvederlag som uppenbarligen gör landningen mjukare för den utsparkade direktören.
Han skrattade hela vägen till banken. I engelskan används det för en person som begått en brottslig handling som han tjänat pengar på och som undgått upptäckt och straff.
Kassako – Uttrycket kommer från den tid företagen införde kostnadsställen för en riktad analys av lönsamheten. En särskilt lönsam produkt eller division i verksamheten kallades med typisk amerikansk lättsamhet: cash cow.


Färska tillskott i floran av amerikanismer:
Dubbelkolla. Från double check för en kontroll andra gången. I Sverige används
det emellertid redan vid den första kontrollen. Det låter väl säkrare så.
Visselblåsare. Whistle blowers. Ersätter kvällspressens favorit för den som ”slår larm”. SvD 30.11.11
Händerna på. Amerikanarnas Hands on betecknar en närhet till och praktisk kunskap av problemet. På svenska blir det så dumt att det är komiskt.


Några enstaka exempel på inhemska nyord kan lyckligtvis noteras. Frågan är bara om de kan exporteras och dela framgången med smörgåsbord och ombudsman. Bollplank är ett utmärkt nyord för testforum och
Hög svansföring är ett uttryck för snobbighet som jag tror saknar motsvarighet i andra språk. Vika ut sig är likaså ett helsvenskt uttryck som inspirerats av Playboys dubbelsidor av nakenbilder. Sådan kreativitet är välkommen och roligare än de ovan beskrivna som i de flesta fall bara är dåliga översättningar.


Det är inte bara svenska journalister som stoltserar med dylikt skräp. I den ledande tidningen i La Republica Dominicana kunde man nyligen läsa Caca pasa, från det amerikanska Shit happens.


Jan Dahlstedt

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 5 december 2012 11:36

 


I morgon möts nordiska språkforskare i Köpenhamn till Skandinaviens första svordomssymposium. Följ utvecklingen på Facebook!


Den som vill förkovra sig i våra grannspråks svordomar kan t.ex besöka Svensk og dansk bandeordbog eller den mycket omfångsrika listan med 8500 svordomar på norska.

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 3 december 2012 17:45

Expressen/TT berättar idag att regeringen nu tar ytterligare ett steg mot att fler svenska skolelever ska läsa kinesiska. Skolverket får  i uppdrag att ta fram kurs- och ämnesplaner för språket för både grund- och gymnasieskolan. Kinesiskan ska få samma status som de traditionella språken, spanska, franska och tyska, enligt regeringen.


Läs mera här!


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 3 december 2012 14:40

(Denna text är hämtad från Språkrådets webbplats)


Sametinget har nyligen publicerat lägesrapporten ”De samiska språken i Sverige”, där man bland annat lyfter fram behovet av samisk språkteknologi.


I lägesrapporten ”De samiska språken i Sverige” (2012) skriver Sametinget om behovet av språkteknologi och språkinfrastruktur för samiska. Bland annat lyfter man fram behovet av språkverktyg, talsyntes och mobilapplikationer på samiska. Man pekar också på behovet av ett språkteknologiskt centrum för samiska och andra minoritetsspråk med hänvisning till Språkrådets rapport ”Infrastruktur för språken i Sverige – förslag till nationell språkinfrastruktur för det digitala samhället”.


Rapporten konstaterar också att skolan inte är den kraft den borde vara i en revitaliseringsprocess för samiska. Sametingets politiska organ har därför påbörjat arbetet med en utbildningspolitisk plan där man bland annat understryker vikten av att etablera en fungerande lärarutbildning för samiska.

Det råder en stor brist på samisk skönlitteratur, facklitteratur och läromedel. Det behövs en allmän satsning för att få fram litteratur på alla samiska varieteter på alla nivåer, poängterar man i rapporten. Och det behövs särskilda satsningar för de mest hotade samiska varieterna, inte minst för umesamiska och lulesamiska.

Läs rapporten.


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 1 december 2012 22:20

Rapporten ”Svenska språket i den digitala tidsåldern” drar följande slutsatser:


Vår inventering ger vid handen att den enda vägen framåt är att göra en storskalig koncentrerad satsning på utveckling av språkteknologiresurser för svenska, för att därigenom driva på forskning, innovation och utveckling. Behovet av stora datamängder och språkteknologisystemens ytterst höga komplexitet gör att det är av yttersta vikt att utveckla en infrastruktur och samlad forskningsorganisation för att främja gemensamt resursframtagande och -utnyttjande samt forskningssamarbete.

 

Slutligen har vi kunnat konstatera att långsiktig finansiering av forskning och utveckling inom språkteknologi på det stora hela saknas. Kortfristiga programsatsningar tenderar att åtföljas av perioder med små eller inga satsningar. Dessutom samordnas sällan sådana programsatsningar mellan EU-länder eller på EU-nivå.

 

Det långsiktiga målet för META-NET är att möjliggöra uppbyggnaden av högkvalitativ språkteknologi för alla språk. Detta förutsätter att alla intressentgrupper – politiker, forskare, näringsliv och samhälle – förenar sina ansträngningar. Den resulterande teknologin kommer att bidra till att barriärer rivs och broar byggs mellan Eu- ropas språk och därmed bana väg för politisk och ekonomisk enhet genom kulturell mångfald.”

 

Den som vill veta mer kan antingen läsa hela rapporten eller ta del av presentationerna från seminariet i Stockholm den 23/11.


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Presentation

Omröstning

Vad anser du om att Sverige tillåter fullt skattefinansierade skolor att använda engelska som första undervisningsspråk i upp till 50 % av tiden i grundskolan och upp till 90 % i gymnasiet? Den senare elevkategorin läser endast svenskämnet på svenska.
 Helt rätt
 Bra
 Undervisning ska kunna ges på engelska men inte i så hög utsträckning som för närvarande
 Dåligt. Det huvudsakliga undervisningsspråket i svensk skola ska vara svenska
 Om en skola använder engelska som första undervisningsspråk, ska denna inte skattefinansieras
 Vet inte

Fråga mig

128 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1
2
3
4
5 6 7 8 9
10 11 12
13
14 15 16
17 18 19 20 21
22
23
24
25
26
27 28 29
30
31
<<< December 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Språkförsvaret med Blogkeen
Följ Språkförsvaret med Bloglovin'

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se