Alla inlägg under januari 2019

Av Nätverket Språkförsvaret - 8 januari 2019 16:14

Webbplatserna fplus och Omni har båda uppmärksammat debattartikeln ”Svenska språket är hotat i dagens skola”  i Expressen. I nyhetsnotisen heter det:


”Många elever i svenska skattefinansierade skolor får en stor mängd undervisning på främmande språk. Att skollagen tillåter detta gör att svenska språket hotas i dagens skola, skriver 22 personer från nätverket Språkförsvaret i en debattartikel i Expressen.


På Internationella Engelska skolan är affärsidén att undervisa upp till 50 procent av tiden på engelska och ges statusen av att vara ’lite finare och viktigare än svenska’, skriver debattörerna. De menar att det är en ödesfråga:


’Om kommande generationer inte ges utbildning på det nationella språket så dör det ut’, skriver de. ”


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 8 januari 2019 08:00

I ingressform berättar Svenska Dagbladet:


”Nu är det klart: den nya skyskrapan från HSB, ’Jubileumshuset’, kommer att bli 24 våningar hög, ha två torn och inspireras av tidigt 1900-tal. Stockholms stad och HSB är överens om det nya bostadshuset på platsen där E4:an möter Stockholms innerstad.”


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 7 januari 2019 21:25

Alltsedan friskolereformen 1992 har det varit möjligt att starta skattefinansierade språkbytesskolor i Sverige med Internationella Engelska Skolan (IES) i spetsen. Skolförordningen ger dessa skolor rätt att bedriva undervisning på engelska upp till 50 procent på grundskolenivå och upp till 90 procent på gymnasienivå.


Språkbytesskolornas verksamhet går stick i stäv med språklagens (2009) intentioner om att svenska är huvudspråket i Sverige, samhällets gemensamma språk och att det ska kunna användas i alla samhällssituationer.  Engelska som första undervisningsspråk undergräver svenskans ställning.


Sverige har en gång haft ett nationellt likvärdigt och effektivt utbildningsväsende upp till gymnasienivå. Förutom att språkbytesskolornas verksamhet försvagar det svenska språket, spär den dessutom på segregationen, genom att barn från olika samhällsgrupper och etnisk bakgrund delas upp mellan olika skolor. De svenska skolresultaten har sjunkit kraftigt i internationella mätningar på senare år. Dessutom har forskning visat att språkbytesskolornas verksamhet bara ger marginellt bättre kunskaper i engelska men sämre kunskaper i svenska.


Internationella Engelska Skolan påstår att engelskan är nyckeln till världen, att IES rekryterar världens bästa lärare och att betygssättningen är rättvis. Tvärtom är det mångspråkighet, inklusive kunskaper i engelska, som ger spetskompetens. IES betalar märkligt nog bara genomsnittliga svenska lärarlöner till sina lärare, trots att de är världens bästa. IES tillhör också de skolkoncerner som kritiserats för betygsinflation, något som är djupt orättvist mot andra elever.


Internationella Engelska Skolan har inbjudits till detta möte, men tackat nej till att delta.


Inledare: Johan Enfeldt, Raoul J. Granqvist, Olle Josephson, Olle Käll och Liss Kerstin Sylvén.

Plats: Beskowsalen, ABF-huset, Sveav. 41, Stockholm

Tid: 26 januari kl. 13.00 – 15.00

Inträde: 50 kronor


Språkförsvarets styrelse


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 6 januari 2019 19:24

Föreningen Norden är viktig för den nordiska språkgemenskapen. Styrelseordförande Rune Mørck Wergeland skriver i ett inlägg:


”I en usikker verden tar Foreningen Norden til orde for at folk skal finne sammen. Det er en dyd av nødvendighet. På denne måten sørger vi også for at alle som bor her, er bedre rustet: Vi trenger bedre og grønnere transportløsninger, færre hindringer for arbeidstakere og bedrifter, et felles forsvar som kan gi oss trygghet på tvers av landegrensene og et styrket språkfellesskap som sikrer oss alle en større hjemmearena. ”


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 6 januari 2019 18:40

Språkförsvaret anordnar ett debattmöte på temat ”Engelska språkbytesskolor – hot mot svenskan?” lördagen den 26 januari kl. 13.00 i Beskowsalen, ABF-huset, Sveav. 41, Stockholm.  Mer information följer.


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 5 januari 2019 08:00

Bo Alvberger slår i sitt nätdagboksinlägg huvudet på spiken. Det som pågår för tillfället är inget mindre än en kollektivt påtvingad och skattefinansierad språklig kolonisering. Varför ska Sveriges alla skattebetalare tvingas vara med att betala för detta vansinne?


Undervisningsspråket i svensk grund- och gymnasieskola ska och måste vara svenska om svenska ska förbli det samhällsbärande huvudspråket i landet. Språkbytesskolornas, med Internationella Engelska Skolan i spetsen, verksamhet går stick i stäv med språklagens (2009) intentioner om att svenska är samhällets huvudspråk, det gemensamma språket och att det ska kunna användas i alla samhällssituationer. De trycker dessutom hårt även på anglosaxisk kultur, vilket leder till både en språklig och kulturell indoktrinering.


Förutom att deras verksamhet försvagar det svenska språket så spär det dessutom på segregationen, genom att barn från olika samhällsgrupper delas upp mellan olikas skolor. Så har också de svenska skolresultaten sjunkit kraftigt på senare år. Inget annat land har anammat den svenska friskolereformen och det talar för sig själv.


Språkbytesskolornas verksamhet har, som Alvberger nämner, visat sig ge marginellt bättre kunskaper i engelska och sämre kunskaper i svenska, enligt forskning publicerad av Skolverket. Ett antal auktoriteter har uttalat sig negativt om undervisningsmetoden. Nämnas kan Olle Josephson, professor i nordiska språk och tidigare chef för Språknämnden samt gymnasieminsister Anna Ekström. Dessutom finns starka misstankar om glädjebetyg vid skolorna, bland annat publicerat i en rapport av Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi.

Redan gynnade elever får alltså en enklare väg till höga betyg!


Engelska är det sista språk som behöver extrahjälp i skolan, eftersom språket redan är ett obligatoriskt skolämne. Kunskapen i andra främmade språk drabbas av verksamheten och samtidigt naggas svenskan i kanten. Språkbytesskolorna expanderar för tillfället kraftigt och nu sipprar engelskan även ned i förskoleverksamheten. Om inte barn förväntas använda svenska då – när ska de då använda språket? Målet tycks vara att göra svenskan onödig och att ersätta den med engelska!


I Sundsvall med knappt 100 000 invånare är Internationella Engelska Skolan sedan i höstas största skola. I Gävle med drygt 100 000 invånare blev skolan största skola redan 2011-2012, tillika en av landets största skolor. I Stockholm har antalet IES-skolor exploderat under den senaste tioårsperioden. Det bådar inte gott för det svenska språket!


Det måste nu stå klart för snart sagt alla att friskolereformen inte har blivit vad den var ämnad att vara.


När det gäller det svenskans försvagning spelar skolan en mycket viktig roll. Det finns dock även andra orsaker till den negativa utveckling som för tillfället pågår. Det är ett faktum att svenskan inte längre är gångbar inom alla samhällsområden. Inom högre utbildning, forskning, reklam och företagande har engelskan sedan länge en mycket stark ställning. Dock kan du numer stöta på patrull även i helt vardagliga situationer som svenskspråkig – i Sverige! Hur fel är inte det? Du kan sitta på en restaurang eller handla i en butik då personalen utan minsta ”Excuse me!” eller ”Do you speak English?” utbrister ”I don´t speak Swedish!”. Som vore det helt naturligt.

DET ÄR INTE NATURLIGT ATT INTE KUNNA TALA SITT EGET SPRÅK I SITT EGET LAND! I synnerhet om språket är lagstadgat som huvudspråk och samhällets gemensamma språk.


Andra bovar i (språk)dramat gällande svenskans tillbakagång är onödig överanpassning samt en kontraproduktiv låt-gå-mentalitet. Exempel: Du kan snart sagt inte ringa ett samtal utan att höra ett ”For English press five”. Invandrare avkrävs svenskkunskaper men inte de engelsktalande. De går fria. Varför sker då detta? Svaret är enkelt: Därför att det tillåts! Varje gång vi låter engelskan att expandera försvagar det svenskan.


Ledande politiker borde ha reagerat för länge sedan men eftersom flertalet av dem inte verkar vilja kännas vid varåt det barkar måste alla goda krafter tvinga upp ögonlocken på dem. Godta inte utvecklingen. Tig inte, utan skriv, ifrågasätt, debattera och protestera! Några exempel på kända politikers märkliga hållning och uttalanden i språkfrågan:


Jan Björklund, Liberalernas partiledare, har länge argumenterat hårt för friskolerformen och mot kommunala skolor, som han har kallat ”flumskolor”. Detta har skett mycket i Dagens Nyheter som under en längre period hade Hans Bergström, make till Internationella Engelska Skolans grundare Barbara Bergström, som chefredaktör. Björklund har länge haft täta kontakter med IES och lär bland annat ha varit gäst vid skolkoncernens 25-årsjubilum hösten 2018. Under Björklunds tid som partiledare har, dåvarande Folkpartiet, även drivit frågan om obligatorisk engelskundervisning från första klass.


Anna König Jerlmyr, moderat finansborgarråd i Stockholm, föreslog 2017 som åtgärd för att bryta de dåliga skolresultaten i ett av Sveriges mest segregerade områden, Rinkeby, att låta Internationella Engelska Skolan etablera sig där. Integration på engelska istället för på svenska alltså!


Vid sitt första jultal 2017, sa Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare, ”I Sverige talar man svenska”, för att i april 2018 komma med det vansinniga förslaget att lösa lärarbristen genom att undanta utländska lärare från kravet på svenskkunskaper.


Med politiker som dessa behöver det svenska språket inga fiender. Inom politiken kan man även fundera på vilka krafter och händelser som låg bakom Sverigedemokraternas tvärvändning i friskolefrågan.


Vi har i Sverige aningslöst tagit emot engelskan med öppna famnar. Med nuvarande utveckling kommer engelskan, likt en gökunge knuffar undan de ursprungliga äggen i boet, att tränga undan svenskan mer och mer. Vi tvingas genom friskolereformen att gräva vår egen (språkliga) grav. Det finns med nuvarande politiskt slappa hållning stor risk att det går för svenskan i Sverige i förhållande till engelskan som det har gått för svenskan i Finland i förhållande till finskan. Ett större språk tenderar att tränga undan ett mindre språk utan en språklig medvetenhet hos befolkningen samt en genomtänkt och konsekvent språkpolitik.


Det hjälper inte att vänta och se. Det gäller att agera emot utvecklingen för den kommer inte att avta av sig själv. Endast vi svenskspråkiga själva kan stå upp för vårt språk.


Också språkförsvarare

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)Av Nätverket Språkförsvaret - 4 januari 2019 08:00

Flera politiker, liksom Internationella Engelska Skolan själv, har gjort uttalanden om att skolor med så kallad internationell (läs engelskspråkig) undervisning är att se som ett komplement till befintliga skolor. Det låter som att de utgör en blygsam andel av skolmarknaden på respektive ort.


I Sundsvall, en kommun med nästan 100 000 invånare, är IES sedan hösten 2018 den största skolan. I Gävle, med drygt 100 000, invånare blev IES redan 2011-2012 stadens största och en av Sveriges största skolor. I Stockholm har antalet IES-skolor exploderat under en tioårsperiod.


Med nuvarande utveckling är det snart skolorna med undervisning på svenska som utgör det så kallade komplementet. Engelskspråkig undervisning i svensk grund- och gymnasieskola är oförenlig med språklagen från 2009 som stipulerar att svenska är Sveriges huvudspråk, samhällets gemensamma språk och som ska kunna användas inom alla samhällsområden.


Hur ska svenskan kunna förbli vårt samhällsbärande språk när friskolereformen möjliggör för rena språkbyteskolekoncerner att snabbt expandera? Förmår eller vill våra politiker inte att inse detta, eller ännu värre, tycker de att det är i sin ordning? De är skyldiga svenska folket en förklaring. Vi måste alla hjälpa åt att avkräva dem svaret.


Också språkförsvarare


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 3 januari 2019 14:02

Det är inte mycket mer än 100 år sedan som Sverige huvudsakligen var ett jordbruksland. Man kan fortfarande få bilden av ett land av bönder som flyttat in till stan och anstränger sig att verka förnäma genom att ”spika engelska” och fira halloween istället för Alla helgons dag. Vi låter oss gärna luras av talet om internationalisering som aldrig betytt något annat än amerikanisering. En omfattande diskussion har pågått om religiösa friskolor men knappt någon alls kring de språkbytesskolor som växer upp runt om i landet. Där byter man i största möjliga mån ut svenskan mot engelska och vi tvingas alla skattevägen vara med och finansiera verksamheten. Är det bra?


På Skolverkets hemsida kan man läsa följande: ”Det vetenskapliga underlaget av effekterna av engelskspråkig undervisning är begränsat. Den sammantagna bilden är dock att engelskspråkig undervisning har blygsamma eller inga effekter på engelskan och att den kan innebära risker för elevernas utveckling av svenskan och möjligen även för ämneskunskaperna. Jämfört med andra länder är engelskspråkig undervisning ovanligt oreglerad i Sverige. Att till stor del undervisa på engelska i gymnasieskolan riskerar att stå i konflikt med språklagen och läroplanen. Skolverket föreslår därför att regeringen utreder och ser över regleringen”.


Förmågan att uttrycka sig korrekt på svenska försämras av att gå ett engelskspråkigt gymnasium. Det konstaterar språkforskaren Maria Lim Falk vid Stockholms universitet. Hon har studerat språkriktigheten i uppsatser som skrivits under första respektive fjärde terminen. Under första terminen märktes ingen skillnad mellan eleverna på det svenska och det engelska programmet. Men den fjärde terminen skrev eleverna på det engelska programmet betydligt sämre än eleverna på det svenska programmet. Orsaken är en alltför stark koncentration på det främmande språket. Att man behärskar svenska tas för givet.


Men språkutveckling sker ju hela tiden och den språkliga kompetensen som krävs på gymnasiet och senare på universitetet, är något helt annat än det som krävs på högstadiet eller på mellanstadiet. Den utvecklingen, även om det gäller modersmålet eller första språket, kan man inte ta för given, understryker Maria Lim Falk.

För de allra flesta unga i Sverige väntar en framtid i Sverige och arbete som alltmer kräver god behärskning av svenska språket. Vi gör dem en otjänst om vi inte låter dem nå största möjliga förmåga i landets eget språk.


Bo Alvberger

Pensionerad lärare

Aktiv i Språkförsvaret


Texten publicerad i Värnamo Nyheter den 3 januari 2019 och under annan rubrik i Helsingborgs Dagblad den 10 januari


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Presentation

Omröstning

Vad anser du om att Sverige tillåter fullt skattefinansierade skolor att använda engelska som första undervisningsspråk i upp till 50 % av tiden i grundskolan och upp till 90 % i gymnasiet? Den senare elevkategorin läser endast svenskämnet på svenska.
 Helt rätt
 Bra
 Undervisning ska kunna ges på engelska men inte i så hög utsträckning som för närvarande
 Dåligt. Det huvudsakliga undervisningsspråket i svensk skola ska vara svenska
 Om en skola använder engelska som första undervisningsspråk, ska denna inte skattefinansieras
 Vet inte

Fråga mig

128 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11
12
13
14
15
16 17 18 19 20
21
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
<<< Januari 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Språkförsvaret med Blogkeen
Följ Språkförsvaret med Bloglovin'

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se