Direktlänk till inlägg 22 juni 2018

Brev till partiledarna om svenska språkets ställning inför riksdagsvalet 2018

Stockholm i slutet av maj 2018


Vi är några av alla medborgare som ska rösta vid höstens val. Ett val som måste anses vara det viktigaste på mycket länge. Vi skriver detta brev eftersom vi anser att det finns en fråga som är särskilt viktig inför framtiden men som trots detta knappt diskuteras alls.


Vi talar om vårt gemensamma språk, svenskan, och dess ställning i samhället. Ni politiker har på senare tid debatterat det svenska språket relaterat till invandring och integration, och det är bra. Det har även talats om ett gemensamt samhällskontrakt och att ni vill motverka parallella samhällsstrukturer. En följd av detta är diskussionen om religiösa friskolor som har varit het på senare tid. Vi är helt emot dessa religiösa friskolor, och vi anser att de inte ska existera eftersom deras verksamhet leder till en uppdelning av barn redan i tidig ålder. Skolan ska dessutom inte förkunna religiösa budskap, enligt oss. Än mindre göra skillnad på pojkar och flickor.


Vi hävdar dock med bestämdhet att friskolor med undervisning på engelska leder till en uppdelning i samhället precis som de religiösa skolorna gör. Det bildas ett parallellt engelskspråkigt samhälle vid sidan av det svenska och där engelsktalande i princip aldrig behöver lära sig svenska. Detta är helt uppåt väggarna fel! Du kan i dag till och med bli medborgare i Sverige utan att kunna ett ord svenska. Hur bakvänt är inte det? Hur ska du kunna bli en fullvärdig och deltagande medborgare om du inte kan språket i det land där du har sökt medborgarskap? Dessutom: Vad blir kvar av grundfundamentet till det s k samhällskontraktet om vi inte ens slår vakt om ett gemensamt språk i detta land?


Vi har varit alldeles för tillmötesgående i Sverige gentemot engelskan och har släppt in språket för mycket på det svenska språkets bekostnad. Ett exempel: Att ersätta officiella svenska namn och benämningar med engelska dito och inte ens behålla den svenska benämningen parallellt ger sken av att engelskan är något slags parallellt officiellt språk med ett högre värde i Sverige, vilket det inte är. Engelska tillhör inte ens något av de officiella minoritetsspråken i Sverige. Faktum är att engelska inte har någon som helst historisk koppling till Sverige sett ur ett längre historiskt perspektiv (fram till ca 1945), till skillnad från våra minoritetsspråk.


Anses något överhuvudtaget behöva stå på engelska i Sverige, vilket noga måste avgöras från fall till fall, ska det alltid även finnas en svensk benämning och som ska stå överst eller först. Detta markerar att svenskan är vårt gemensamma och historiska samhällsbärande språk i Sverige. Till och med i exempelvis Wales och på Irland, som ju är officiellt engelskspråkiga länder, gör man så. Som svensktalande blir vi både arga och ledsna då vi åker ut till Arlanda och där bara står ”Airport”. Det ska naturligtvis även och överst stå ”Flygplats”.


Vidare kan engelskspråkig undervisning, åtminstone i den omfattning den är tillåten i dag (upp till 50 % av undervisningstiden) inte ens vara laglig med tanke på språklagen från 2009 som stipulerar att svenska är landets huvudspråk och att det allmänna har ett särskilt ansvar för att det svenska språket utvecklas och används. Det gör inte svenskan med denna typ av anglofil undervisning. Det allmänna utgörs av skattefinansierad verksamhet, och skolväsendet tillhör väl om något det allmänna då skolpengen utgörs av skattemedel.


De skolor som undervisar på engelska har skjutit upp som svampar ur jorden de senaste 20 åren och deras existens utgör på sikt ett hot mot det svenska språkets ställning. Det finns i dag dessutom ingenting som talar för att expansionstakten skulle avta - tvärtom! Förutom att det finns hela skolkoncerner som har gjort engelskan till affärsidé börjar även andra skolor ”hänga på” trenden och erbjuda engelskspråkig undervisning.


Vad värre är indoktrineras eleverna i dessa språkbytesskolor inte bara i engelska språket utan även i anglosaxiska traditioner och värderingar. Skolorna uppmärksammar ju sådana och använder det till och med i sin marknadsföring. Man ska dessutom komma ihåg att anglosaxiska värderingar inte sällan är väsensskilda från de svenska och nordiska värderingarna, bland annat när det gäller synen på gemensam välfärd. Med det främmande språket kommer även ”tänket” och värderingarna på sikt. Engelskan får aldrig bli viktigare än svenska, och den är redan ett obligatoriskt ämne. Det räcker så!


Svenskan kan omöjligen förbli det samhällsbärande och gemensamma språket på sikt med mindre än att skollagen görs om och säkerställer en klar majoritet undervisning på svenska. Detta även vid så kallade internationella (läs engelskspråkiga skolor för det är vad det i princip alltid handlar om) skolor. Personligen anser vi att dessa skolor inte borde få verka överhuvudtaget. Varför ska vi som medborgare, via våra skattepengar (skolpengen), tvingas devalvera vårt egna språk? Värst av allt: Det finns purfärsk forskning som visar att elever, även med all undervisning på engelska utom i svenskämnet, blir marginellt bättre på engelska. Detta samtidigt som de, och vad värre är, blir sämre på svenska. Hur vettigt är det att tillåta sådan verksamhet?


Genom nuvarande skolsystem håller vi på att försätta oss i en kolonial situation, men till skillnad från i forna kolonier i till exempel Afrika sker degraderingen av det inhemska språket som undervisningsspråk och samhällsbärande språk här frivilligt och med politikers goda minne. Det finns inget land som har sålt ut skolan såsom Sverige och som därigenom har möjliggjort för dessa språkbytesskolor att verka och växa till sig så snabbt. Chile hade ett liknande system tills för några år sedan, men där insåg politikerna sitt stora misstag och avvecklade systemet. När ska ni inse misstaget här i Sverige?


Företrädare för dessa skolor är också mycket känsliga för kritik. När en skola nyligen konfronterades med extrema vinstuttag i kombination med vetenskapligt belagda glädjebetyg kallade maken till grundaren Sverige för ”ett kommunistvälde”. Det är inte svårt att ana en tystnadskultur på skolan när den högsta ledningen reagerar så pass infantilt. Det gäller att till varje pris visa en förskönad bild av verksamheten, hur illa det än är under ytan. Pengarna ska in! Deras mål tycks oss, illa dolt, vara att skapa en i princip enspråkig engelskspråkig samhällselit. Svenska kan man kanske tala med hemhjälpen eller städföretaget på sin höjd.


Genom en även i övrigt mycket slö hållning gentemot engelskans i princip helt ohämmade expansion i samhället grävs vårt språks grav på sikt om inte inställningen från politiker radikalt förändras. Om inte engelskan regleras, tillåts språket bli en gökunge i boet eller en trojansk häst för att använda metaforer. Det vill säga vi (ni) tar emot ett språk med öppna armar som sedan tränger undan vårt eget språk och vår egen kultur.


Vad är det då som gör engelskan så viktig just i Sverige? Svar: Det faktum att vi har släppt in språket så pass mycket och ofta helt i onödan. Detta gör att det går att tjäna grova pengar på engelskan i detta land. Exempelvis Internationella Engelska Skolans verksamhet är ju inte någon välgörenhet, även om de gärna pratar fint om sin samhällsnytta. Ja, tack så mycket Engelska Skolan för att ni hjälper våra barn att glömma sitt språk och sin kultur! (Inte!) I stället är det kronor som räknas, eller rättare sagt dollar! Utställda av amerikanskt riskkapital för svenska skattebetalare att tvingas finansiera. Skattepengar som omvandlas till privat vinst – fint som snus! Inom skolvärlden pratas det om vikten av mer och mer engelska, på alltifrån högskolenivå ner till förskolenivå. Vad blir nästa steg? Engelskspråkiga BB-avdelningar och äldreboenden? Det ena ger och spiller över på det andra om man inte ser upp. Om mer och mer tillåts ske på engelska när ska man då kunna kräva svenskkunskaper? Ja, ni ser ju själva… snacka om att såga av den gren man själv sitter på!


Det känns som att vi (ni) håller på att lägga ut hela landet på entreprenad till utländska intressenter, och språkbyte ingår då som ett brev på posten. Dessa aktörer känner och kan inte heller förväntas känna någon som helst lojalitet med det svenska språket och vår kultur. Det blir med nuvarande hållning till sist bara Skansen och hembygdsgårdarna kvar.


Vad ska då göras för att spika svenskan som samhällbärande språk, en gång för alla? Språklagen måste skärpas och rejäla sanktionsmöjligheter måste införas mot dem som inte följer den. Svenskan ska alltid kunna användas i alla samhällssituationer och helt utan inskränkningar. Kort sagt: Du ska kunna leva ditt liv i Sverige på svenska. Hur svårt kan det vara? Olof Palme sade en gång att ”Politik är att vilja”. Uttalandet är på pricken, oavsett vad man tycker/tyckte om Palme.


Finns viljan bland er politiker är det givetvis möjligt att göra svenskan till ett språk utan begränsningar i samhället och utan domänförluster. Vidare måste även skollagen skärpas med utökad kontrollverksamhet av att svenska språket används i tillräcklig omfattning vid all undervisning. Vårt förslag är att inrätta en oberoende statlig myndighet som säkerställer svenskans totala gångbarhet i vårt samhälle.


Det krävs nu mod och insikt av er politiker om vad som kommer att ske om vi inte säger stopp. Gemene man behöver också vakna ur sin dvala, men det är trots allt ni politiker som företräder befolkningen och som ska peka ut färdriktningen. Grundfelet är att alltför många i detta land så lågt värderar vårt eget språk och vår egen kultur. Personligen tror vi att det är den negativa bieffekten av drygt 200 års oavbruten fred som gör att såväl många medborgare som politiker har blivit avtrubbade och invaggade i en falsk trygghet. Allt löser sig – vi är ju i Sverige gudbevars! Alltför många har förlorat sin språkliga och kulturella självbevarelsedrift.


Vi skulle här vilja dra en historisk parallell. Efter den omfattade rivningen av Klarakvarteren på 60-talet kom en grupp utlänningar på besök till Stockholm och frågade: ”Varför har ni tvingats ta bort alla dessa vackra hus?” Svenska företrädare svarade stolt: ”Vi har inte varit tvingade. Vi har gjort det själva och helt frivilligt!” Samma sak kan man applicera på språksituationen. Engelskans tillväxt i Sverige beror till allra största delen på vår egen hållning i frågan. Ingen har tvingat oss att släppa in så mycket engelska som vi har gjort. Det måste bli en ändring på det om vi inte ska gå under, både språkligt och kulturellt. Vi kan inte kräva respekt för vårt språk och våra traditioner om inte ens vi själva visar att vi bryr oss om dessa företeelser.


Vi kräver i dagsläget att invandrare ska lära sig svenska, samtidigt som många svenskar själva tummar på vårt gemensamma språk i allt högre grad. Är det då så konstigt att många invandrare struntar i SFI:n? Som invandrare skulle jag bli väldigt förbryllad över beteendet och få uppfattningen att engelskan nästan är viktigare än svenskan i landet. Läs gärna på Språkförsvarets webbplats om hur den invandrade Jakob Heidbrink upplever den språkliga hållningen i Sverige! Gå då in under rubriken ”Nätdagbok” och datumet 29 maj. Vi har mött ett antal invandrare under åren som resonerar likadant, och de tenderar till att öka i antal. Den riktiga utmaningen inför framtiden, för att använda ett populärt uttryck, för det svenska språket som samhällsbärande språk utgörs således inte av invandrarspråken utan av engelskan. Låt oss slå fast detta en gång för alla!


Det verkar inte som att nuvarande samhällsutveckling, språkligt sett, tas på allvar. Ni politiker tvår era händer, från svensklärare som man rimligtvis tycker borde protestera å det grövsta är det märkligt tyst och Svenska Akademien ägnar sig, när de inte käbblar internt, mest åt att dela ut Nobelpriset. Visst, de ger ut sin ordlista, men när det gäller att verkligen stå upp för och företräda det svenska språket känns det hur lojt som helst. Att Akademien går med på att det skapas ett ”Nobel Center” säger väl allt egentligen!


Ovanstående är bara ett axplock av all lojhet som förekommer. Vi sågar alltså av den (språkliga) gren som vi själva sitter på med nuvarande låt-gå-mentalitet. Vi skjuter oss själva i huvudet och mister rollen som herrar i vårt eget hus. ”Goddag yxskaft!” Det kan inte ha undgått dig och dina kollegor hur engelskan expanderar medan svenskan mer och mer trängs undan. Några exempel på hur vi saknar svenskan i det offentliga rummet, såväl i skrift som i tal:


 • Gå i ett svenskt affärscentrum och du tror att du är i London eller New York. De flesta reklambudskap är på engelska och vissa butiker talar personal endast engelska.
 • Fler och fler engelsktalande struntar i att lära sig svenska, och vi tvingas med nuvarande hållning jamsa med.
 • Hur representerad känner jag mig som svensk(talande) när våra Melodifestivaldeltagare mestadels står och sjunger på engelska nuförtiden? 
 • Helsidesannonser och långa reklaminslag på engelska utan översättning eller tolkning.
 • Biofilmer där man inte längre översätter titlarna på just engelskspråkiga filmer eller t o m ger filmer från andra länder engelskspråkiga titlar i Sverige. En svensk titel vore naturligtvis det rätta.
 • Se/hör på radions och TV:s alltmer ensidiga och anglofila utbud.
 • Intervjuer i radio och TV (t o m i SVT och SR) utan fullständig eller ens tillfredsställande översättning.
 • Journalister som alltmer sällan behärskar något annat språk än engelska och därför inte kan bevaka händelser som inte sker i anglosaxiska länder och t o m börjar uttala namn och företeelser i icke-anglosaxiska länder med engelskt uttal.
 • Elever på engelskspråkiga skolor som pratar om svenskan, sitt modersmål, som töntig och ordfattig samt att de inte minns eller vet vad saker heter på svenska. De utländska lärarna där kan, naturligtvis, ingen svenska. En historisk parallell är här hur engelskan slog ut iriskan på Irland just därför att engelskan ansågs ”modern” och iriskan ”bondig”.
 • Politiska förslag om att undanta utländska lärare från krav på svenskkunskaper för svensk lärarlegitimation.
 • Personal på restauranger, hotell och företag som inte behärskar svenska.
 • Du kan snart sagt knappt ringa till din lokala butik utan att höra ”For English press five”.
 • Hur ”kul” känns det som svenskspråkig att åka ut till Arlanda och mötas av en jätteskylt där det står ”Arlanda Airport” utan ens en parallell svensk beteckning, nämligen ”Flygplats”. Svar: Inte alls kul! Vad sänder denna företeelse för signaler till invandrare? Svar: Svenskan är inte så viktig! Ökar det deras intresse för svenskan? Svar: Knappast!
 • Hur fel känns det inte att sitta i en nästan full tunnelbanevagn i Stockholm och inte höra någon tala svenska?

Utvecklingen är, dessbättre, inte ödesbestämd, men det krävs som sagt både klarsynthet och mod för att vända den. Enligt oss ska det svenska språket utvecklas - inte avvecklas! Här har vi mycket att lära av finlandssvenskarna som dagligen får kämpa för sitt språks existens. De har dock finskan som ”huvudmotståndare”, medan vi i Sverige likt en gökunge/trojansk häst har släppt in engelskan alldeles för mycket, vilket skapar språkliga enklaver i landet.


Vi kräver som väljare och medborgare i Sverige att ni politiker nu omedelbart börjar att visa kurage genom att föra upp språkfrågan på dagordningen inför valet i höst. Ni har alla chanser i världen under exempelvis såväl Järvaveckan som Almedalsveckan men även i TV-debatter och dylikt! Vi (ni) har helt enkelt inte råd att sopa problemet under mattan i fyra år till! Ni är satta att företräda det svenska folket och därmed även det svenska språket. Ni är faktiskt skyldiga oss ett svar på hur ni resonerar och vad ni tänker göra för att slå vakt om svenskan som samhällsbärande språk inför framtiden. I dagsläget anser vi att ni brister i detta å det grövsta. Det parti med de vettigaste idéerna på området har garanterat många röster att kamma hem vid höstens val! Det finns nämligen ett stort intresse för frågan som i stigande grad ligger och jäser under ytan.


Det tog hundratals år av hårt arbete för att bygga upp vårt språk som ett komplett och samhälsbärande språk. Nu gör många sitt bästa för att avveckla det, och alltför många rycker på axlarna. Det svenska språket är även ert modersmål, politiker! Är ni villiga att missta det? Inte vi! Tvärtom blir vi sorgsna och arga när t ex en 5-årig son undrar över varför så mycket står på ett annat språk (engelska) i Sverige, säger ”high five” och har lärt sig det ”vackra” engelska uttrycket ”fuck you” innan han har lärt att sig svära på svenska. (Inte för att det är eftersträvansvärt men ändå). Frågar man en expedit i centrum om hjälp, svarar hen ”yes“ istället för ”ja”. Vi har fått en överdos engelska för länge sedan och är utlessa på det. Det är hög tid att ta tag i språkfrågan och slå vakt om det svenska språkets ställning en gång för alla. Ingen annan än vi svenskspråkiga själva kan eller kommer att göra det! Inget språk får tillåtas vara viktigare än svenska i Sverige!


Avslutningsvis: De senaste åren har flera partier i Sverige kommit till ett antal viktiga insikter. Ni har bland annat insett:


 • Att många äldre i Sverige har det dåligt ekonomiskt, vilket måste åtgärdas. 
 • Att de allra svagaste i samhället behöver fortsatt LSS-stöd i form av personlig assistans.
 • Att Sverige behöver ett välfungerande försvar efter år av för stor nedrustning.
 • Att vi måste prioritera en fungerande vård.
 • Att Sverige, tillsammans med Tyskland, inte ensamma kan ta ett orimligt stort ansvar för flyktingströmmarna i Europa och att vi därför även måsta stärka gränskontrollen.

Nu måste ni på allvar påbörja arbetet med stärka och slå vakt om det svenska språket - ert modersmål - inför framtiden! Ställ er själva frågan: Vad vill jag med mitt modersmål? Språkförsvaret gör det vi kan för att stärka det svenska språket. Läs gärna om vår verksamhet på vår webbplats, där det bland annat står att läsa om vårt deltagande i samband med årets Almedalsvecka.


Med vänliga hälsningar och med förhoppningar om ett snabbt och klargörande svar om er hållning i språkfrågan!


Christina Johansson

Daniel Jacobson

Frank-Michael Kirsch

Fredrik Vrang

Lars Fredriksson

Mariann Tell

Per-Owe Albinsson

Ulf Parde


Samtliga medlemmar i nätverket Språkförsvaret


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

 
 
Ingen bild

Också språkförsvarare

22 juni 2018 23:01

Stoppa språkbytesskolorna med engelskspråkig undervisning. Max 20 % undervisning på främmande språk

Språklagen måste följas upp av en oberoende statlig myndighet och kunna leda till hårda sanktioner om den inte följs.

Skollagen måste också skärpas och säkerställa en klar majoritet av undervisningstiden i grund- och gymnasieskola på svenska. Det svenska språket måste också stärkas inom högskoleve-/universitetsvärlden och där fullt ut kunna användas parallellt med framförallt engelska.

Skolverket och andra myndigheter måste ges stärkta och ökade befogenheter när det gäller att följa upp att svenskan används och utvecklas.

 
Ingen bild

Sunt förnuft

22 juni 2018 23:14

Det är för mig en fullständig gåta hur politikerna har kunnat godkänna att tillåta undervisning på något annat språk än svenska i upp till 50% av tiden i grundskolan och upp till 90% i gymnasiet. Jag undrar på fullt allvar om samt misstänker att det finns hållhakar inblandade i detta vanvettiga beslut.

Kan något annat land ha samma självutplånande lagstiftning?
Det tangerar landsförräderi!

I gymnasiefallet kan ju faktiskt eleverna sägas läsa sitt eget språk som hemspråk i sitt eget land.

Är det någon som vet om något annat land har en lika kopiöst slö hållning till det nationella språket som här i Svea rike.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Nätverket Språkförsvaret - Fredag 12 juli 08:54

  I en ledare i Expressen tar Ann-Charlotte Marteus upp ett fenomen som jag själv noterat: att företeelser som inte är några nyheter framställs som något nytt och märkvärdigt med engelska (läs amerikanska) termer. Som t ex ”savoring”. S...

Av Nätverket Språkförsvaret - Torsdag 11 juli 13:00

Vet du att en svensk läsare förstår 75 procent av orden i en norsk text? I juli lyfter vi norska och norsk litteratur under rubriken "Månadens språk" och tipsar om allt från Nobelpristagare till stickböcker. Många av dem finns även översatta till sve...

Av Nätverket Språkförsvaret - Onsdag 10 juli 16:02

Aftonbladet berättar:   ”Göteborgs ska bygga ett nytt stationshus värt 870 miljoner kronor. Det nya bygget ska också få ett nytt namn: Göteborg Grand Central. – Det är ju klart att rent Göteborgsmässigt så hade man ju kunnat komma p...

Av Nätverket Språkförsvaret - Tisdag 9 juli 13:00

"Sverige är unikt i ett ödesmättat avseende: Vi talar svenska.   Våra lagar är skrivna på svenska. Vår historia är skriven på svenska. Vi sjunger sånger, läser dikter och använder ordlekar som bara funkar hos oss. Att hålla den kulturen vid liv ä...

Av Nätverket Språkförsvaret - Måndag 8 juli 13:00

Micheál: "Jag är irländare och finner det obegripligt att ett land verkar vilja överge sitt språk frivilligt.   Det kämpas hårt för att iriska ska överleva men ingen tror att det blir hela landets vardagsspråk igen. Skillnaden är att vårt språk u...

Presentation

Omröstning

Är älvdalskan ett språk eller en dialekt?
 Älvdalskan är ett språk
 Älvdalskan är en dialekt
 Vet inte

Fråga mig

142 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
30
<<< Juni 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Ovido - Quiz & Flashcards