Direktlänk till inlägg 16 november 2014

Brev till SVT om ett Skavlan-program

Av Nätverket Språkförsvaret - 16 november 2014 19:57

(Öppet brev)


Sveriges Television
Oxenstiernsgatan 26-34
105 10 Stockholm


Fredagen den 7 november sändes programmet Skavlan i SVT1 uteslutande på engelska. Programmet kunde lika gärna ha visats i BBC. Såväl programledare som gäster talade engelska.


I programmet deltog Slash, amerikansk gitarrist, Uma Thurman, skådespelerska, Margot Wallström, utrikesminister, och Svante Pääbo, professor i biologi. Det märkliga var att samtalen med Wallström och Pääbo genomfördes på engelska, trots att båda har svenska som modersmål, trots att såväl studiopublik som tv-publik är svensk- eller norskspråkig. Förmodligen var enda skälet att de båda amerikanska gästerna skulle förstå vad de svensktalande gästerna hade att säga, detta på bekostnad av såväl studiopubliken som hela svenska tv-publiken.


I och för sig hade det engelska talet översatts till rullande textremsor.  Men den modell som förekom i detta program är ändå i allra högsta grad diskutabel.


Kommer de Skavlan-program, till vilka gäster med engelska som modersmål inbjudits, i fortsättningen försiggå helt på engelska? Kommer samma modell att tillämpas, om gäster med andra modersmål än engelska som tyska, franska, spanska, ryska eller kinesiska etc. inbjuds? Kommer Skavlan då enbart inbjuda svenska och norska gäster, som också behärskar dessa språk? Eller är detta otänkbart av andra skäl, exempelvis att det överhuvudtaget inte kan tänkas finnas några intressanta personligheter, som har de ovannämnda språken som sina modersmål?


Samtalen kunde ha organiserats på ett annat sätt, nämligen genom användning av simultantolkning.  Då skulle Margot Wallström, Svante Pääbo och Fredrik Skavlan kunnat tala med varandra på sina modersmål, varvid Slash och Uma Thurman lyssnat på en simultanöversättning.  Detta skulle inte ha förhindrat de båda senare att på engelska kommentera vad de nordiska deltagarna skulle ha sagt. Sådan språkblandning är naturligtvis inte felaktig. Dessutom borde simultantolkning vara tillgänglig för studiopubliken. Konsekvensen blir annars att studiopubliken förutsätts vara tvåspråkig och att de som inte kan följa med i en konversation på engelska inte har något i studiopubliken att göra.


Vi uppmanar programledningen för Skavlan att studera hur tv-kanaler i övriga Europa har löst tolkningsproblematiken i direktsända underhållningsprogram. Den tyska kanalen ZDF har exempelvis alltid använt simultantolkning i programmet ”Wetten dass…?


SVT och programmet Skavlan har ett ansvar för att svenska språket präglar allmännyttig tv i Sverige, särskilt när svenska aktuella personligheter som ledande politiker och vetenskapsmän medverkar i SVT-produktioner. Hänsynen till hela den svenska publiken borde självklart vara vägledande. Språkförsvaret är emot att engelskan används på bekostnad av svenska språket.


Språkförsvarets styrelse

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

 
 
Ingen bild

Benkt Lundgren

18 december 2014 14:02

Senkommen kommentar: Som medlem i Språkförsvaret vill jag härmed uttrycka avvikande mening i den här frågan. Den nackdel Språkförsvarets styrelse pekar på berör endast studiopubliken, inte den ojämförligt större tv-publiken. Visserligen är det så klart en viss nackdel att svensk- eller norskspråkiga deltagare inte talar sitt modersmål, men den aspekten tycker jag inte är så viktig för ett program som i grunden är ett underhållningsprogram. Att även i sådana program tillgripa simultantolkning påminner om den dåliga policy många länder (dock inte Sverige) tillämpar för utländskspråkiga filmer: dubbning! Och vi kan väl alla vara överens om att man i diskussionen om den här frågan ska bortse från vad man allmänt tycker om Fredrik Skavlan eller hans roll som programledare!

 
Ingen bild

Per-Åke Lindblom

22 december 2014 20:17

Benkt,
i likhet med Eva Hamilton, SVT:s f.d vd, tycks du tro att en tv-sänd pratshow i Sverige/Norge med engelskspråkiga deltagare å ena sidan och svensk-norska deltagare å den andra bara kan organiseras på två sätt: antingen talar alla engelska eller så används dubbning. Eftersom jag redan svarat Eva Hamilton – se http://sprakforsvaret.bloggagratis.se/2014/11/17/10928925-svar-fran-eva-hamilton-svt-om-kritiken-mot-skavlan-programmet/ - upprepar jag mitt svar här. Jag är inte helt säker på om Eva Hamilton verkligen är så okunnig att hon inte känner till hur simultantolkning kan organiseras eller om det bara är vanlig prestige, som gör att hon inte vill ta till sig den lösning som Språkförsvarets styrelse förespråkar:

”Eva,
du har missförstått Språkförsvarets skrivelse. Det är inte meningen att SVT att ska övergå till att dubba eller använda direktöversatt tal i engelskspråkiga program och filmer i förhållande till tv- tittarna. Jag förstår faktiskt inte hur du kan tolka vår skrivelse på detta sätt. Frågan är i stället hur man ska undvika att svensk- eller norskspråkiga deltagare i en pratshow som Skavlans måste tala engelska för att inte engelskspråkiga deltagare ska utestängas från diskussionen. Detta löses enklast genom simultantolkning, som endast inbegriper deltagarna. Denna simultantolkning går inte ut i etern. De båda svenska deltagarna, Wallström och Pääbo, kunde ha talat svenska, varvid de båda amerikanska gästerna kunde ha lyssnat på en simultantolkning. Detta hade inte hindrat de båda amerikanska gästerna att delta i diskussionen – på engelska. Textremsorna läggs ju på i efterhand, inte under själva direktsändningen, precis som vid engelskspråkiga filmer och program.

Det andra problemet är studiopublikens sammansättning. Om den inte har tillgång till simultantolkning, förutsätts alla i publiken kunna följa med i en konversation på engelska. Därmed utestängs äldre svenska medborgare, som har läst engelska som främmande språk under mycket kort tid eller inte alls. I princip gäller det de flesta svenska födda före 1954 och som inte gick vidare till realskolan. Dessutom utestängs invandrare från Sydeuropa och många länder utanför Europa, som inte har studerat engelska särskilt mycket eller inte alls. Men SVT kanske betraktar detta som en icke-fråga. Simultantolkning till de inom studiopubliken som önskar en sådan går självfallet heller inte ut i etern.

Simultantolkning – via hörlurar och öronsnäckor – har förekommit alltsedan Nürnbergrättegångarna 1945 – se bl.a denna artikel: http://www.pri.org/stories/2014-09-29/how-do-all-those-leaders-un-communicate-all-those-languages . Men kunskapen om hur simultantolkning kan organiseras och utnyttjas, har tydligen inte helt och hållet nått Sverige och SVT ännu.”

När Språkförsvarets styrelse skrev vårt brev till SVT, hade vi naturligtvis konsulterat konferenstolkar med lång erfarenhet från simultantolkning. Dessutom kände vi till hur simultantolkning har använts vid pratshower i andra europeiska tv-kanaler.

Benkt, hur har du tänkt dig att en pratshow med två tyska, franska, eller spanska deltagare (eller i princip från vilket annat land som helst) ska organiseras? Ska alla deltagare, inklusive programledaren, tala tyska, franska eller spanska? Förutsätts studiopubliken förstå tyska, franska eller spanska? Eller ska dubbning genomföras genomgående? Med den lösning som Språkförsvarets styrelse förespråkar och som alltså är fullt tekniskt genomförbar och ingen utopi, kan exempelvis programledaren tala norska, som översätts simultant till tyska (utan att gå ut i etern), som i sin tur svarar på tyska. Detta svar simultantolkas till svenska/norska för de svenska deltagarna (om de inte är så duktiga på tyska, så att de tycker att de inte behöver någon översättning) i panelen och för dem i studiopubliken, som inte förstår tyska. Simultantolkningen till studiopubliken går heller inte ut i etern. Textremsor med översättning från tyska till svenska/norska läggs på i efterhand i vanlig ordning.

Skavlan-programmet skapar ett farligt prejudikat, om programspråket uteslutande blir engelska, så fort två deltagare är engelskspråkiga och inte behärskar svenska/norska. Med den lösning, som Språkförsvarets styrelse förespråkar, skulle merparten av den taletid som använts skett på svenska eller norska. Hade detta verkligen inte varit att föredra framför ett samtal uteslutande på engelska? Då kunde Wallström och Pääbo dessutom kunnat använda det språk, som de behärskar bäst, nämligen svenska.

Du skriver:

”Den nackdel Språkförsvarets styrelse pekar på berör endast studiopubliken, inte den ojämförligt större tv-publiken.”

Men detta beror ju på textremsorna, som läggs på i efterhand (vilket även sker med vår lösning). Avsaknaden av simultantolkning har naturligtvis konsekvenser för studiopublikens sammansättning. De som inte kan följa med i en konversation på engelska, lågt räknat 20 – 30 procent av Sveriges befolkning, utestängs i princip från studiopubliken.

 
Ingen bild

Benkt Lundgren

1 januari 2015 19:13

Okay, Per-Åke, jag håller med dig "i princip", liksom att Eva Hamilton (medvetet?) inte begrep Språkförsvarets huvudbudskap. En invändning kvarstår: I motsats till de allra flesta andra frågor Språkförsvaret engagerat sig i, så innebär kravet på simultantolk en merkostnad, som givetvis måste vägas mot den förbättring det skulle innebära. Jag kan inte bedöma hur stor den kostnaden är i relation till programmets totala kostnader. Men delvis ger jag mig, jag kan tycka att Skavlan borde prova simultantolk någon gång (kanske särskilt vid något tillfälle, när han har en gäst varken har svenska, norska eller engelska som modersmål) och sedan utvärdera resultatet.

 
Ingen bild

Benkt Lundgren

2 januari 2015 13:32

Okay, jag ger mig i sakfrågan. Den enda invändning som finns kvar är merkostnaden för simultantolkning - som är ganska hög, men jag har ingen uppfattning om hur hög i förhållande till programmets totala kostnad. Jag är också lite fundersam på hur viktig frågan är - man ska ju "välja sina strider" - men jag respekterar hänvisningen till andra länders pratshower. Och hur som helst instämmer jag i att Eva Hamiltons svar var mycket svagt. Frågan är om hon inte vet skillnaden mellan dubbning och simultantolkning eller om hon missförstår medvetet.

 
Ingen bild

Per-Åke Lindblom

3 januari 2015 00:05

Jag har inte några konkreta siffror vad gäller merkostnaderna för simultantolkning, men jag tror att den merkostnaden är överkomlig för SVT. Om SVT/Skavlan inbjuder gäster bosatta utomlands, betalar SVT/Skavlan säkert redan resa,hotell och uppehälle och ett arvode. Jag tippar att kostnaden är överkomlig för SVT. När jag skrev mitt första svar, hade jag dessförinnan surfat runt och en upptäckt en kyrklig församling, som gjorde reklam för en amerikansk predikant och som samtidigt erbjöd just simultantolkning från engelska till svenska.

Det finns åtminstone ett kommersiellt företag i Sverige, http://capturian.se/, som erbjuder simultantolkning i Sverige. Det borde betyda att det finns en marknad för simultantolkning i Sverige. Vi får se om SVT/Skavlan kan "tänka utanför boxen".

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Nätverket Språkförsvaret - Söndag 29 nov 08:00

  Söndagens svenskspråkiga sång   Fred Åkerström - Jag ger dig min morgon   Söndagens svenskspråkiga dikt   C-dur   När han kom ner på gatan efter kärleksmötet virvlade snö i luften. Vintern hade kommit medan de låg hos varann...

Av Nätverket Språkförsvaret - Lördag 28 nov 08:00

I lokaltidningarna i Dalarna kan man läsa om problem med att få till isen på en isanläggning:   Den 29 oktober hade Jan Forsberg förhoppningen att istillverkningen möjligen skulle kunna starta 9 november. I det läget visste man inte om skadan i kyl...

Av Nätverket Språkförsvaret - Fredag 27 nov 15:55

Svenska Akademiens ordbok (SAOB) definierar ordklassen preposition på följande sätt: ”typ av (kort) ord som normalt står fram­för ett substantiv”. Ordet, kan man vidare läsa, kommer från latinets ”præposit’io” som betyde...

Av Nätverket Språkförsvaret - Fredag 27 nov 14:54

Kommentar  till insändare av C-G Pernbring med rubriken ”Alla skolor ska ha svenska som huvudspråk”, publicerad den 19 november.   Jag är helt ense med C-G Pernbrings kritik mot att engelska fungerar som huvudsakligt undervisningssprå...

Av Nätverket Språkförsvaret - Fredag 27 nov 08:00

Linda Hedenljung, journalist på Östersunds-Posten, har granskat hur Östersunds kommun hanterat Internationella engelska skolans etablering på orten. Hon intervjuades i Läraren och fick fyra frågor. Den första löd:   ”1. Vad är det egentlige...

Presentation

Omröstning

Vad anser du om att Sverige tillåter fullt skattefinansierade skolor att använda engelska som första undervisningsspråk i upp till 50 % av tiden i grundskolan och upp till 90 % i gymnasiet? Den senare elevkategorin läser endast svenskämnet på svenska.
 Helt rätt
 Bra
 Undervisning ska kunna ges på engelska men inte i så hög utsträckning som för närvarande
 Dåligt. Det huvudsakliga undervisningsspråket i svensk skola ska vara svenska
 Om en skola använder engelska som första undervisningsspråk, ska denna inte skattefinansieras
 Vet inte

Fråga mig

128 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
11
12 13 14 15 16
17 18
19
20 21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2014 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Språkförsvaret med Blogkeen
Följ Språkförsvaret med Bloglovin'

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se