Alla inlägg under september 2011

Av Nätverket Språkförsvaret - 30 september 2011 17:43

Vid besök på Naturhistoriska riksmuseet för en tid sedan noterade jag med häpnad att informationsskyltarna i trappan ner till toaletter, garderob och skötrum var avfattade enbart på engelska: toilet, cloak room och nursing table. Det finns symboler för dessa tre bekvämlighetsinrättningar på skyltarna men alltså ingen svensk text. Detta faktum är desto mer anmärkningsvärt som en stor andel av besökarna är barn i olika åldrar. Varken barn eller vuxna ska behöva tveka om eller ta miste på var toaletter och garderob på museet finns. Det är obegripligt att de ansvariga på museet inte tycks anse att informationen i första hand ska vara på svenska. Jag upplever det som pinsamt att man ska behöva upplysa museet om detta.


Åke Löfgren


(Denna nätdagok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 29 september 2011 15:15


I en artikel, "Visst gör ett s skillnad!" i  senaste numret av Språktidningen skriver Viggo Kann:


"Efter att ha sysslat med stavningsprogram i femton år kan jag med en suck slå fast att det inte är så enkelt. Särskilt svårt är det fakiskt för svenska, eftersom det inte finns någon fullständig ordlista över svenska språket. Och någon sådan kommer heller aldrig att finnas, för vårt språk har oändligt många ord. Engelska är i jämförelse ett litet struntspråk med bara några hundra tusen ord.


Det är sammansättningarna som gör svenskan så oändlig."


Instämmer helt. När det gäller svenska språket är det den enklaste saken i världen att tappa räkningen på alla ord!


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 29 september 2011 15:08


Enligt en notis i Metro den 29/9 var Lars Lagerbäck på tal som förbundskapten för Österrikes landslag i fotboll. Men enligt tidningarna Kronen Zeitung och Heute ströks han senare från listan på grund av bristande kunskaper i tyska språket.


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 28 september 2011 18:59


 

Språkförsvaret har nyligen givit ut antologin ”Svenskan – ett språk att äga, älska och ärva” (ISBN 978-91-633-9292-4). Den finns hos nätbokhandlare som AdLibris, Arenabokhandeln, Bokus och Ord & Bok och kommer förhoppningsvis också att finnas hos välsorterade bokhandlare. Från baksidestexten:


Vårt språk är vår största naturtillgång. Språket gör oss till vilka vi är och vilka vi blir. Men det är en naturtillgång som vi inte kan ta för given. En stor del av världens språk hotas av utplåning. Men inte kan väl det gälla oss?


Tyvärr ser vi starka tendenser till att också det svenska språket håller på att ersättas. Det handlar här inte om språkhistorisk utveckling – utan om att hela domäner inom utbildning och forskning håller på att gå förlorade. Språk expanderar på andra språks bekostnad. Men det är ingen ödesbestämd utveckling. I många falla handlar det om slentrian, aningslöshet och vanans makt som gör oss passiva. Den våg som sköljer över oss går att bromsa, förhindra eller styra.


Språkförsvaret inser givetvis engelskans gångbarhet vid internationella kontakter, framför allt med de länder som räknas som anglo-amerikanska, men vår traditionella öppenhet får inte göra oss blinda för att också vi riskerar att utplåna vårt språk i denna välvilliga strävan utåt. Eller som det stod i varningstexten invid spårvagnslinjen på Hamngatan i Stockholm: Look up!


Denna antologi, som består av ett antal artiklar fr.o.m 2004, vittnar om att vi tror att det går att medvetet och systematiskt försvara vårt språk. Men den vittnar samtidigt om att vi tror att det är möjligt att påverka både makthavare och den allmänna opinionen med sakargument och att det när allt kommer omkring är vi enskilda människor som bestämmer språkutvecklingen.


Boken är inbunden och på 153 sidor. Den kommer att finnas hos nätbokhandlare  och välsorterade bokhandlare. För ytterligare information, exempelvis smakprov, om antologin, kontakta sprakforsvaret@yahoo.se. Ett boksläpp kommer att äga rum i Foajén, Årsta Folkets hus, Årsta centrum, Stockholm onsdagen den 19/10 2011 kl. 18.00 - 21.00 Förhandsanmälan till e-postadressen ovan-


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 28 september 2011 08:20


Språkföretaget Semantix har kartlagt om det på kommunernas webbplatser finns översättningar av viktig samhällsinformation till de vanligaste invandrarspråken. Man har alltså inte undersökt mera turistinriktad information, där engelskan utan tvekan dominerar stort, men kartläggningen visar att även när det gäller samhällsinformation är det framför allt engelska som dominerar stort, trots att engelska inte är modersmål för de allra flesta invandrare.


Av de 118 kommuner som använder sig av manuellt gjorda översättningar är det 111 som erbjuder samhällsinformation på engelska, långt efter kommer tyska (35 st), finska (28 st) och arabiska (11 st) och på jumboplatserna återfinns somaliska och persiska med 6 respektive 5 kommuner. Det här är naturligtvis en återspegling av den vanliga föreställningen att "det räcker med engelska" och "alla kan engelska". Det står däremot inte i proportion till de språk som talas i de länder de flesta invandrare i Sverige kommer ifrån, där 5 i topp-listan är Finland, Irak, ex-Jugoslavien, Polen och Iran. 


Det framgår också att duktigast på att översätta information till flera språk är Örebro kommun som har 8 språk, tätt följd av Helsingborg och Karlstad som har 7 språk vardera. Mer om undersökningen finns att läsa här.


Susanne L-A


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 27 september 2011 22:21

Temat vid årets Bokmässa i Göteborg, Tyskland, visar att stigmatiseringen av landet äntligen är på väg att ebba ut. Dagens tyskar har aldrig startat ett krig till skillnad mot dem av oss omhuldade amerikanerna, som startat flera.


Tyskland är, har alltid varit, och kommer säkerligen att fortsätta vara vår viktigaste handelspartner. Trots det är oviljan bland skolungdom stor mot att lära sig tyska. Språket ska vara så svårt sägs det. Pyttsan! Har man väl kommit över vissa trösklar är det kolossalt enkelt för en svensk att förkovra sig vidare i.


Tyskar såväl som alla andra vill helst diskutera affärer på sitt eget modersmål. Det gör att dagens skolungdomar som väljer att bli riktigt duktiga i tyska får avgörande konkurrensfördelar om de i sitt yrkesliv arbetar med tyska gentemot dem som tror att engelska är allenarådande. Visst, stora koncerner må ha engelska som koncernspråk, men de flesta utlandsaffärer görs med mindre företag.


Spanska, kinesiska, franska och italienska är fyra andra språk som det av samma skäl är förståndigt att skaffa sig grundliga kunskaper i, om man siktar på andra stora marknader.  Allmänt är goda kunskaper i ett lokalspråk att föredra framför ett främmande, oftast engelska, på varje enskild marknad.


Statsmakterna har insett detta och vidtagit åtgärder för att stärka språkkunskapernas status. Det kommer med tiden att ge resultat. Viel Glück!Gunnar Lund

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 26 september 2011 13:22

(Pressmeddelande)


Idag firar vi den europeiska språkdagen, instiftad av Europarådet 2001 för att uppmuntra människor i alla 47 medlemsländerna att värdesätta vår språkliga mångfald. Det europeiska forskningsamarbetet META-NET uppmärksammar språkdagen genom publicering av rapporter om den sociala, ekonomiska och teknologiska statusen för 30 av Europas språk, däribland svenska. Arbetet med den svenska statusrapporten har samordnats av Språkbanken vid Göteborgs universitet.


Genom europeiska språkdagen vill Europarådet inte bara betona vikten av språken i ett samhälle som blir alltmer flerspråkigt, men även det ekonomiska värdet av flerspråkighet genom t ex ökad rörlighet på en gränslös arbetsmarknad. META-NET:s statusrapporter visar hur teknologi spelar en avgörande roll i dagens Europa för stöd och utveckling av flerspråkighet i vardagen och även för att underlätta inlärning av främmande språk.


Den svenska rapporten konstaterar att språket är djupt rotat i alla aspekter av det svenska samhället, men avspeglar även en oro för språkets integritet och överlevnad när andra språk hotar att ta över i vardagen, även t ex som undervisningsspråk i skolor och högskola. Författarna betonar att även om det finns tämligen gott om språkanpassad informationsteknologi – språkteknologi – för svenska i form av språkverktyg och språkresurser, så hämmas en bredare användning av dessa i många fall av restriktiva licensvillkor och svårtillgängliga format. Rapporten identifierar de mest angelägna behoven för svensk språkteknologi som (1) standardisering av befintliga grundläggande verktyg och resurser som redan har fri källkod och fritt innehåll, (2) förbättrade licensvillkor för andra befintliga grundläggande verktyg och resurser, (3) utveckling av de grundläggande verktyg och resurser som saknas, i standardiserade format och med så fria licenser som möjligt, samt (4) grundforskning i syfte att utveckla mer avancerade språkanalysverktyg för svenska.


Sedan Språkbankens inrättande som ett nationellt resurscentrum 1975 har den utvecklats till en nationellt och internationellt erkänd forskningsenhet, vars arbete fokuseras på utvecklingen av språkliga resurser och verktyg samt metodutveckling för att använda resurserna i forskning inom språkteknologi och andra vetenskapliga discipliner. Som medlem i META-NET är Språkbanken den svenska noden i ett forskningssamarbete (Network of Excellence) som omfattar hela Europa, med syftet att lägga en av hörnstenarna i ett flerspråkligt europeiskt informationssamhälle.


META-NET:s statusrapporter om språk är publicerade på nätet, http://www.meta-net.eu/whitepapers


För vidare information, kontakta Lars Borin på tel. +46 (0)31 786 4544, e-post

meta-nord@svenska.gu.se eller gå till http://www.meta-net.eu


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)Av Nätverket Språkförsvaret - 25 september 2011 14:38

Vi påminner om detta möte i morgon.

 

Samernas och samiskans ställning i lokalt, nationellt, nordiskt och europeiskt perspektiv


Den 26 september är sedan 10 år tillbaka den Europeiska språkdagen. Föreningen Norden och Språkförsvaret markerar den genom att belysa språksituationen i Norden. Europarådets minoritetsspråks stadga är till för att skydda och gynna traditionella landsdels- och minoritetsspråk. Enligt språklagen (2009:600) har Sverige fem nationella minoritetsspråk, däribland samiska, som ska skyddas och främjas, Hur fungerar det i verkligheten för samiskan i skolor, kontakter med myndigheter osv?


Jarmo Lainio är professor i finska vid Stockholms Universitet och Mälardalens högskola. Han är också Sveriges företrädare i Europarådets expertkommitté för minoriteter. I mars 2011 genomförde Europarådets expertkommitté ett granskningsbesök i Sverige.


Plats och tid: 26 september, kl. 19.00 på ABF, Sveavägen.

Avgift: 50 kr.


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Presentation

Omröstning

Vilket skall det talade språket vara i mellannordiska möten och sammanhang på offentlig nivå? Svenska, norska och danska är närliggande språk, och det förutsätts, att personer i offentlig ställning skall vara utbildade att förstå varandras språk.
 Svenska/norska/danska med tolkning tillgänglig till/från finska och isländska
 Engelska
 Vet inte

Fråga mig

139 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5
6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17
18
19
20
21
22
23
24 25
26 27 28 29 30
<<< September 2011 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se