Alla inlägg under maj 2020

Av Nätverket Språkförsvaret - Onsdag 13 maj 08:00

Undertecknad har blivit parafraserad i boken ”Den fascinerande fotbollsregeln och andra språkliga fenomen” av Lotten Bergman och Stefan Löfving:


"Så – för att parafrasera Språkförsvarets Per-Åke Lindblom, en av de få debattörer som trots allt tagit upp handsken i debatten om att skippa svenskan – den som vill byta språk kanske bör överväga att flytta till USA med sin familj. Men då får man se upp så att man inte hamnar i ett av de många områden där spanskan dominerar alltmer ..."


Det ger mig en förevändning att förteckna de artiklar, i vilka jag har gått till motattack mot dem som förespråkar ett språkbyte i Sverige, från svenska till engelska:


Varför skulle engelskan ge några speciella konkurrensfördelar för Sverige? - Resumé 6/2 2019

Svar till Walter Naeslund: Svenska är inget litet språk – Resumé 3/1 2019

Ett språkbyte är varken önskvärt eller realistiskt - Språkförsvarets nätdagbok 2/7 2013

Vad är mest realistiskt angående svenska språkets överlevnadsmöjligheter? - Språkförsvarets nätdagbok 30/11 2012

Kan ett språk vara överlägset ett annat? - Språkförsvarets nätdagbok 28/2 2012

Svar till Andreas Bergh, nationalekonom - Språkförsvarets nätdagbok 13/8 2009

Marian Radetzki fick sista ordet - Språkförsvarets nätdagbok 13/7 2007

Språkbyte som valutabyte? - Språkförsvarets nätdagbok 13/7 2007 (Medförfattare)

Svenska språket till historiens sophög? - Språkförsvarets nätdagbok 2/7 2007


Det är möjligt att det saknas någon artikel.


Per-Åke Lindblom

 

(Språkförsvarets nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Tisdag 12 maj 15:00

 Saxat från en insändare i Dalarnas Tidning idag:


”Vi är ett föräldrapar som dagligen ser hur Internationella Engelska Skolan i Falun bedriver idrottsundervisning i Nybroparken för stora klassgrupper. Är det verkligen rimligt att en yta som är avsedd för spontan lek och motion för kommunens invånare systematiskt utnyttjas av en skola för undervisning?”


Vissa friskolor är mycket kreativa när det gäller att skära ned på kostnaderna för att därigenom öka vinsten. En del friskolor har till exempel ersatt regelbunden idrottsundervisning med en fjällresa – därmed inte sagt att just IES har använt denna besparingsmetod. Denna slags undervisning är naturligtvis ytterst ensidig och borde strida mot läroplanen.


Läs vidare här!


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Tisdag 12 maj 12:00

Jonathan Smiths lysande artikel ”Språk att äga, älska och ärva”, som ingår i Språkförsvarets antologi ”Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva”, borde vara inramad och hänga i Wallenbergs och Bonniers styrelserum, på Rosenbad och i riksdagen. Jag är övertygad om att svenska folket vill behålla sitt älskade och vackra modersmål. Problemet kommer uppifrån. 


Det skattefinansierade SVT:s VD Hanna Stjärne (Hannah Star) har naturligtvis fått direktiv av de styrande att befrämja engelskan. Internationella Engelska Skolan (IES), som är Sveriges största privatägda grundskolekoncern, hade självklart aldrig tillåtits att sprida sig över hela Sverige i samma rasande fart som ett coronavirus om det inte hade godkänts av de styrande. Universitet och högskolor hade förstås aldrig alltmer gått över till engelska om detta inte hade varit vad de styrande vill. 


Det är hög tid att rädda svenskan och tränga tillbaka engelskan. Ett folk utan språk är ett förlorat folk. Vi ska inte bli ett förlorat folk.


Christina Johansson 

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Tisdag 12 maj 08:00

Date: fre 8 maj 2020 10:19
Subject: Re: SVT bryter enligt min mening mot språklagen!

Hej Per-Owe.


Jag tror du måste acceptera att alla gör olika avvägningar och till och med har en annan åsikt än vad du har. Alla nordiska tv-bolag är helt fria att fatta egna självständiga beslut. Men här tyckte vi att en svensk titel, likt "När dammet har lagt sig" inte passade lika bra som den internationella titeln When the dust settles.


Såklart följer vi de policies och regler som finns kring det svenska språket. Majoriteten av våra titlar är på svenska. When the dust settles är ett undantag som bekräftar regeln.

Det är inte helt ovanligt att vi översätter titlar till antingen svenska eller engelska. Oftast översätter vi titlar till svenska, men om serien i fråga är internationellt känd brukar vi använda den engelska titeln. Med det sagt, ska jag meddela de berörda om ditt missnöje gällande detta.


Danska språket är för övrigt betydligt med influerat av engelskan totalt sätt än vad vårt språk är. Dom har ganska många engelska låneord i sitt språk så som "weekend" för att nämna ett exempel.


Men jag tror du drar det för långt om du tycker att vi inte främjar det svenska språket i SVT på grund av att en programtitel inte översatts till svenska.Vänligen;

Fredrik

Kommunikatör


Date: tors 7 maj 2020 22:59
Subject: Re: SVT bryter enligt min mening mot språklagen!
To: SVT <kontakt@svt.se>


Hej Fredrik!


Tack för svaret:


Det och fullt naturliga vore, naturligtvis, att ni hade översatt serietiteln till svenska, alternativt behållit den danska titeln.


Svenska/danska och norska är mycket mer närbesläktade sinsemellan än de är med engelska, och då i synnerhet i skrift.


Fråga 1: På vad sätt passar det bättre att ge en icke-anglosaxisk serie ett engelskspråkigt namn avsedd att visas för en icke-anglosaxisk publik?


För övrigt kan jag informera om, ifall ni på SVT inte känner till det, att såväl Finlands svenskspråkiga television, Danmarks television samt Norges dito har sänt serien under svensk-/dansk- respektive norskspråkig titel.


Fråga 2: Vad kan det vara som gör den engelskspråkiga titeln så åtråvärd just i Sverige?


Samtliga våra grannländers tevekanaler har slagit vakt om sina respektive språk men inte Sverige. Engelska språket har dessutom ingen som helst officiell ställning i vare sig Sverige, Finland, Danmark eller Norge.


Tacksam om frågan lyfts uppåt i organisationen. Gärna då till "högsta hönset, Hanna Stjärne (Hannah Star).


Tack på förhand!


Per-Owe AlbinssonDen tors 7 maj 2020 22:21SVT  skrev:


Hej Per-Owe.


Tack för ditt brev till oss på SVT.

Vi har fått en del frågor om detta. Det är helt enkelt inte svårare än att den här danska serien har två titlar. En på danska, en på engelska. Då valde vi den engelska för att vi tyckte den passade bättre in.

Så det är inte vi som översatt den här serien till engelska utan DR hade själv två titlar, en dansk och en internationell.


Här kan du läsa mer om Språkvård: https://kontakt.svt.se/guide/sprakvard-hos-svt


När det gäller språklagen får du titta på SVT som helhet, inte en enskild titel. Det finns väl inget annat tv-företag i landet som främjar det svenska språket som vi gör? Med program på svenska, textade på svenska, som jobbar med våra minoritetsspråk, teckenspråk, olika dialekter från hela landet o.s.v


Ha en fin kväll, och tack för ditt engagemang.


Vänligen;

Fredrik

KommunikatörDen 2020-05-06 09:36:46 skrev Per-Owe Albinsson


I Finlands svenskspråkiga television (Yle fem) sänds den danska serien "Når stövet har lagt sig", med titeln översatt till svenska.


I Sveriges skattefinsierade statstelevision "översätter" ni till... engelska (????), trots att DR inte har ställt några som helst sådana språkliga krav vid "export av serien".


Hur bakvänt och kontraproduktivt vad svenska språket anbelangar är inte detta?


Se vidare under www.språkförsvaret.se

och dagens inlägg i nätdagboken där.


Tacksam för snar återkoppling men snälla... inga förberedda och i förväg överenskomna samt intetsägande standardsvar.


Jag förväntar mig ett seriöst och ärligt svar på hur ni resonerar... som ni ser på valen av e-postadresser helst från högsta ort.


Detta med svenska språkets vara eller icke-vara blir en allt angelägnare fråga och är faktiskt också en demokratifråga. Vi har en språklag sedan 11 (!) år tillbaka i tiden som avser att stärka det svenska språkets ställning. I lagtexten står, mycket tydligt, att det allmänna, d v s skattefinansierad verksamhet, har ett särskilt ansvar för att det svenska språket används och utvecklas.


Hur tycker ni att ni lyckas med det uppdraget på SVT då ni översätter grannspråk till engelska?


Med vänliga hälsningar


Per-Owe Albinsson

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)


Av Nätverket Språkförsvaret - Måndag 11 maj 12:39

Sluta att namnge officiella och då i synnerhet skattefinansierade verksamheter (enligt språklagen från 2009) på det främmande språk som engelska faktiskt utgör i vårt land.


Ja, lägg ner denna underdåniga, ryggradslösa och faktiskt även lagvidriga typ av namngivningar. Framförallt: Visa lite språklig stolthet - över det svenska språket! Jag lät mig personligen opereras med laser mot närsynthet 1994. Så här snart 26 år senare är resultatet utmärkt -  trots att namnet på vårdinrättningen var Sankt Eriks ögonsjukhus. Det kallar jag excellent!


Uppmärksam

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Måndag 11 maj 08:00

När höstterminen 2019 började för oss lärare på gymnasiet där jag jobbar fick vi höra av rektorn att vi skulle börja använda EWS. Detta begrepp är tydligen välkänt i skolvärlden, men det var helt nytt för mig. Jag frågade vad EWS betyder och fick till svar ”Early Warning System”. Det skulle användas för att tidigt upptäcka elever som halkat efter, och vi skulle använda färgerna grönt, gult och rött i våra kurser, där grönt var godkänt, gult mittemellan och rött icke godkänt. Dessutom skulle vi fylla i siffror för extra anpassningar om elever hade fått rött. EWS skulle fyllas i regelbundet under hela läsåret.


Jag undrade varför vi skulle använda en engelsk beteckning. Varför inte helt enkelt kalla det för Tidigt varningssystem (TVS)? Till min glädje godtogs mitt förslag, så nu använder vi en svensk beteckning på vår gymnasieskola i landet där svenska är det officiella språket - inte engelska.


Christina Johansson


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Söndag 10 maj 19:02

Gymnasieskolan där jag undervisar deltar i ett treårigt projekt. Torsdagen den 7 maj träffade lärarna och skolledningen de båda projektledarna från Stockholms universitet. Mötet ägde rum på Zoom (engelskt namn!), som är ett av de digitala verktyg vi använder nu när vi på grund av Coronaviruset undervisar hemifrån på distans. Ett annat digitalt verktyg som vi använder oss av är Teams (engelskt namn!). Den första skrivna text som mötte oss  på dataskärmen var följande:


”Incheckning


Mads - tokighet

Glads - glädjeämnen

Sads- ledsamhet”


Dessa förskräckliga tre engelska ord där adjektiven gjorts om till substantiv i pluralform störde mig kolossalt, och jag skulle just säga mitt hjärtas mening när jag slussades i väg till en mindre grupp på Zoom. Efter att gruppvis ha diskuterat våra erfarenheter av distansundervisning utifrån de egendomliga, engelskklingande orden hamnade vi åter i storgruppen där vi skulle återge vad som sagts i smågrupperna. Tyvärr fick jag inte möjlighet att säga vad jag tyckte och tänkte om hittepåengelskan.


Desto mer glädjande var det att vi dagen därpå fick en länk till Padlet (engelskt namn!) för att skriva vad vi tagit med oss från seminariet vad gäller form och innehåll i relation till vår egen undervisning. Jag passade på att avsluta med följande synpunkt:  


”Jag ogillar att engelska används i tid och otid och är på allvar orolig för hur engelskan breder ut sig i Sverige på svenskans bekostnad. Använd gärna svenska i stället för ’glads’, ’mads’ och ’sads’!”


Christina Johansson


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Söndag 10 maj 12:00

Söndagens svenskspråkiga sång


Mikael Wiehe & Laleh - Det här är ditt land


Söndagens svenskspråkiga dikt


Vi


Vi odlar inte kaffe,

ändå dricker vi kvalitetskaffe.

Vi har inga parfymplantager,

ändå omger vi oss med äkta parfymer.

Vi föder inte upp några lamadjur,

ändå sveper vi oss i lamaull.

Vi odlar inga apelsiner, oliver eller bananer.

Vi har inga fikonlundar, inga diamantgruvor.

Vi har inga silkesmaskodlingar,

ändå draperar vi oss i finaste silke.

Vi har inga risfält,

ändå äter vi det bästa riset.

Vi har inga vingårdar,

ändå dricker vi vin.

Vi är svenskar. 


Bo Setterlind


 (Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Presentation

Omröstning

Vad anser du om att Sverige tillåter fullt skattefinansierade skolor att använda engelska som första undervisningsspråk i upp till 50 % av tiden i grundskolan och upp till 90 % i gymnasiet? Den senare elevkategorin läser endast svenskämnet på svenska.
 Helt rätt
 Bra
 Undervisning ska kunna ges på engelska men inte i så hög utsträckning som för närvarande
 Dåligt. Det huvudsakliga undervisningsspråket i svensk skola ska vara svenska
 Om en skola använder engelska som första undervisningsspråk, ska denna inte skattefinansieras
 Vet inte

Fråga mig

128 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<<< Maj 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Språkförsvaret med Blogkeen
Följ Språkförsvaret med Bloglovin'

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se