Alla inlägg den 15 juli 2013

Av Nätverket Språkförsvaret - 15 juli 2013 19:55

Riksdagens ombudsmän - JO
Box 16327
103 26 Stockholm


Kopior: Kulturdepartementet, Kulturutskottet, Granskningsnämnden för radio och tv, Sveriges Televisions styrelse och Sveriges Radios styrelse

 

ANMÄLAN


Språkförsvarets styrelse och två enskilda medlemmar i Språkförsvaret har vid tre tillfällen anmält olika program i Sveriges Television och Sveriges Radio till Granskningsnämnden för radio och tv. I samtliga fall har Granskningsnämnden i likalydande brev utan motivering avfärdat anmälningarna med att ”anmälan ger inte anledning att anta att det har förekommit någon överträdelse av de bestämmelser som gäller för sändningarna”.

 

Anmälningarna i fråga om Sveriges Radio gällde dels programmet "Amerikanska gränser" i P1, som sändes den 7 november 2012, och dels ”Veckomagasinet” i P2 den 16 november 2012. I det förstnämnda fallet sändes långa avsnitt på engelska av den amerikanske ambassadören, som översattes ytterst summariskt (se bilaga). I det andra fallet översattes endast inslaget på tyska, men kortfattat, medan intervjuerna på engelska lämnades helt oöversatta (se bilaga).


Den 3 december 2012 anmälde Språkförsvarets programserien ”Why poverty?” i SVT, som ingick i ett världsomspännande projekt och som började sändas den 25 november (se bilaga). Denna programserie bestod av åtta dokumentärer och tjugotalet kortfilmer som handlade om fattigdomen i världen. Språkförsvaret kritiserade det förhållande att den engelskspråkiga titeln inte hade översatts till svenska, d.v.s”Varför fattigdom?”.  I de övriga nordiska länderna översattes programtiteln till de egna huvudspråken och vi fann också att nästan alla icke-engelskspråkiga länder, som sände denna programserie, hade översatt den engelska titeln.


Granskningsnämnden avslog alltså dessa tre anmälningar utan motivering i brev avfattade enligt en och samma mall. Detta innebar också att styrelsen, som stod bakom anmälan mot ”Why poverty?”, tilltalades med ”du”, trots att den består av fem personer.


De tre anmälningarna är nog för att visa att SVT och SR bryter mot sitt särskilda ansvar för svenska språket genom att i allt snabbare takt släppa fram oöversatt engelskt material som är obegripligt för den betydande minoritet av svenska folket som inte behärskar engelska.


*****


Enligt Språklagen är svenska huvudspråk i Sverige:


”4 § Svenska är huvudspråk i Sverige.

  5 § Som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden.

 6 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas.”


Programtitlar på engelska eller engelskt tal, som inte översätts, innebär att de som är bosatta i Sverige inte har tillgång till svenskan. Programtitlar på engelska signalerar dessutom att engelskan skulle vara upphöjd över alla andra språk, trots att den varken är huvudspråk eller minoritetsspråk i Sverige. Alla vetenskapliga undersökningar visar att förståelsen av en text på ett främmande språk sjunker markant, om man lyssnar till den i stället för att läsa den i skrift. Att inte översätta talad engelska, som kan uppvisa många varieteter, är oförskämt gentemot Sveriges Radios lyssnare.


I sändningstillstånden för Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion heter det att de ”har ett särskilt ansvar för det svenska språket och dess ställning i samhället. Språkvårdsfrågor ska beaktas i verksamheten (8 § i sändningstillståndet för SVT)”.  I Sveriges Radios avsiktsförklaring vid kontrollstationen 2019, ”Sveriges Radio mot 2019” (sid.19), står det också mycket riktigt att ”språkanvändningen i Sveriges Radios sändningar har under mycket lång tid haft en normerande roll.”


I Granskningsnämndens yttrande, som är en helhetsvärdering av hur SR, SVT och UR skött sina uppdrag, konstateras:  


"Granskningsnämnden anser vid en sammantagen bedömning att Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR), får anses ha uppfyllt sina public service-uppdrag.

På vissa områden har nämnden emellertid funnit att villkoren inte är uppfyllda. Dessa områden är följande.

SR
•   Tillgängligheten till program för barn och unga med funktionsnedsättning
•   Utbud till barn och unga som tillhör språkgruppen meänkieli och romani chib"


Däremot finns inte en enda referens till paragraf 8 i sändningstillståndet i yttrandet, d.v.s att SVT/SR/UR har ett särskilt ansvar för det svenska språket och dess ställning i samhället. Inslaget av engelskspråkiga program diskuteras eller problematiseras överhuvudtaget inte i detta yttrande liksom heller inte i regeringens proposition ”Bildning och tillgänglighet – radio och tv i allmänhetens tjänst 2014- 2019” av den 19 juni. Dock behandlar Granskningsnämndens i sitt yttrande och regeringspropositionen direkt och indirekt andra språkfrågor.  Granskningsnämnden kritiserar det begränsade utbudet av program på vissa minoritetsspråk, medan regeringen förutskickar att programutbudet på minoritetsspråken ska öka under den kommande tillståndsperioden. Dessutom tar regeringspropositionen upp det nordiska samarbetet och finner att detta inte behöver stärkas.


***


De tre anmälningarna till Granskningsnämnden illustrerar att svenskan befinner sig under press i Sveriges Radio och TV och att detta behandlas som en icke-fråga.


Om Sveriges Televison och Sveriges Radio opåtalat kan avstå från att översätta engelska programtitlar (utom sådana som innehåller egennamn) eller engelskt tal, står antingen de nuvarande sändningstillstånden i motsättning till språklagen, eller så tolkar Granskningsnämnden sändningstillstånden felaktigt.


Yrkanden:

 

  • Om Granskningsnämnden har tolkat det nuvarande sändningstillståndet korrekt, yrkar  vi på att sändningstillstånden, som löper ut den 31 december 2013, absolut måste förtydligas.  I det sammanhanget noterar vi att regeringspropositionen (sid. 107) påpekar att sändningstillstånden av olika skäl behöver tydliggöras.
  • Om Granskningsnämnden har tolkat de nuvarande sändningstillstånden felaktigt, yrkar vi på att Granskningsnämnden skall klandras. Dessutom anser vi att Granskningsnämndens arbetssätt måste ses över. Granskningsnämnden måste motivera sina beslut i varje enskilt fall.  Svar som är avfattade enligt samma mall är totalt meningslösa och innebär att medborgarnas klagomål inte behandlas seriöst.
  • Även om Granskningsnämnden har tolkat de nuvarande sändningstillstånden felaktigt (och vår tolkning av sändningstillstånden egentligen hade varit möjlig), yrkar vi på att sändningstillståndens paragraf 8 skall preciseras, så att sådana feltolkningar omöjliggörs i framtiden.  Programtitlar på främmande språk i SVT, SR och UR ska alltid översättas utom de som innehåller egennamn. Talinslag på främmande språk i svenskspråkiga sändningar skall alltid översättas.
  • Eftersom paragraftexterna i ett sändningstillstånd förmodligen måste vara kortfattade, yrkar vi på att JO uppmanar SVT, SR och UR att utarbeta och anta mer detaljerade språkliga riktlinjer utifrån sändningstillstånden och det särskilda ansvaret för det svenska språket och dess ställning i samhället.

 

Språkförsvarets styrelse

15/7 2013


Bilagor (som också skickas utskrivna):


Jonas Borelius: Stora delar av intervju med den amerikanske ambassadören i P4 Stockholm översattes inte – 8/11 2012

Granskningsnämnden för radio och tv: Din anmälan mot ”Amerikanska gränser”, P1 – D12/02321

Hillo Nordström: Anmälan mot P2 för bristande översättningar från engelska – 16/11 2012

Hillo Nordström fick svar med samma innehåll som till Jonas Borelius och Språkförsvarets styrelse från Granskningsnämnden

Språkförsvarets styrelse: Anmälan om brott mot § 10 sändningsavtalet med staten 3/12 2013 - Brev till SVT/Radionämnden:  Anmälan om brott mot § 10 sändningsavtalet med staten  

Granskningsnämnden för radio och tv: Din anmälan mot ”Why poverty?”, SVT – Dnr: 12/02645


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Presentation

Omröstning

Vad anser du om att Sverige tillåter fullt skattefinansierade skolor att använda engelska som första undervisningsspråk i upp till 50 % av tiden i grundskolan och upp till 90 % i gymnasiet? Den senare elevkategorin läser endast svenskämnet på svenska.
 Helt rätt
 Bra
 Undervisning ska kunna ges på engelska men inte i så hög utsträckning som för närvarande
 Dåligt. Det huvudsakliga undervisningsspråket i svensk skola ska vara svenska
 Om en skola använder engelska som första undervisningsspråk, ska denna inte skattefinansieras
 Vet inte

Fråga mig

130 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3
4
5 6 7
8
9 10
11
12
13
14
15
16
17 18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 30
31
<<< Juli 2013 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se