Alla inlägg under februari 2013

Av Nätverket Språkförsvaret - 23 februari 2013 15:12Språktidningen anordnar en webbomröstning om Årets nyord:


Vilket var årets bästa nykomling i det svenska språket? Rösta på din nyordsfavorit!


Det vinnande ordet avslöjas på Språkforum den 13 mars.


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 22 februari 2013 15:48

 


(Bild från en Stadiumbutik i Barkarby, IKEA-huset)
 
Otroligt egentligen. Dessutom, annonserar många butiker med "Sale" i stället för "Rea". Jag hörde fler kunder i Stadiumbutiken som irriterade sig på skyltarna.

Med vänlig hälsning
 
Torbjörn
 
P.S Vi fick flera bilder som vi också kanske lägger ut.
 
(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)
Av Nätverket Språkförsvaret - 21 februari 2013 06:59

Döda fiskar har inget annat val än att följa med strömmen. Det är bara de levande och starka som orkar gå emot den. XXL är en sådan stark fisk. Med dagens SvD hade företaget en sextonsidig annonsbilaga med hör och häpna – all text på svenska. Ja, det är sant – all text på svenska. Visst säljer man en och annan produkt med engelskt namn, men det kan ju knappast de rå för att deras leverantörer valt engelska namn.


Och den inledande rubriken var varken ”Rea” eller ”Sale” utan ”Säsongsrensning”. Underbart!


Jag valde att skicka en eloge till KUNDSERVICE@XXL.SE . Gör det du också. Detta måste uppmuntras. Du som inte sett annonsen kan gå in på www.xxl.se .


Gunnar Lund


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket språkförsvaret)


Av Nätverket Språkförsvaret - 20 februari 2013 21:15


(Pressmeddelande från Svenska Unescorådet den 20 februari 2013)


Internationella Modersmålsdagen 21  februari: Hälften av världens språk försvunna inom 100 år


Den 21 februari infaller Internationella Modersmåldagen


Beräkningar visar att nära hälften av de ungefär 6 000 språk som talas i världen i dag kan vara försvunna vid slutet av detta århundrade – 96 % av alla språk i världen talas endast av 4 % av världens folk.


Modersmålsdagen, International Mother Language Day, instiftades vid Unescos generalkonferens  år 1999 och sedan dess har dagen uppmärksammats på olika sätt världen runt den 21 februari. Syftet med ”dagen” är att skapa medvetenhet om språkliga och kulturella traditioner, en kunskap baserad på förståelse, tolerans och dialog.


Det finns idag en ökande medvetenhet om språkets roll i utveckling, behovet av att bevara kulturarvet  och skapa kvalitetsutbildning för alla.


- ”Att lära sig förstå och kunna uttrycka sig väl på sitt eget modersmål är en demokratisk rättighet. Det är också den bästa förutsättningen för att lära sig andra språk. Därför är inte minst arbetet för att bevara och utveckla minoritetsspråken en så viktig angelägenhet,” säger Inger Davidson, ordförande  i Svenska Unescorådet.


Temat för årets Modersmålsdag är modersmål och böcker. För att underlätta barns skolgång och bygga en stabil grund för inlärning är undervisning på det egna modersmålet mycket viktigt. Unesco har tagit fram en ”Atlas över språk i fara” som listar över 2 500 språk som riskerar att försvinna inom det närmaste århundradet. Atlasen ska förutom att sprida information fungera som ett medel för arbetet med att bevara språk och för att driva forskning om minoritetsspråk och grupperna som talar dem.


Länk till  UNESCO  Atlas over World’s  Languages in Danger


För mer information se www.unesco.se eller kontakta  Kerstin Lundman, Svenska

Unescorådet, tel. 08-405 33 85Svenska Unescorådet

Utbildningsdepartementet

103 33  Stockholm

08  405 10  00 www.unesco.se

Swedish  National Commission for UNESCO Ministry of Education  and Research

SE-103 33  Stockholm

+46  8 405 10  00 www.unesco.se


FAKTA


Unesco är FN:s organisation för samarbete mellan 195 medlemsländer inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Unesco instiftades 1945 och arbetar för fred och säkerhet, ökad respekt för rättvisa, mänskliga rättigheter och frihet för alla. Unesco bygger nätverk och utarbetar  gemensamma regler, som t ex konventioner. Många svenskar deltar i Unescos olika nätverk.


Svenska Unescorådet är länken mellan Unesco och Sverige. Unescorådet ger råd till regeringen om Unescos verksamhet och informerar i Sverige om Unesco. Unescorådet består av tolv ledamöter, och rådets kansli finns på Regeringskansliet (utbildningsdepartementet).

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 19 februari 2013 19:23


  

INBJUDAN TILL BOKSLÄPP

Per Albinrummet, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Onsdag 6 mars kl. 18.00

 

För första gången publiceras en bok på svenska, som analyserar engelskans roll i reklam och marknadsföring i Sverige och andra länder, där engelska inte är officiellt språk. Ett flertal skribenter, kulturpersonligheter och forskare från Sverige, Nederländerna, Norge och Tyskland belyser frågor om språk och marknadsföring från olika utgångspunkter.


 


Såld på engelska? Om språkval i reklam och marknadsföring (ISBN 978-91-637-1975-2) är inbunden och på 179 sidor. På boksläppet kan antologin köpas till förmånligt pris. Boken finns också i nätbokhandeln.


Uppläsare: Leif Stålhammer.

Förtäring ingår.


Skicka förhandsanmälan till sprakforsvaret@yahoo.se

Av Nätverket Språkförsvaret - 17 februari 2013 21:09

(Texten är hämtad från Språkrådets webbplats)


På över 100 år har det inte skrivits någon grammatik över älvdalskan, så Bengt Åkerbergs ”Älvdalsk grammatik” är en välkommen språkresurs för det som många kallar ett svenskt minoritetsspråk.


Älvdalsk grammatik (2012) är skriven av Bengt Åkerberg under medverkan av Gunnar Nyström. Den är framför allt är tänkt att användas som lärobok. Åkerberg har arbetat både som gymnasielärare och privatlärare och grammatikboken bygger på material från kurser och översättningsgrupper från de senaste 15 åren.


Boken omfattar hela 600 sidor, och med hjälp av mer än 4 000 översatta meningar beskriver den älvdalskan från grunden. Det är också en modern grammatik. Den innehåller nämligen så kallade QR-koder som länkar till ljudfiler för att man ska kunna lyssna på uttal. Den senaste grammatiken i älvdalska, skriven av Lars Levander 1909, riktade sig främst till språkforskare. Den här nya grammatiken är istället skriven med ett enklare språk, är mer omfattande och har en bredare målgrupp.


Älvdalskans status som språk eller dialekt är omdebatterad, och i samband med att Sverige år 2000 fick fem nationella minoritetsspråk (romska, jiddisch, finska, meänkieli och samiska) diskuterades det om även älvdalskan skulle bli ett minoritetsspråk. Läs mer om detta i en tidigare notis.


Läs mer om boken hos Skrievum och hos Språktidningen.


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 15 februari 2013 22:25

Idag berättar Språkrådet att man har kastat ut en fråga på sin Facebook-sida om hur mvh uppfattas. Språkrådet skriver:


Det visade sig att det råder delade meningar om mvh. Många tycker att förkortningen är bra, särskilt i sms eller mejl av formellare slag. Andra tycker att den är nonchalant, kylig och direkt oartig.”

 

Språkrådet håller i princip fast vid sin tidigare rekommendation:


Rekommendationen får även i fortsättningen bli att använda mvh med försiktighet. Det är dock bra att ha i åtanke att många inte alls uppfattar det som oartigt eller ens är medvetna om att det kan ge ett nonchalant intryck. I många mobiltelefoner omvandlas för övrigt mvh automatiskt till med vänlig hälsning när man skriver, och då är ju problemet ur världen.”

 

Jag tillhör dem som anser att mvh är en mycket praktisk förkortning – i mejl. Orsaken är att jag vanligtvis skriver en mejltext snabbt och att den inte är avsedd att publiceras. Varför spilla tid på att skriva tre ord? Däremot undviker jag förkortningen i brev och skriver i stället ”Med vänlig/-a hälsning-ar”. Om jag är riktigt formell, skriver jag ”högaktningsfullt”.  Skriver jag ”med utmärkt högaktning”, är jag snarast förbannad och på krigsstigen.


Per-Åke Lindblom

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 12 februari 2013 18:27

För första gången publiceras en bok på svenska, som analyserar engelskans roll i reklam och marknadsföring i Sverige och andra länder, där engelska inte är officiellt språk. Ett flertal skribenter, kulturpersonligheter och forskare från Sverige, Nederländerna, Norge och Tyskland belyser frågor om språk och marknadsföring från olika utgångspunkter.


Några av de övergripande frågor som behandlas:


  • Finns det några vetenskapliga rön, som motiverar användningen av engelska i reklam och marknadsföring i länder, där engelska inte är huvudspråk eller officiellt språk? Kan det finnas andra motiv? I så fall, vilka?
  • Vilka föreställningar och myter finns det om det engelska språket inom marknadsföring?
  • Vilka konsekvenser har användningen av engelska i reklamen i Sverige för svenska språkets ställning?

 


Följande författare har bidragit med artiklar:


Kjell Albin Abrahamson: Houston, Houston! We got a problem!    

Jonathan Smith: Copy, cats & copycats. En rundtur i reklamrymden                   

Leif V Erixell: Anglifieringen har nått löjets gräns      

Olle Käll: Filmtitlar på engelska i Sverige?                     

Bengt Göransson: Fåfäng jakt på eländet                         

Gunnar Lund: I butiken                                           
          

Per-Åke Lindblom: Varför används engelska i reklamen?  

Marinel Gerritsen/Frank van Meurs: Engelska i produktannonsering i icke-engelskspråkiga länder 

Engelska i reklamen är nog någonting man får vänja sig vid – samtal med Anna Qvennerstedt

Reiner Pogarell: Kampen om Tysklands reklamspråk    

Dag F. Simonsen: Motviljan mot engelska i reklam och marknadsföring ökar

kraftigt                                          
                                  

Karin Helgesson: Engelska i platsannonsen                    

Reklamare är emotionella – samtal med Viggo Cavling

Anders Lotsson: När kobåjsarna blir reklamare             

Reklambranschen är nog extremt okänslig för kritik – samtal med Gottfried Gemzell

Arne Rubensson: Engelskan är ungdomarnas språk?      

Enkät om språk i reklam och marknadsföring                

Per Gahrton: Den onödiga anglifieringen – valfråga 2018?


Redaktörer: Per-Åke Lindblom, Frank-Michael Kirsch och Arne Rubensson.


”Såld på engelska? Om språkval i reklam och marknadsföring” (ISBN 978-91-637-1975-2) utges av Språkförsvaret med bidrag från Svenska Akademien och Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.


Boken finns redan hos nätbokhandeln.


Nätverket Språkförsvaret


http://www.språkförsvaret.se/sf/

http://www.sprakforsvaret.se/sf/


E-post: sprakforsvaret@sprakforsvaret.se

             sprakforsvaret@yahoo.se


Kontaktpersoner:


Per-Åke Lindblom - tel: 08/7602302/070 7782302     

Arne Rubensson - tel: 070 5355501  
Presentation

Omröstning

Vad anser du om att Sverige tillåter fullt skattefinansierade skolor att använda engelska som första undervisningsspråk i upp till 50 % av tiden i grundskolan och upp till 90 % i gymnasiet? Den senare elevkategorin läser endast svenskämnet på svenska.
 Helt rätt
 Bra
 Undervisning ska kunna ges på engelska men inte i så hög utsträckning som för närvarande
 Dåligt. Det huvudsakliga undervisningsspråket i svensk skola ska vara svenska
 Om en skola använder engelska som första undervisningsspråk, ska denna inte skattefinansieras
 Vet inte

Fråga mig

128 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7
8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28
<<< Februari 2013 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Språkförsvaret med Blogkeen
Följ Språkförsvaret med Bloglovin'

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se