Alla inlägg under maj 2020

Av Nätverket Språkförsvaret - Onsdag 6 maj 12:00

Häromdagen fick jag ett mejl från SVT som ville veta hur jag upplevde kontakten med SVT med anledning av mitt klagomejl på SVT:s översättning av titeln på den danska programserien ”Når støvet har lagt sig” till den engelska titeln ”When the dust settles”. Avsändaren på SVT kallade sig ”Brilliant” på engelska, inte ”Briljant” på svenska, vilket är signifikativt för detta skattefinansierade företag som vurmar för engelskan på svenskans bekostnad.


Så här skrev ”Brilliant” (namnet låter inte speciellt ödmjukt) på SVT:


”Hej!


Du har nyligen haft kontakt med SVTs kundservice via e-postadressen kontakt@svt.se. Nu vill vi gärna veta hur du tyckte att vi skötte oss och hoppas därför att du har tid att svara på vår enkät. Din upplevelse är viktig för oss och dina svar hjälper oss att bli ännu bättre.


Enkäten består av några korta frågor och tar bara någon minut att besvara. Lämnar du en kommentar i fritextfältet i slutet av formuläret blir vi extra glada och tacksamma. Vi är nyfikna på vad just du har att säga och vi läser självklart alla kommentarer.


Klicka härför att svara på undersökningen. 


Med vänlig hälsning

SVT Kontakt


Observera att det inte går att svara på detta meddelande.”


Enkäten inleds med: ”Tack för att du tar dig tid och svarar på hur du upplever kontakten med oss.”


Nedanstående sju frågor fick jag: 


”1. Sätt betyg på hur enkelt det var att komma kontakt med SVT.


2. Sätt betyg på hur snabbt du fick svar från SVT.


3. Sätt betyg på hur du upplevde SVT lyssnade på dig.


4. Sätt betyg på hur tydliga vi var i vårt svar.


5. Sätt betyg på hur nöjd du är med kontakten med SVT som helhet.


6. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera SVT till en vän eller kollega?


7. Om du har några ytterligare kommentarer gällande vårt bemötande och den service du har fått så kan du skriva dem här. Tack för din medverkan”


De fem första frågorna besvarade jag med 1 på en skala 1-5, där 1 var sämsta betyget och 5 var bästa betyget. Den sjätte frågan hade bara två alternativ: Helt osannolikt och Högst sannolikt. Mitt svar var Helt osannolikt. Beträffande den sjunde frågan hänvisade jag till  Språkförsvarets nätdagbok och följande sex artiklar: 


 • ”SVT har svårt med att översätta ’Når støvet har lagt sig’ till svenska”
 • ”SVT försvarar att en dansk tv-serie fick titeln ’When the dust settles’ med ett goddag yxskaft-svar”
 • ”Brev till Hanna Stjärne, SVT”
 • ”Den danska tv-serien ’Når støvet har lagt sig’ har ingen koppling till anglosaxisk(t) språk och kultur”
 • ”Öppet brev: Varför döper SVT en dansk tv-serie till When the dust settles?”
 • ”SVT behöver inte alls kalla en dansk tv-serie för ’When the dust settles’”

På SVT:s webbplats kan man läsa följande:


Vad är public service?


SVT är ett public service-företag, eller med ett svenskt uttryck [Varför inte bara använda ett svenskt uttryck?], ett företag i allmänhetens tjänst. Med det menas bland annat:


 • Att hela landets befolkning har tillgång till ett mångsidigt programutbud som präglas av mångfald och hög kvalitet i alla programgenrer.
 • Att relationen mellan SVT och staten (regering och riksdag) är reglerad och att SVT:s verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället (principen om oberoende som den anges i sändningstillståndets inledning).

Vad är SVT?


SVT har ett public service-uppdrag. Vi är ett oberoende [Hur kan ett skattefinansierat företag vara oberoende?] medieföretag i allmänhetens tjänst. 


 • SVT:s uppdrag är att garantera medborgarna ett brett utbud av program och tjänster via tv, webb och andra publiceringsformer. 
 • SVT:s utbud präglas av demokratiska och humanistiska värden, folkbildningsambitioner, mångfald och kvalitet och det ska vara tillgängligt för alla oavsett förutsättningar och bakgrund. 
 • SVT speglar och finns i hela landet. 
 • SVT:s verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället. Vi ska granska och debattera det som händer i Sverige och omvärlden, som till exempel i Uppdrag granskning eller i vår nyhetsverksamhet. 
 • SVT ska vara opartiskt och sakligt.”

https://kontakt.svt.se/guide/det-har-ar-svt


Är det inte högst anmärkningsvärt att det inte står ett enda ord om att SVT:s uppdrag är att värna om och befrämja det svenska språket?

 

Christina Johansson


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)


Här kommer det då bildbeviset!
 
 
 
 
I Finlands svenskspråkiga teve-kanal (Yle fem) heter den danska serien "Når stövet har lagt sig", "När dammet lägger sig". I Sveriges svenskspråkiga (?) statstelevision heter serien "When the dust settles".
 
Jag uppmanar alla att anmäla SVT för brott mot den svenska språklagen från 2009, som klart och tydligt anger att det allmänna (skattefinansierad verksamhet) har ett särskilt ansvar för att det svenska språket används och utvecklas.
 
SVT är skattefinansierat. På vad sätt utvecklar SVT svenskan genom att ersätta den med engelska? Svar: Inte alls!
 
Också språkförsvarare
 
(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Tisdag 5 maj 12:00

Undertecknad  har haft mejlväxling med Internationella engelska skolans vice vd, tillika expansionsansvarige, Jörgen Stenquist. Då mejlväxlingen har skett via Stenquists officiella e-postadress är hans svar att betrakta som offentligt och därmed även av allmänintresse.


Jag har flera gånger under mejlväxlingens gång försökt förmå Stenquist att svara rakt på frågan hur, han som svenskspråkig, ser på svenskans betydelse i skolan men har inte fått något riktigt svar. Bara IES mantra om att skolan är tvåspråkig och att det inte är någon fara för barnens svenska. I sitt sista svar avslöjar sig dock Stenquist indirekt. Han använder i sitt svar orden ”Som vi säger på engelska”. Det visar de facto vilket språk Stenquist tillmäter betydelse.


Trots att det officiellt sker undervisning i upp till 50 % på IES på engelska (i deras gymnasium 90 %), så sker undervisningen i en majoritet av ämnena på engelska och då arbetsspråket vid skolan dessutom är engelska (de utländska lärarna har horribelt nog inga krav på sig med dagens system att behärska svenska eller ens att inneha svensk lärarbehörighet) så är det engelska och inte svenska som är förstaspråket vid en svensk skattefinansierad skolkoncern. Så mycket för den tvåspråkigheten på IES!


Engelska är redan ett obligatoriskt ämne i svensk skola, till och med ett kärnämne, och är därmed det sist språk som behöver någon extrahjälp i svensk skola. Det är vidare viktigare än någonsin att vi stärker svenska språkets ställning i dessa integrationskristider. Varför ska alla svenska skattebetalare tvingas vara med att finansiera denna rent koloniala och snabbt expanderande språkbyteskoncerns verksamhet?


Sverige är det enda land i världen som tillåter fullt ut skattefinansierade språkbytesskolor, vilka har rätt att undervisa på främmande språk och som dessutom har rätt att göra obegränsade vinster som ofta lämnar landet; och bland annat används till skolköp och fortsatt expansion utomlands?


Språkbytesskolornas verksamhet går avslutningsvis fullständigt stick i stäv med den svenska språklagen från 2009 som anger att svenska är det gemensamma språket i Sverige, att språket ska kunna användas inom alla områden och att det allmänna (skattefinansierad verksamhet) har ett särskilt ansvar för att svenska språket används och utvecklas. Skolan är skattefinansierad!


Våra politiker har ett ansvar för att språklagen följs och att svenskan utvecklas som landets samhällsbärande språk. Hur ska svenskan kunna vara samhällsbärande på sikt om vi inte fastslår den som undervisningsspråk i svensk grund- och gymnasieskola?


Våra folkvalda är oss svaret skyldiga!


Per-Owe Albinsson,

medlem i Språkförsvaret


(Se mejlväxlingen nedan)


Du svarade Fre 2020-04-17 23:39


Hej Per -Owe,


Beklagar sent svar men jag har mycket jobb med Corona som du säkert förstår. Ska vi kanske nöja oss med att, som vi säger på engelska, ”agree to disagree”?


Med vänlig hälsning,

Jörgen


tis 14 apr. 2020 kl. 17:18 skrev Per-Owe Albinsson


Hej igen Jörgen!


Jag satt nyss och raderade gamla mejlkonversationer och då bland annat den oss emellan i början av året. Jag såg då att jag inte riktigt hade fått svar av dig vad gäller pudelns kärna.


Du förestår en skolkoncern som kallar sig för "internationell", trots att det i princip är det anglosaxiska som premieras, såväl språkligt som kulturellt. Känns det inte märkligt för dig som, vad jag förstår, har svenska som modersmål att släppa in engelskan i skolvärlden så till den milda grad, att den jämställs med ditt modersmål?

I praktiken degraderas ju svenskan vid era skolor dessutom till andraspråk, eftersom engelska är arbetsspråket.


Du vet givetvis, likväl som jag, att engelskan tillsammans med övriga gamla kolonialspråk genom krig, imperialism och (inte minst) kolonisation framförallt har expanderat genom att språket har tvingats på folk.


Nu verkar du, i din roll som expansionsansvarig, för att en (i mitt tycke) rent kolonial verksamhet till att kolonisationen fortsätter på "frivillig" basis. Du vet givetvis också att Sverige är ensamma om detta (återigen i mitt tycke) galna skolsystem, där ni vid I e s förhandlar med kommuner om fördelar för att etablera er för att sedan låta skattebetalarna kollektivt finansiera degraderingen av sitt eget språk. Vill du verkligen bli ihågkommen som en som gick i bräschen för detta?


Vidare: Tror du på fullt allvar att svenskan kommer att överleva på sikt med er pedagogik? Det finns gott om historiska exempel på vad som händer då ett annat språk än nationalspråket används som undervisningsspråk, så även i Europa.


Engelsmännen lyckades, högst medvetet och mycket beräknande, på relativt kort tid förpassa iriskan till historiens skräphög genom att inför just engelska som undervisningsspråk. Eller är det dig egalt hur det går med ditt modersmål?


Nu vill du troligen hävda ert mantra om "bilingualism" men Jörgen... det håller inte... i praktiken har ju engelska företräde gentemot svenskan och används dessutom som ensamt undervisningsspråk i majoriteten av skolämnena vid era "språkbytesinstitut".


Avslutningsvis: Engelska är redan ett obligatoriskt ämne i den svenska skolan sedan 1946 och dessutom ett kärnämne. Alltså det sista språk som behöver någon extrahjälp inom svenska skola. Alla läser det, vare sig de vill, eller inte. (Riktigheten i detta kan också diskuteras). Svenska elever presterar i världstopp i Pisa- och andra undersökningar. Detta år efter år och även utan era "insatser". Engelska har dessutom ingen som helst officiell ställning i Sverige. Svenska är officiellt huvudspråk och tornedalsfinska, finska, samiska, romanis chib, jiddisch men även det svenska teckenspråket är nationella minoritetsspråk.


Ni talar om internationalism men sysslar inte med det. Riktig internationalism innebär mångspråkighet på riktigt samt mångkultur. Inte att ett språk och kultur ska upphöjas på bekostnad av alla andra.


Då du, trots våra diametralt olika åsikter, har haft den goda smaken att besvara mina mejl; så förväntar jag mig och utgår jag ifrån att du gör det även denna gång.


Tack på förhand!


Per-Owe Albinsson


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Tisdag 5 maj 08:00

I gratistidningen Magazinet (Observera z i stället för s!) som delas ut till alla hushåll i Växjö, Alvesta och Lessebo och utges av VXO Mediaaktiebolag AB med Daniel Rydström som ansvarig utgivare exponeras stollig svengelska fullkomligt oblygt. 


I ”Prideholk med shop öppnar på Palladium” kan man förutom om ”Prideholk” läsa om ”pridetvålar”, ”unicorn-tvålar”, ”Rainbow in my heart-disktrasor” och ”Gueer Enough-knappar”. 


I ”Hundpromenad runt Växjösjön” görs reklam för ”Pride Dog Walkers”: ”Låt oss gå ett varv runt Växjösjön, prata med varandra och hitta nya vänner”. 


I ”Utmaningen: Klä dig i regnbågens olika färger” får läsaren uppmaningen: ”Let's go rainbow!” och klä sig i regnbågens färger, en specifik färg för varje dag.


Anglofåneriet i Sverige har blivit absurt. Varför inte använda vårt vackra svenska språk fullt ut? Det är fullkomligt obegripligt.


Christina Johansson 


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Måndag 4 maj 18:55

   

USA har 50 delstater men Sviden (Sverige) är inte en av dem! Vi är, hör och häpna, ett eget land och med ett eget språk.


Uppmärksam

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Måndag 4 maj 08:00

Som väl alla är medvetna om så grasserar ett nytt virus runt omkring oss. Eftersom viruset är nytt har experter mer än en gång blivit förvånade över hur viruset slår. Viruset har orsakat oönskade verkningar inom skiftande områden. Det har till och med tagit sig in i det svenska språket.


Mer än en gång har man från myndighetshåll framhållit att när det står ”bör” i  Folkhälsomyndighetens författningssamling under Allmänna råd så är det som finns att läsa där bindande. Visst är det en bra idé att följa de allmänna råden men ordet ”bör” har så vitt jag vet inte ändrat betydelse denna vår.


Samma gäller för ordet ”rekommendation”. En rekommendation är inte bindande. Lägger man ihop ”bör” och ”rekommendation” i samma mening blir innehållet nästan tomt.


Viruset har också fått med svengelska i både myndighetstexter och massmedia. Ordet ”peak” används flitigt liksom verbet ”peaka”. I en rapport från Folkhälsomyndigheten finns ”peakdag” med hela 17 gånger på 22 sidor.


Det gäller dock att inte säga eller skriva Corona Peak för då kanske man hamnar på en bergstopp i Kanada.


Svenska språket lever farligt och är hotat till och med inifrån svenska myndigheter.

 

Annika Rullgård


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Söndag 3 maj 08:00

Söndagens svenskspråkiga sång


Bella Voce - Lunds studentsångerskor - Längtan till landet (Vintern rasat) Söndagens svenskspråkiga dikt


Den stackars Anna, eller Moll-toner från Norrland


Vårvindar friska

Leka och viska,

Lunderna kring, likt älskande par.

Strömmarne ila, 

Finna ej vila

Förr’n ner i djupet störtvågen far.

Klaga, mitt hjärta, klaga! - O, hör!

Vallhornets klang bland klipporna dör,

Strömkarlen spelar, 

Sorgerna delar

Vakan kring berg och dal.


Hjärtat vill brista - 

Ack! när den sista

Gången jag hörde kärlekens röst:

Avskedets plåga, ögonens låga,

Mun emot mun vid klappande bröst.

Fjälldalen stod i blomstrande skrud,

Trasten slog drill på drill för sin brud;

Strömkarlen spelte, 

Sorgerna delte,

Suckande, berg och dal.


Natten så fager,

Ljus som en dager,

Göt över skog och bölja sin glans.

Älvornas vingar

Glänsande ringar

Slöto kring ängens tuva i dans.

Suckande hjärtan, suckande lund,

Smekande ord och saligt förbund!

Strömkarlen spelte,

Sorgerna delte

Vakan kring berg och dal.


Ack, att vid polen

Midsommarsolen

Tusende år bortsovit så sällt!

Hastigt vem kallar?

Krigsbudet skallar

Fjärran ifrån: ”Till vapen!” så gällt.

Nu var ej tid hos flickan att bo,

Löftet han gav om kärlek och tro;

Strömkarlen spelte,

Sorgerna delte,

Suckande, berg och dal.


Hurtigt på slätten, 

Med bajonetten,

Snabb som en ren, han ilade ned;

Där, ibland fanor.

Flygande svanor,

Klingande spel, i blixtrande led, Rak som en tall, han höjde sig opp,

Såg jag hans bild vid tårarnas lopp.

Strömkarlen spelte,

Sorgerna delte,

Suckande, berg och dal.


Snart han marschera’ -

Kom aldrig mera

Åter till hemmets brudliga tjäll.

När av min Modig

Vålnaden blodig

Svävar på västerns rodnande fjäll,

Klaga, mitt hjärta, klaga! - O, hör!

Vallhornets klang bland klipporna dör:

Strömkarlen spelar, 

Sorgerna delar

Vakan kring berg och dal.


Julia Christina Nyberg


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Lördag 2 maj 08:00

Ja, inte är det ”When the dust settles” som i Sverige. Petter Björck skrev igår på Språkförsvarets vänner, Facebook:


”Jag såg nyss reklam i Yle Fem, den (finlands)svenska kanalen här i Finland, för ifrågavarande danska serie. Här heter den ’När dammet lagt sig’. En intressant iakttagelse.”


Observatör


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Presentation

Omröstning

Vad anser du om att Sverige tillåter fullt skattefinansierade skolor att använda engelska som första undervisningsspråk i upp till 50 % av tiden i grundskolan och upp till 90 % i gymnasiet? Den senare elevkategorin läser endast svenskämnet på svenska.
 Helt rätt
 Bra
 Undervisning ska kunna ges på engelska men inte i så hög utsträckning som för närvarande
 Dåligt. Det huvudsakliga undervisningsspråket i svensk skola ska vara svenska
 Om en skola använder engelska som första undervisningsspråk, ska denna inte skattefinansieras
 Vet inte

Fråga mig

128 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<<< Maj 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Språkförsvaret med Blogkeen
Följ Språkförsvaret med Bloglovin'

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se