Direktlänk till inlägg 28 mars 2010

Osaklig kritik från Dennis JosefssonSpråkförsvaret möter två slags kritik, dels en seriös och dels en helt oseriös kritik. Det som utmärker det senare slaget av kritik är att den bygger på okunnighet, argumentationen ofta är  ointelligent och att man tillskriver Språkförsvaret åsikter som nätverket inte alls företräder. Sådana åsikter är naturligtvis tacksamma att angripa för den som är intellektuellt lat. Det räcker med att läsa följande lilla stycke från ”Två saker” den 23/3 2010 för att placera Dennis Josefsson i detta fack.


Språkförsvaret är en lustig liten organisation vars nyhetsbrev dyker upp med jämna mellanrum. För den som inte känner till Språkförsvaret – Johan Folin gör det – kan det nämnas att de har en åsikt någonstans i närheten av ’i Sverige talar man svenska’. Eller med deras egna ord: ”svenska språket har ett egenvärde och måste försvaras bland annat gentemot engelskans framträngande”. Här känner jag, för det första, att jag borde ha skrivit det här inlägget på engelska och, för det andra, att jag fråga på vilket vis ett språk har ett egenvärde. Lite googlande ger att de tycks att misshandlat begreppet, som vanligt blir egenvärde snarare instrumentellt värde.”


1.”Språkförsvaret är en lustig liten organisation vars nyhetsbrev dyker upp med jämna mellanrum. För den som inte känner till Språkförsvaret – Johan Folin gör det – kan det nämnas att de har en åsikt någonstans i närheten av ’i Sverige talar man svenska’

 

Det naturliga hade väl varit att hänvisa till Språkförsvarets webbplats och blogg, så att eventuella läsare själva kunde bedöma hur stolliga Språkförsvarets åsikter är!?! Påståendet att Språkförsvaret företräder åsikten att ”i Sverige talar man svenska” har helt enkelt fabricerats av DJ. Språkförsvaret försvarar svenska språket, särskilt gentemot engelskans expansion på svenskans bekostnad, förordar mångspråkighet och mellannordisk språkförståelse. Så här står det i Språkförsvarets förslag till programförklaring:


Det viktigaste sättet att bevara ett språk är att det används inom alla samhällsområden. Därvid måste svenskans användning säkerställas inom alla samhällssektorer med hänsyn tagen till de nationella minoritetsspråken och hemspråken. De språkliga rättigheterna och skyldigheterna måste vara klart definierade i lag för att tillförsäkra medborgarna i Sverige rätten att använda det officiella språket i alla sammanhang. Svenska språket har en särställning i och med att det förutsätts vara det gemensamma språket för alla medborgare. Därmed understryks att alla medborgare bör behärska det svenska språket mer eller mindre.”


2.” Eller med deras egna ord: 'svenska språket har ett egenvärde och måste försvaras bland annat gentemot engelskans framträngande'. Här känner jag, för det första, att jag borde ha skrivit det här inlägget på engelska och, för det andra, att jag fråga på vilket vis ett språk har ett egenvärde. Lite googlande ger att de tycks att misshandlat begreppet, som vanligt blir egenvärde snarare instrumentellt värde.”

 

DJ tycks ha missat att Språkförsvaret anser att alla språk har ett egenvärde (synonymt med inneboende eller intrinsikalt värde). Därav följer att svenskan har ett egenvärde. Därav följer också att vi förordar mångspråkighet, vilket i sin tur innefattar respekt för nationella minoritetsspråk, hemspråk och hotade språk. Språkförsvaret lägger ut dokument på svenska, danska, norska, engelska, tyska, franska och spanska på sin webbplats; webbplatsens arkiv inrymmer särskilda arkiv för mångspråkighet, hotade språk, nationella minoritetsspråk etc..


Idén att medlemmar i Språkförsvaret skulle ha blivit särskilt provocerade om DJ hade skrivit på engelska är enbart pueril. Jag känner inte till de genomsnittliga språkkunskaperna i hela nätverket, men inom kärngruppen behärskar medlemmarna i varierande utsträckning minst tre främmande språk i genomsnitt förutom modersmålet. Alla behärskar naturligtvis engelska. Själv skriver jag på fyra främmande språk på min privata schacksida. Språkförsvaret är inte emot engelska i sig, vilket klart framgår redan av vår startsida.  Däremot är Språkförsvaret emot engelskans expansion på svenskans bekostnad i Sverige, vilket är en helt annan sak.


DJ påstår att Språkförsvaret skulle ha blandat ihop egenvärde (intrinsikalt värde) med instrumentellt värde. Detta är nonsens. Instrumentellt värde definieras på Wikipedia på följande sätt.


Något (ett ting, en egenskap, ett förhållande, etc.) har ett instrumentellt värde då det inte har ett intrinsikalt värde utan endast värderas utifrån de effekter som den ger upphov till. Dessa effekter kan ha intrinsikalt värde eller i sin tur vara instrumentellt värdefulla. Allt av instrumentellt värde relateras direkt eller via andra instrumentellt värda agenter till något av intrinsikalt värde.

 

Ex. Glass har ett instrumentellt värde. Det är inget självändamål att äta glass, men det är gott och får mig att må bra. Att må bra har ett intrinsikalt värde.”


Det att ett språk har ett egenvärde är en idé som egentligt går tillbaka till stoicismen, nämligen att alla människor har samma värde, och är bröder och systrar. Därför var stoikerna emot slaveriet, eftersom vi alla vandrar under samma himmel, och ”andas, lever och dör på samma villkor”. Denna idé har var varit så inflytelserik att den återkommer i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheter i den första paragrafen:


Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap.”

 

Analogt därmed kan man hävda att varje språk är lika i värde och rättigheter. Denna ståndpunkt kan naturligtvis inte bevisas, lika lite som stoikernas ståndpunkt. Den har karaktären av ett moraliskt axiom. Men det är det enda moraliska axiom som kan rida spärr mot slavhandel, utrotning av hela folk eller av människor med fel läggning, ”barmhärtighetsmord” etc. Samma sak med språk: Om du inte utgår från alla språk har lika värde, utan enbart utgår från deras eventuella instrumentella värde, exempelvis i vilket utsträckning de fungerar som kommunikationsmedel, hamnar du ofelbart i samma sällskap som Marian Radetszki, som förespråkar att alla språk borde ersättas med engelska. Utan denna utgångspunkt är det omöjligt att motsätta sig teorin om att ett språk är finare än ett annat, att ett språk tillmäts extraordinära egenskaper, att företrädare för ett språk förtrycker representanter för ett annat språk just för att de talar ett annat språk eller att små språk sakta dör och försvinner. Det finns nämligen 6000 – 7000 andra språk än engelska. Stora språk, vilket både är en absolut och relativ fråga, tenderar alltid att ”äta upp” mindre språk, se exempelvis förhållandet mellan svenskan och samiskan historiskt sett.


DS skriver också:


Organisationens medlemmar tycker just nu extra illa om när det används engelska ord i svensk reklam. Det är så pass hemskt att de i senaste utgåvan av nyhetsbrevet gör reklam för ett seminarium: ”Reklam på engelska i Sverige – kulturellt ofredande?” Vad kulturellt ofredande innebär är däremot oklart, man får nog vänta till 30 maj för att ta reda på det. Eller fråga några andra spexare som tycks vara de enda som använt begreppet tidigare. Det kanske är ofredande på samma sätt som när Språkförsvaret berikar oss med sina funderingar.”


Språkförsvaret har alltsedan nätverkets bildande 2005 angripit engelskans expansion på svenskans bekostnad i tid och otid, speciellt inom högskolan, i reklam och i fråga om namngivning. Alla våra JO-anmälningar handlar om detta. Det är alltså inget nytt.  Rubriken på seminariet har valts för att det anspelar på ”sexuellt ofredande”. Engelska i reklamen är som att få en klapp i rumpan hela tiden.


Speciellt film- och tv-reklam är späckad med engelska fraser, ja, hela inslag kan vara på engelska. Detta är flagrant diskriminering mot dem som inte förstår engelska, kanske 20 – 30 procent av befolkningen, speciellt äldre, vissa invandrargrupper och barn som ännu inte lärt sig engelska. Engelska i reklamen bärs inte fram av någon folklig opinion, snarare tvärtom. Alla webbomröstningar, som genomförts i anslutning till våra JO-anmälningar, har visat att majoriteten av de röstande har företrätt samma uppfattning som Språkförsvaret. Engelskan i reklamen tillför ingen ny information till den produkt som säljs; inte heller skänker den någon glans till samma produkt. Den som eventuellt tror det senare, är allt bra dum.


Per-Åke Lindblom

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

 
 
Dennis

Dennis

28 mars 2010 20:49

Min svar finns här. Jag passade även på att uppmärksamma ett påstående lite extra.

http://www.katallaxi.se

 
Ingen bild

Anders

29 mars 2010 09:15

Om svenskan saknar egenvärde och om vi inte skall fortsätta att tala svenska så vore det vettigare att byta till ett språk som beskriver ett samhälle, en natur och en "kultur" som ligger närmare Sveriges än de engelksspråkiga gör. Finska vore ett mycket naturligare val än engelska i så fall.

 
Ingen bild

Hillo

29 mars 2010 17:19

En av vännerna i Språkförsvaret heter Jonathan Smith och är engelsman. På sin egen blogg har han skrivit en av de finaste kärleksförklaringar till svenska språket som jag har läst. Det enda negativa med hans fantastiska deklaration jag kunde finna var att jag inte hade kommit på att skriva den själv.

Hur kan det komma sig att infödda svenskar verkar lägga så lite vikt vid sitt modersmål, när vi utlandsfödda inser vilket otroligt ord- och nyansrikt språk svenskan är?

Läs gärna fler av Jonathans funderingar kring språk och andra "livsviktiga" spörsmål på hans blogg. Just detta inlägg heter http://kalinga.se/2009/11/26/sprak-att-aga-alska-och-arva/.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Nätverket Språkförsvaret - Lördag 3 juni 12:20

Hej SBAB!   Titt som tätt läser jag artiklar om bostadsmarknaden i massmedia där det hänvisas till prisutvecklingen enligt "SBAB Booli Housing Price Index", som ni tar fram. Det är säkert bra att det förs statistik på bostadspriser, så det har ja...

Av Nätverket Språkförsvaret - Fredag 2 juni 15:00

Detta utesluter inte filosofen Torbjörn Tännsjö i en debattartikel idag i Dagens Nyheter. Han skriver bland annat:   ”Kan AI bli medveten? Presumtionen för ett jakande svar på frågan är stark. Om vi mänskliga varelser, och många andra djur ...

Av Nätverket Språkförsvaret - Torsdag 1 juni 15:33


  Källa: elinguistics.net   (Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret) ...

Av Nätverket Språkförsvaret - Torsdag 1 juni 12:00

ELinguistics.net kvantifierar språks genetiska närhet till varandra. Databasen innehåller 170 språk. Vid en jämförande sökning kunde programmet konstatera att svenska var nära släkt med bokmål, nynorska, isländska, engelska och nederländska samtidi...

Av Nätverket Språkförsvaret - Onsdag 31 maj 12:00

Under det gångna året har frågan om nationen och det nationella visat sig helt central på flera områden. Det föranleder frågan: vad innebär det svenska för Svenska Akademien? Den instiftades ju för att ”arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styr...

Presentation

Omröstning

Vilket skall det talade språket vara i mellannordiska möten och sammanhang på offentlig nivå? Svenska, norska och danska är närliggande språk, och det förutsätts, att personer i offentlig ställning skall vara utbildade att förstå varandras språk.
 Svenska/norska/danska med tolkning tillgänglig till/från finska och isländska
 Engelska
 Vet inte

Fråga mig

141 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
<<< Mars 2010 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Träna glosor med Ovido