Alla inlägg under oktober 2020

Av Nätverket Språkförsvaret - 31 oktober 2020 12:31

 

Tummen ner för återvinningsföretaget Ad Infinitum Recycling AB som har övergett svenskan till förmån för latinet och engelskan.


Christina Johansson 

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

 

Av Nätverket Språkförsvaret - 30 oktober 2020 16:29

I senaste numret av Skolvärlden intervjuas Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör. Han säger bland annat:


”– Undervisning på engelska kan tyckas attraktivt, spännande och bra. Tyvärr har vi bara ganska rudimentära kunskaper om effekterna på sikt när det gäller elevernas lärande. Förutom att man kan fundera över hur djupa ämneskunskaper eleverna får när de undervisas på ett språk som de inte fullt ut behärskar, finns det anledning att vara bekymrad över deras utveckling när det gäller det svenska språket.


I en internationell jämförelse är möjligheterna för skolor att bedriva undervisning på engelska,  förhållandevis oreglerat i Sverige.

– Både möjligheterna och kraven bör i större utsträckning regleras. Jag tycker också att vi behöver bli bättre på att följa upp effekterna. Vi ska inte gå in i någonting förrän vi faktiskt vet att det är gynnsamt för eleverna. ”


Och vidare:


” – Det behövs mer kunskap kring hur framväxten av skolor som bedriver stora delar av undervisningen på engelska påverkar segregationen. Det finns en risk för att den ökar ytterligare.


Till skillnad mot övriga svenska skolor, har skolor med tillstånd att bedriva sin undervisning på engelska rätt att tillsvidareanställa utländska lärare som saknar svensk lärarlegitimation.


– Skolverket tycker att undantaget ska tas bort. Det är viktigt att alla lärare som undervisar i svenska skolor har kunskap om det svenska skolsystemet, kursplaner, betygssättning och allt annat som vi förväntar oss att legitimerade lärare har.”


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)Av Nätverket Språkförsvaret - 30 oktober 2020 14:53

Edd du wilað lär dig dalska?


Gå med i Facebookgruppen Älvdalska bytes mot armhävningar.


Varje dag försöker jag lära min gamle kollega på Mora Tidning Birger Nylén något nytt ord eller uttryck. Och han försöker lära mig göra armhävningar.


Om du är med i gruppen kan du också lära dig lite genom att bara lyssna och titta. Och du kan också ställa frågor i gruppen om det är något du funderar på. Jag försöker svara så fort som möjligt.


Just nu håller vi på med verbböjningar och på fredag blir det ett barnförbjudet ord för Birger att lära sig.


Tryck på förstoringsglaset på startsidan för Facebook och skriv in namnet Älvdalska bytes mot armhävningar och tryck sedan på "Gå med".


Välkommen


Björn Rehnström

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

 

Av Nätverket Språkförsvaret - 29 oktober 2020 15:59

(Texten är hämtad från Språkförsvarets vänner på Facebook)


Nämen se där! En "underground-lokal" ... Vad "spännande"... Eller är det bara en källarlokal de tror att de lättare kan hyra ut med ett anglofåniskt namn? Eller har de bara glömt det svenska namnet på en dylik företeelse?


Eller kan man göra underground-musik där, och störa grannarna? Eller lever den undre världen där? Eller har de det som hyreskrav? Att man ska tillhöra den? Hur uppvisar man intyg på det dårå? Nån speciell väst eller märke?


Så många frågor och så få svar...


Olof Flemström

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 28 oktober 2020 12:08

Ett resultat av Pinochets politik var att landet, tillsammans med Sverige, tidigare delade världens mest marknadsliberala skolsystem. Chilenarna insåg dock det ohållbara med systemet och avskaffade det. 


När ska "arvet" efter Göran Persson (kommunaliseringen) och regeringen Bildt (friskolereformen) avvecklas, så att Sverige åter kan få en jämlik skola och där elevernas bästa istället för vinsten, utgör fokuset!? I Sverige måste vi dessutom återge vårt officiella huvudspråk dess roll som undervisningsspråk i skolan. Endast språkämnen ska vara undantagna.


Per-Owe Albinsson 

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 27 oktober 2020 15:49

Nuförtiden ser jag alltför ofta engelsk text, som exempelvis ”Best” och ”Brandworks”, på skåpbilarna som rullar i Stockholm, men när jag häromkvällen var på väg hem fick jag se en skåpbil med text på idel, ädel svenska. Jag blev riktigt lycklig. 


 


Det visade sig vara Stockholms äldsta flyttfirma, etablerad 1863, dvs. innan engelskan sköljde över Sverige som en tsunamivåg. På dess nätsida står:


”Vi har hjälpt stockholmare med att flytta i 150 år nu och är inte rädda för nya utmaningar och vi gör så mycket mer än bara själva flytten från A till B. Stadsbud i Storstockholm består idag av ca 80 st egenföretagare anslutna till våra 4 kontor i Stockholm. På varje kontor finns åkare som äger sina bilar och har både trafiktillstånd och rättigheter samt Stadsbud som är enskilda företagare. Vi är flyttexperter med yrkesstolthet.” 


Flyttfirman hade kunnat lägga till: Vi är flyttexperter som är stolta över att använda vårt svenska språk.


Christina Johansson

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

 

Av Nätverket Språkförsvaret - 26 oktober 2020 16:41

(Detta är en återpublicering av en text från 23/3 2017)

 

 Hillo Nordström skriver i en kommentar: ”Då vill jag som svar på ovanstående (d.v.s. på ’Engelskans uppgång varar inte för evigt’ – min anm.) lägga in vad Sveriges Radio precis har presenterat” och sedan återger hon en artikel från Vetenskapsradion, som refererar Språkrådets beslut att öppna för engelskt plural-s i den kommande Svenska skrivregler.


Men hennes svar är inget bemötande av Ostler. Hans perspektiv är mycket långsiktigt, medan hennes perspektiv är mycket kortsiktigt. Menas verkligen att införandet av plural-s av Språkrådet skulle innebära att svenskans död är nära förestående?


För det första dör ett språk först då mor- och farföräldrarna inte längre lever och barnen inte längre förmedlar deras språk till barnbarnen. Alla mor- och farföräldrar, som läser detta, bör reflektera över vilket språk som deras barnbarn talar idag. Talar de svenska, betyder det att svenskan garanterat överlever i 70 till 100 år ytterligare. Det hör till ovanligheten att ett språk, särskilt ett stort språk, dör över en natt. Det brukar vara en mycket utdragen process. Undantagen gäller historiskt sett små språk, varvid antingen språkanvändarna har drabbats av en dödlig epidemi och/eller utrotats.


För andra är svenskan ett stort språk. Det har över tio miljoner talare, varav åtminstone nio miljoner är modersmåltalare. Svenskan befinner sig på en ungefärlig plats 90 av världens 6 000 – 7 000 språk. Det betyder att 98 procent av alla språk har färre talare. Svenskan har en lång skriftspråkstradition som går tillbaka till 1200-talet, ännu längre om runskriften inkluderas. I hela världen finns det bara sjutton språk på vilka det trycks fler tidningar än svenska, tretton som det spelas in mer film på, och elva som har en större bokproduktion (1). I skrivande stund finns det drygt 44 miljoner artiklar på Wikipedia, vilka fördelar sig på olika språkversioner enligt följande: engelska 12,2 %, cebuano 9,4 %, svenska 8,6 %, tyska 4,6 %, nederländska 4,3 % och franska 4,2 %. Det finns dock inga som helst garantier för att svenskans ställning på Wikipedia skulle vara bestående.  För övrigt minskar engelskans andel på internet överhuvudtaget stadigt enligt all tillgänglig statistik.


För det tredje beror engelskans expansion inte på att språket ifråga har haft några överlägsna inre egenskaper utan enbart på ekonomiska, teknologiska, politiska och militära faktorer. Engelskan spreds genom det brittiska imperiet, men den verkliga vändningen kom efter andra världskriget tack vare USA:s ekonomiska och politiska betydelse. Som den brittiske språkvetaren David Graddol har sagt, kunde ingen på 1950-talet ana att engelskan skulle uppnå dagens internationella genomslagskraft. Detta berodde på kommunikationsteknikens genombrott, d.v.s utvecklingen av satellit-tv, datoriseringen och uppkomsten av internet. Engelskan har idag en mycket stark ställning vad gäller film, bokutgivning, tidningar, flygplatser och luftfartstrafik, internationell handel och akademiska konferenser, vetenskap och teknik, medicin, sport, populärmusik och reklam liksom att det fungerar som världens viktigaste lingua franca.


Men språk följer makten och engelskans ställning reflekterar ytterst USA:s (och tidigare Storbritanniens ) ekonomiska, politiska och kulturella makt. Idag minskar USA:s och Storbritanniens relativa ekonomiska betydelse på ett globalt plan, medan Asiens relativa ekonomiska betydelse, med Kina i spetsen, ökar. Den 29 september 2016 gick Kina förbi USA som världens största ekonomi mätt i köpkraftsviktad BNP. The Economist förutspår  förutspår för övrigt att Kina kommer att överflygla USA i fråga om BNP 2021. Detta kommer naturligtvis också på lång sikt att ha språkliga och kulturella konsekvenser. Inget imperium eller ingen stormakt i historien har någonsin expanderat med hjälp av ett lånat språk.


Det språk som hittills haft det största inflytandet på svenskan (liksom på danskan och norskan) är lågtyskan. Men svenskan överlevde lågtyskans inflytande; massor av ord lånades visserligen in från lågtyskan (som dock försvenskats) liksom att ordbildning och syntax påverkades. Varför? Därför att Hansan som bar upp lågtyskan förlorade i ekonomisk, politisk, kulturell och militär betydelse, bland annat på grund av konkurrens från holländare och engelsmän, och på grund av att det växte fram två starka nationalstater i Norden, Danmark-Norge och Sverige-Finland, med centraliserade statsapparater, som kunde sätta hårt mot hårt mot Hansan. Betydelsen av nya handelsvägar till Amerika, Afrika och Asien spelade också in.


Språks ställning kommer och går. Detta kan illustreras genom hänvisning till vilka språk som används i naturvetenskapliga facktidskrifter. Enligt Ulrich Ammon (”Die Stellung der deutschen Spache in der Welt”, 2014) uppgick engelskans andel till 92, 2 procent. Men så har det inte alltid varit. Fram till första världskriget var engelska, tyska och franska jämnstarka; under två decennier, från 1905 till 1925 var tyska det största språket. Därefter överflyglades det av engelskan, vilket hade politiska orsaker. Franskans andel började minska i samband med första världskriget. Ryskans andel ökade från 1920 fram till 1975, då nedgången inleddes. Tyska, franska och ryska står idag för cirka en procent vardera av alla naturvetenskapliga artiklar. Japanskan har behållit sin andel på 2,1 procent sedan början på 1960-talet. Det enda språk som likt engelskan har ökat sin andel är kinesiskan, som idag har en lika stor andel som japanskan. Eftersom Kina snart kommer att gå förbi USA i fråga om naturvetenskapliga avhandlingar och artiklar, kommer säkerligen också andelen som skrivs på kinesiska att öka.


För det fjärde finns det inget som hindrar att Språkförsvaret, Språkförsvarets sympatisörer och likasinnade att kritisera Språkrådets beslut och motarbeta det. Den kritiken har redan börjat levereras. Språkrådet bestämmer inte över språkutvecklingen; på sin höjd registrerar Språkrådet språkutvecklingen, vilket också förslaget om att tillåta plural-se i svenskan är ett uttryck för. Det finns ingen som helst anledning att ge slaget förlorat på förhand i denna språkfråga eller någon annan. Det är i så fall kapitulationism, som bara gynnar dem som medvetet eller omedvetet undergräver svenska språkets ställning.


Slutligen har Språkförsvaret aldrig gett sken av att organisation skulle kunna uppnå snabba resultat, inte ens under vår livstid. Vår kamp måste präglas av målmedvetenhet och uthållighet. Det finns en gammal kinesisk fabel, som berättar om en narraktig gammal man, som sätter igång med att gräva bort två berg. När han kritiseras för att ha satt igång detta företag, svarar han: ”När jag dör, kommer mina söner att fortsätta, och när de dör kommer mina sonsöner och sedan deras söner och sonsöner att göra det och så vidare i alla evighet. Bergen är höga, men de kan inte bli högre…”.


Självfallet är svenska språket hotat – se Språkförsvarets programförklaring  – men inte så till den milda grad att vi måste sträcka vapen för att kampen är hopplös. Människor förverkligar sig själva bäst genom sitt eget språk, vilket de alltid velat göra ändå, för att travestera Ostler.


Per-Åke Lindblom

 

(1)  Mikael Parkvall, ”Lagom finns bara i Sverige”, sid. 24 - 25


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Presentation

Omröstning

Vilket skall det talade språket vara i mellannordiska möten och sammanhang på offentlig nivå? Svenska, norska och danska är närliggande språk, och det förutsätts, att personer i offentlig ställning skall vara utbildade att förstå varandras språk.
 Svenska/norska/danska med tolkning tillgänglig till/från finska och isländska
 Engelska
 Vet inte

Fråga mig

139 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<<< Oktober 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se