Alla inlägg under augusti 2014

Av Nätverket Språkförsvaret - 20 augusti 2014 22:39

Den 17 augusti skickade Språkförsvarets styrelse ut två enkäter till de politiska partierna, den ena om Stockholm stads språkpolitik och den andra om den mellannordiska språkförståelsen. Svar har nu börjat komma in.


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 19 augusti 2014 20:53

Hej!

"Håller språket ihop Norden?" Jag tycker att frågan är märklig. Norden hålls ihop av andra saker än bara språket och då tänker jag i första hand det vi löst kallar för nordiska värderingar. Norden utgör en sammanknuten enhet, ekonomiskt, socialt, politiskt, kulturellt... mest lyckad och synnerligen fridfull hörna i en värld överfylld av konflikter och motsättningar.
 

Ifråga om språk är det så att vi måste kunna engelska så bra som möjligt. Det är livsviktigt för oss. Engelska är nutidens latin.


Sedan ska vi gå vidare och säga att flerspråkighet är inget märkvärdigt. Fråga folk i Indien, Sameland, Amazonas... Att kunna tre språk är något jag tycker vår svenska språklag nästan förutsätter: svenska kommer först, sedan kommer engelska och därefter något eller några av de över 200 modersmål som vi har i landet. De nationella minoritetsspråken är en sak i sig. Mitt första språk är finska, och det är det språk jag dagligen använder med mina trespråkiga barn. Inget märkvärdigt med det!
 
Danska och norska är "bonusspråk" som jag kan läsa och förstå (norska/bokmål bättre än danska). Men jag känner inte mig motiverad att lära mig prata dem. Jag kan heller inte prata tornedalsfinska som är finskans "bonusspråk" (jämte estniska och karelska). Att ha mer danska och norska i svenska medier tycker jag vi ska satsa på. Jag gillar danska bondeserier och deckare och norska ryggsäcksvandrande hiphej folk. (Norge är dessutom världens naturskönaste land, tycker jag efter att bott
ett halvår i Tromsö.)

Sedan observera att över 600 000 svenskar har finskt påbrå och mer än 200 000 personer pratar finska dagligen som sitt första språk här i Sverige. Alltså: här, i den stora mängden sverigefinländare har vi en resurs som visar att finska och svenska inte utesluter utan kompletterar varandra. Vi har kanske språkproblem i Norden men de är till för att lösa. Vi har löst så många andra problem tidigare, som t.ex de hot som vi en gång fick kämpa emot. Sovjetunionen och Nazityskland lyckades inte krossa Norden och de nordiska värderingarna. Finland förblev ett demokratiskt styrt nordiskt land. Våra nodiska länder har blivit genom oerhörda uppoffringar och mycket arbete den hörna i världen som i internationell jämförelse är minst misslyckad. Att vi sedan har språk som är nära släkt med varandra (finlandssvenska, svenska, norska, danska...) är ett stort bonus.
 
Ystävällisin terveisin - Med vänliga hälsningar

Kaarlo Voionmaa

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 17 augusti 2014 14:34

Dessa frågor skickas till samtliga partier som är företrädda i Stockholms kommunfullmäktige och till de partier som bedöms ha en reell chans att komma in i kommunfullmäktige i samband med årets val.

 

1. Hur ser ert parti på Stockholms varumärke ”Stockholm – the capital of Scandinavia”? Bör detta varumärke behållas även under nästa mandatperiod?


2. Stockholm stad har flera bolag, som ingår i Stadshus AB, med engelska namn som Stockholm Business Region, Stockholm Visitors Board och Stockholm Entertainment District. Åtminstone de två förstnämnda har tidigare framträtt med svenska namn. Anser ni att detta namnarrangemang ska fortsätta?


3. Visit Stockholm har endast information på svenska och engelska. Räcker det att Stockholms stad publicerar turistinformation endast på svenska och engelska?


4. Stockholms stad anordnar för andra året i rad ett evenemang, ”Open Streets”, på Södermalm under sommartid. Namnet används på liknande projekt i vissa storstäder i USA och Kanada. Vad anser ni om bruket av engelska på detta evenemang?


5. Stockholm Business Region publicerade den 13 juni ett pressmeddelande, ”Stockholm launches website for international immigrants”  , som gjorde reklam för den nya webbplatsen ”Moving to Stockholm”. Har talet om ”internationella immigranter” i stället för ”immigranter” någon djupare innebörd i detta sammanhang?


6. Sverige antog en språklag 2009, vilken i paragraferna 4 till 7 stadgar att svenska är huvudspråk i landet, anger de officiella minoritetsspråken och understryker att ”det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas”. Utgår Stockholms stad från språklagen, när Stockholms stads språkpolitik formuleras och praktiseras?

***

Svaren publiceras fortlöpande på Språkförsvarets webbplats allteftersom de inflyter.


Språkförsvarets styrelse

 

17/8 2014


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 17 augusti 2014 14:24

Dessa frågor skickas till samtliga riksdagspartier och till det parti som bedöms ha en reell chans att komma in i riksdagen.


1. Hur ser ert parti på den mellannordiska språkförståelsen – hur viktig är den?


2. De nordiska utbildningsministrarna antog 2006 Deklaration om nordisk språkpolitik , som f.ö inte är juridiskt bindande. I denna formuleras en demokratisk språkpolitik för det mångspråkiga Norden:


Utgångspunkten för den nordiska språkpolitiken är att Nordens samhällsbärande språk är och förblir starka och levande, att de som samhällsbärande språk förblir samhällsbärande och att det nordiska samarbetet även fortsättningsvis bedrivs på de skandinaviska språken, d.v.s danska, norska och svenska.”

 

Vilken betydelse har denna deklaration haft sedan den antogs? Hur har den efterlevts?


3. Den senaste omfattande undersökningen av grannspråksförståelsen i Norden, ”Håller språket ihop Norden?”, som genomfördes av professor Lars-Olof Delsing och fil.dr Katarina Lundin Åkesson vid Lunds universitet 2005, visade att grannspråksförståelsen i Norden, särskilt bland ungdomen, har försämrats sedan 1976. Undersökningen visade också att hälften av de danska och norska gymnasieeleverna hade fått grannspråksundervisning mot bara en fjärdedel av de svenska.


Om ni anser att den mellannordiska språkförståelsen är viktig, och om situationen inte har förbättrats sedan 2005, vad bör då göras för att säkerställa att grannspråksundervisningen omfattar alla gymnasieelever, inklusive de som läser svenska som andra språk?


4. Vad anser ni om förslaget att användningen av danska och norska ska vara jämställd med användningen av svenska inom högskolan liksom att man inom högskolan hellre ska använda läroböcker på norska och danska än engelska, om de i övrigt håller samma nivå?


5. Bara en bråkdel av svenskarna kan se grannländernas tv-program i det statliga sändarnätet. De största distributörerna som Viasat, Canal Digital och Boxer, saluför inte ens nordiska kanaler. Däremot finns det en rad s.k internationella underhållningskanaler med bl.a sport, filmer och erotik. Anser ni att denna situation bör förändras och i så fall hur?


6. Med ett alltmer ökande flöde av produkter över gränserna, hur ser ni på det faktum  att det kommer in varor till Sverige och övriga Norden utan vare sig innehållsdeklaration, bruksanvisning eller säkerhetsskrifter på de nordiska samhällsbärande språken (som omfattas av den nordiska språkkonventionen,  d.v.s.  svenska, danska, finska, isländska och norska)? Finns det behov att ett gemensamt nordiskt samarbete och initiativ för att säkerställa att medborgarna i Norden får tillförlitlig varuinformation på sina egna språk?


7. Övriga synpunkter (om ni har något att tillägga).


Svaren publiceras fortlöpande på Språkförsvarets webbplats allteftersom de inflyter.


Språkförsvarets styrelse                                          
                           

17/8 2014           


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)       

Av Nätverket Språkförsvaret - 16 augusti 2014 22:35

Språkförsvarets första antologi  ”Svenska – ett språk att äga, älska och ärva” används som kurslitteratur vid Tammerfors universitet. Kursen heter “Introduktion i nordism” och är värd 5 studieveckor. Tentamen sker elektroniskt under hela läsåret.


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 15 augusti 2014 16:35

Internet World Stats har publicerat statistik för 2013. 39 procent av världens befolkning använder nu internet, en ökning med 676,3 procent sedan 2000.  Afrika och Asien ligger under genomsnittet för världen med 21,3 respektive 31,7 procent.


Om man bortser från Monaco (100,6 procent!), har Island den högsta penetrationsgraden (andel internetanvändare i relation till befolkningen) i Europa med 97,1 procent. Övriga nordiska stater och autonoma områden har också höga siffror: Norge 96,9, Sverige 92,7, Danmark 90, Finland 89,4 och Färöarna 80,7 procent. Av någon anledning finns inte Grönland eller Åland med i statistiken.


Man behöver inte tro på allt vad gäller denna statistik, men utvecklingstendensen är helt klar.


Per-Åke Lindblom

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 14 augusti 2014 15:01

Det senaste decenniet har svenskans ställning diskuterats som aldrig förr och Sverige antog t.o.m en språklag 2009. Vi diskuterar om språk har egenvärde, engelskans expansion på svenskans bekostnad, svenskans ställning inom vissa områden, statusvård kontra språkvård, mångspråkighet, mellannordisk språkförståelse och hur den vanlige språkbrukaren kan påverka utvecklingen.


Startdatum: 8 september 2014

Veckodagar: Måndag(ar)

Tidpunkt: 18.00 - 20.00

Antal tillfällen: 6

Arrangör: Språkförsvaret

Cirkelledare: Olika

Plats: ABF-Huset, ABF-Huset (ej fastställd lokal)
Sveavägen 41, 11181, STOCKHOLM

Arrangemangsnummer: 116002


Anmälan kan antingen ske direkt på ABF-Stockholms webbplats eller till Språkförsvaret: sprakforsvaret@yahoo.se.


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)
Av Nätverket Språkförsvaret - 13 augusti 2014 12:56

Ett evenemang i Kungsträdgården den 5 september annonseras som ”Out of Office Sthlm”. Det är tydligen ingen hejd på löjligheterna. Att ständigt tillgripa engelska ord och fraser för företeelser i Sverige är verkligen ett fattigdomsbevis och ett tecken på svagt ordförråd vad avser svenska. Jag är dessutom säker på att upphovsmännens engelska ordförråd är ännu skralare. Givet det långtgående språkförfallet i Sverige undrar jag om dessa människor kan läsa vanlig, kvalificerad  svensk litteratur med behållning — en outtömlig källa till den svenska språkgemenskapen. Den funktionella analfabetismen tycks öka i omfattning.


Annonseringen avslutas med ”Hi5” som något slags hälsning från/till de språksvaga.


Det är illa ställt — det ser vi varje dag.


Lars Nordberg

Vallentuna


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkverket)

Presentation

Omröstning

Vad anser du om att Sverige tillåter fullt skattefinansierade skolor att använda engelska som första undervisningsspråk i upp till 50 % av tiden i grundskolan och upp till 90 % i gymnasiet? Den senare elevkategorin läser endast svenskämnet på svenska.
 Helt rätt
 Bra
 Undervisning ska kunna ges på engelska men inte i så hög utsträckning som för närvarande
 Dåligt. Det huvudsakliga undervisningsspråket i svensk skola ska vara svenska
 Om en skola använder engelska som första undervisningsspråk, ska denna inte skattefinansieras
 Vet inte

Fråga mig

128 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11
12
13 14 15 16 17
18
19 20
21
22 23 24
25
26 27 28
29
30 31
<<< Augusti 2014 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Språkförsvaret med Blogkeen
Följ Språkförsvaret med Bloglovin'

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se