Direktlänk till inlägg 24 november 2017

Öppet brev till Regeringskansliet om "Free Fall"

Av Nätverket Språkförsvaret - 24 november 2017 15:14

Regeringskansliet
103 33 Stockholm


I samband med Finlands 100-årsjubileum överräckte statsminister Stefan Löfven en gåva, skulpturen Free Fall, till Finland. I sitt tal framhöll Stefan Löfven:


”Den andra av Sveriges 100-årsgåvor har vi samlats för att inviga idag. Det är fint att den finns just här på Hanaholmen – där hav möter land – och som plats är så central för våra förbindelser genom åren.


Vi ska i dag inviga skulpturen Free Fall. Ett slags modern frihetsgudinna i brons, högt upp i luften; kraftfull, lekfull, fri. Verket är skapat av konstnären Anna Uddenberg som i sitt arbete omtolkar natur, mytologi och alternativa verkligheter till nya berättelser och uttryck.


Låt Free fall påminna oss om varifrån vi kommer, men framför allt vart vi är på väg.”


Språkförsvaret har naturligtvis inga synpunkter på själva konstverket, men vi skulle vilja veta varför statyn har fått ett engelskt namn. De båda nationalspråken i Finland är finska och svenska. Varför har inte statyn namngetts på dessa språk? Vad betyder egentligen Free Fall? Fritt fall? Befria hösten? Ledig höst?


Vi är på förhand tacksamma för besked i denna fråga.


Språkförsvarets styrelse

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

 
 
Ingen bild

Cecilia

24 november 2017 16:27

Ja, det är verkligen mysko! Varför skulle en skulptur som heter Free Fall påminna om vart man är på väg?! Fånigt är det också...

 
Ingen bild

Britt-Marie T

24 november 2017 21:38

Kul alternativa tolkningar av Free Fall ni har föreslagit!

Fast kanske lite orättvist mot Regeringskansliet. Det bör inte ändra namn på ett konstverk, om det är konstnären själv som har namngett det. Möjligen kunde man ha fört en dialog med konstnären om lämpligheten av namnet eller bett om tillstånd att få översätta det med anledning av att det var en gåva till Finland.

 
Ingen bild

Bengt Svensson

25 november 2017 01:00

"... och goldondern föll
längs med den loxodrom
hon med sitt fall behöll."
Från Aniara, 69:e sången.
Fritt fall alltså, och nollkoll. Det är dit vi är på väg?

 
Ingen bild

inga johansson

25 november 2017 17:01

och vad heter skulpturen på finska?

 
Ingen bild

inga johansson

25 november 2017 21:37

Anna Uddenbergs svar och försvar:
Alla mina konstverk har titlar på engelska eftersom jag komunicerar med en internationell konstscen. (1)

I det här fallet tycker jag att en engelsk titel passar bättre, eftersom jag inte tycker att det är rättvist med obligatorisk svenska undervisning i finska skolor.(2)

Mitt svar på detta: (1) en internationell konstscen är inte en engelsk konstscen,
den är vidare än så.
(2) Jag tycker inte det är rättvist med obligatorisk engelsk undervisning i svenska skolor. Varför får inte eleverna välja sin flerspråkighet?

 
Ingen bild

inga johansson

25 november 2017 22:15

Ett klipp från den danska tidningen Politiken 11 okt 2017
---I Kina undervises skoleelever nogle år i engelsk, men ikke nok til, at de kan bruge og vedligeholde sproget, fordi det er svært for dem, hvilket betyder, at de fleste glemmer det igen. Det drejer sig om flere hundrede millioner mennesker. Jeg har selv prøvet at stå i informationsskranken i en international lufthavn i Kina, hvor den mest sprogkyndige i informationsskranken ikke talte mere end 15-20 engelske ord.---

 
Ingen bild

Hans A.

25 november 2017 22:50

Tummen upp!

 
Ingen bild

Kjell-Olof F.

25 november 2017 23:06

Bästa Språkförsvaret, jag läser alltid era meddelanden om hur vårt språk (med all sin historia) tappar i begriplighet, i varje fall den jag vant mig vid. Med särskild glädje har jag läst ert brev till Statsministern. Jag undrar vilken översättning han själv tror mest på. ”Ledig höst” kanske han längtar efter.

 
Ingen bild

John-Erik J.

25 november 2017 23:07

Berättigad fråga. Bra!

 
Ingen bild

Per R

25 november 2017 23:08

Hej och bra rutet mot denna ynkedom (det räcker väl med Black Friday!) 
Ingen bild

Lars Göran A

25 november 2017 23:09

Bra!


 
Ingen bild

Anna Uddenberg

25 november 2017 23:24

Tack för er förfrågan,

den korrekta översättningen är Fritt Fall.
Alla mina konstverk har titlar på engelska eftersom jag komunicerar med en internationell konstscen.

I det här fallet tycker jag att en engelsk titel passar bättre, eftersom jag inte tycker att det är rättvist med obligatorisk svenska undervisning i finska skolor.


 
Ingen bild

Björn R

25 november 2017 23:25

Vilket underligt resonemang. Därför att hon tycker att det är fel att tvinga på finländarna svenska språket så vill hon tvinga på dem engelska. Ibland undrar man lite extra hur folk tänker.


 
Ingen bild

Lars N

25 november 2017 23:26

Anna Uddenberg gör alltså med sitt konstverk ett politiskt ställningstagande i den känsliga språkdebatten i Finland och hon kommunicerar dessutom sitt budskap med ett ”m”. Hon ”tycker” att politiken i Finland inte är ”rättvis” och jag, för min del, tycker att Sveriges regering är ryggradslös som lånar sig åt något sådant. Hur gick beställningen av detta verk till, frågar jag mig.

Hanaholmen är ett finsk-svenskt konferenscentrum utanför Helsingfors som borde säja nej tack till privatpolitiska inlägg. Det är inte endast konstverket som är i ”fritt fall”.

Lars Nordberg

 
Ingen bild

Janviktor W

25 november 2017 23:27

Varför tycker Anna Uddenberg att det inte är rättvist med obligatorisk svenska-undervisning i finska skolor? Svenska talas av många i Finland! Tycker hon att det är rättvist med engelsk-undervisning i svenska skolor?


 
Ingen bild

Ola N.

25 november 2017 23:29

Då kan man ju fråga sig om det är "rättvist" med obligatorisk undervisning i engelska eller finska för den delen.
Att Finland är ett tvåspråkigt land tycks ha undgått konstnären. Och till denna tvåspråkighet hör faktiskt inte engelska.

 
Ingen bild

Hillo

25 november 2017 23:30


Det är klart att hon inte gillar svenska, hon kan ju inte stava: komunicerar ...

 
Ingen bild

Per-Owe

26 november 2017 11:59

Med tanke på hennes svar borde man fråga henne om hon har reflekterat över det faktum att hon själv har tvingats läsa obligatorisk engelska...Detta tvång borde överhuvudtaget ifrågasättas.

 
Ingen bild

Christian H.

26 november 2017 16:04

För det första skulle det inte skada om Anna Uddenberg stavade kommunicera rätt.
För det andra kan ifrågasättas om det skall vara hennes behov av profilering på den internationella konstscenen som skall bestämma vad ett konstverk kopplat till Finlands 100 år av frihet skall kallas.
För det tredje kan också ifrågasättas om sagda konstverks namn skall kopplas till hennes personliga uppfattning om den obligatoriska undervisningen i svenska. Undras vad Sannfinländarna tycker i frågan.

 
Ingen bild

Mikael G

26 november 2017 20:33

Svenska undervisning - Svenskundervisning är det korrekta.


Hon har engelska namn på alla sina konstverk, men vill likaväl betona att "i det här fallet tycker jag att en engelsk titel passar bättre" ? Vad ? Passar det inte med engelska titlar på dina konstverk i alla fall ? Hur ska du ha det ?

"...eftersom jag inte tycker det är rättvist med obligatorisk svenska undervisning i finska skolor."

Va, ett språkpolitiskt ställningstagande alltså,eller?


Obligatorisk engelska är måhända "rättvist" ? 
Ingen bild

Per-Åke Lindblom

27 november 2017 12:31

Det är uppenbart att Anna Uddenberg gör ett privat språkpolitiskt utspel, som den svenska regeringen inte tycks ha förstått.

För det första har Finland två nationalspråk, finska och svenska, vilket är fastslaget i Finlands grundlag. Det finns ingen majoritet i Finlands riksdag för att riva upp grundlagen i detta avseende, liksom heller inte för att avskaffa den obligatoriska undervisningen i finska för svensktalande elever och den obligatoriska undervisningen i svenska för finsktalande elever. De som mest energiskt driver kravet att svenskundervisningen ska bli frivillig är Sannfinländarna, som är företrädda i riksdagen, och Finskhetsförbundet. Anna Uddenberg hamnar i detta sällskap.

För det andra måste man fråga vari ”orättvisan” består. ”Orättvisa” mot vem? Är det ”orättvist” att elever från majoritetsspråket har undervisning i minoritetsspråket, medan det är är ”rättvist” att elever från minoritetsspråket har undervisning i majoritetsspråket? På vilket sätt? Faktum är att de finskspråkiga studenterna tjänar på att studera svenska. Finskspråkiga studenter brukar lyckas mycket bra i det engelskspråkiga TOEFL-testet, vilket bland annat hänger samman med att de läser svenska förutom engelska. Deras närmaste konkurrenter talar alla germanska språk. I det färdighetsindex för vuxna i engelska, som EF Education First publicerade 2011 och som byggde på drygt två miljoner tester, placerade Finland sig på femte plats tätt efter Norge, Holland, Danmark och Sverige. När jag gick i realskolan och gymnasiet var tre främmande språk obligatoriska, engelska, tyska och franska. Var det också orättvist? Tvärtom har jag alltid haft nytta av dessa kunskaper.

För det tredje visar den senaste opinionsundersökningen, det vill säga från i år, som det finländska opinionsinstitutet företag e2 har företagit, att en tydlig majoritet av de finskspråkiga (69 %) skulle vilja kunna svenska bättre än vad de gör, och hela 58 procent kunde tänka sig att sätta sina barn i en tvåspråkig skola. Omkring 40 procent av de finskspråkiga skulle vilja ha mera att göra med svenskspråkiga, endast 34 procent av de tillfrågade är av annan åsikt.

För det fjärde finns det starka historiska skäl för att försvara svenskans ställning i Finland. Finland har ingått i Sverige på samma sätt som Norrland alltsedan åtminstone 1300-talet. Finnar deltog i de svenska kungavalen från och med mitten av 1300-talet. Den första lag som gällde i Finland var Hälsingelagen. Det är omöjligt att förstå finländska samhällsinstitutioner, lagar och rättsväsende, utan att inse att alla har tagit vägen västerifrån. Svenska fungerade som administrativt huvudspråk ända fram till 1892. Det går inte att klippa av banden till historien under hänvisning till att det är fråga om "gamla papper”. Det svenska språket i Finland fungerar som inkörsport till övriga Norden, med vilket Finland har nära band av historiska, kulturella, religiösa och politiska skäl. Det är bara på ett kortsiktigt individplan som svenska är "onyttigt" i Finland. Det räcker med att påpeka Sverige är Finlands viktigaste handelspartner. Om därtill övriga Norden inkluderas, framför allt Danmark och Norge, där kunskaper i svenska är direkt gångbara, så har Norden fortfarande långt större ekonomisk betydelse för Finland än folkrika länder som Ryssland, Kina för att inte tala om Indien.

Anna Uddenberg ger alla sina konstverk titlar på engelska eftersom hon ”kommunicerar” med en internationell konstscen. Ska detta förstås som att engelska är obligatoriskt på denna internationella konstscen? Är det förbjudet att namnge ett konstverk på ett annat språk än engelska på denna scen? Stör det om konstverk först namnges på ett eller flera nationalspråk, varefter titeln också översätts till engelska? Tendensen att namnge konstverk på engelska i Sverige är inte särskilt gammal; det har bara skett de senaste två decennierna på sin höjd. Vad ska man göra med världens alla konstverk, som ursprungligen namngetts på andra språk än engelska? Döpa om dem?

 
Ingen bild

Mathias Tegnér

27 november 2017 12:59

Hej,

Tack för ert mail!

Då er skrivelse också skickats till riksdagsledamöter, så tänker jag ge mig på ett försök till reflektion.

Gällande varför konstverket har ett engelskt namn, så torde konstnären vara den bästa personen att svara på den frågan. Om er fråga ska förstås som en kritik mot att Sverige ger bort konst med engelska namn är jag förstås djupt oenig.

Som utgångspunkt tror jag dessutom att det är oproblematiskt att språket påverkas och tar intryck av andra språk. Så har skett sedan urminnestider.

Ha en fin dag!

Hälsningar

Mathias

 
Ingen bild

Bertil Göransson

27 november 2017 13:05

Bäste Mathias Tegnér

Apropå svenska språkets Fria fall, och en svensk-finsk skulptur med samma namn, "Fritt fall". Nej, förresten. Mittåt. Så fick den ju inte heta.

Den fick - som det verkar - något finskt namn
- och ingalunda både ett svenskt och ett finskt namn - vilket vore det mest naturliga! Men detta vore tydligen helt otänkbart.

Nej, engelska språket är det enda som duger i dessa "moderna tider"! Detta är då ett val! Varför göra detta val?

Du skriver:

Som utgångspunkt tror jag dessutom att det är oproblematiskt att språket påverkas och tar intryck av andra språk. Så har skett sedan urminnes tider.

Att rättfärdiggöra ett engelskt namn på denna skulptur är både
ett grunt och ett föraktfullt synsätt som inte är värdigt en ledamot av Sveriges riksdag!

Detta om något är ett äkta "Fritt fall" ...

Med vänlig hälsning
Bertil Göransson

 
Ingen bild

Susanne G

27 november 2017 15:13

Hej,
tack för ert svar.

Vill tillägga:
Jag var i Vasa – Finland, Österbotten – i september. Besökte bl. a. ett museum (“Tikanojas konsthem”) där allting var affischerat på finska, svenska och engelska.

Apropå: att “kommunicera med den internationella konstscenen” på engelska. Det förpliktar väl inte att ge sitt konstverk en engelsk titel? En sluten värld!

Träffade en gång en amerikansk docent, miljökämpe av indianskt ursprung (Navajo-indian). Han talade både engelska och spanska, “jag kan göra mig förstådd i hela Amerika, både Nord- och Syd-", det var han stolt över.

Hälsningar
Susanne G.

 
Ingen bild

Raoul J. Granqvist

27 november 2017 15:16

Tack Per-Åke Lindblom för din fina kommentar till Anna Uddenbergs märkvärdiga, motsägelsefulla försök att motivera och förklara sitt ordval. Varför kan inte Anna Uddenberg låta sitt konstverk ingå i ett fritt samtal med den miljö den placerats i, på sina egna och betraktarnas villkor utan ett förnumstigt kolonialt tillägg. Det som hon själv kallar 'översättning,' en sammansättning av två ord, ett mångsidigt begrepp som bara förbryllar. Mottagarna förväntas se, tänka, det som hon ser, inte-tänker. Precis som den dåliga översättningen domesticerar sitt subjekt i stället för att gestalta det ömsesidigt annorlunda.

 
Ingen bild

Lars N

27 november 2017 15:36

Per-Åke,

Ännu några reaktioner i ärendet:

1) Ditt klarläggande av fundamentala förhållanden är mycket relevant och mycket välformulerat. Jag hoppas att det av utbildningsskäl når konstnären och beslutsfattarna bakom det fria fallet.

2) Att Språkförsvarets inlägg till Regeringskansliet också nått riksdagens ledamöter är utmärkt. En viss riksdagsledamots snubblande reaktion är inte vidare uppbygglig. Ser vi möjligen ett annat fritt fall?

3) Jag tror att ett konstverk som presenteras i ett engelskspråkigt land med namnet Free Fall skulle betraktas som något negativt och pessimistiskt. ”Free fall”, liksom ”chute libre” i fransktalande länder, brukar hänföra sig till ekonomiska katastrofsituationer, som t ex en aktiebörs med kraftigt fallande kurser. Att låta något sådant förknippas med det positiva och optimistiskt framtidsinriktade samarbetet mellan Finland och Sverige är obegripligt.

4)Budskapskonsten tar sig alltmer okänsliga politiska uttryck. Visst ska konstnärer kunna provocera och stimulera, men varken Free Fall eller den impotenta flaggstången på Sergels Torg i Stockholm är tecken på någon vidare stimulerande kulturmedveten värdighet hos några av våra politiska beslutsfattare. Bevittnar vi kanske ett bildningsförakt på en del håll där vi skulle vilja se motsatsen?

 
Ingen bild

Reinhold E.

27 november 2017 16:04

Det Per-Åke skriver är riktigt, med preciseringen att landskapet Egentliga Finland inlemmades i det svenska riket redan på 1100-talet.

Problemet med svenskundervisningen i de finskspråkiga skolorna är att en stor del av lärarna och eleverna är omotiverade. Den äktfinska propagandan har fått folk att tycka att de måste lära sig svenska för den svenskspråkiga minoritetens skull, inte för sin egen skull pga. den nytta ett språk till har. Dessutom ett i hela Norden gångbart språk och en nyckel till alla andra germanska språk. Motivationen stiger inte av att det är den svenskspråkiga minoriteten som energiskt pläderar för svenskundervisning i finskspråkiga skolor, tvärtom.

Därför framförs numera även synpunkten att det är en jämställdhetsfråga. I dagsläget har de svenskspråkiga en komparativ fördel på arbetsmarknaden via sina bredare språkkunskaper. Men skolelever försöker som regel komma undan med så få ämnen som möjligt, vilket klart visas av de försök som gjorts med att göra svenska frivillig i studentskrivningarna.

Komplicerat.

 
Ingen bild

Göran C-O Claesson

27 november 2017 16:12

(Svar till Mathias Tegnér)

Hej!

Som medlem i Språkförsvaret fick jag för kännedom svaret du sänt kl. 11.21

Reagerar på:


Oproblematiskt, ja!
Utvecklande för ett språk att ta intryck av andra.

Känner inte med islänningarna som skriver nuddastova i stället för massaginstitut. Uppmuntrar alla invandrare att direkt översätta till svenska och börja använda någon metafor de råkar ha som saknas här. Som 'smör på fläsk' i stället för 'tårta på tårta'.

Oproblematiskt, nej!
Det sker verkligen problematiska lån!

Förut från plattyska, franska, högtyska, nu engelska och amerikanska - som när SVT kallar ett program Wild kids och butiker skyltar för Kidsen.

Problemet gäller inte bara lån. Problematiska speglingar finns också, t ex att inte känna sig bekväm med.

Varför inte ta intryck av din namne Esaias? Om han skulle ha följt språkmodet under sin tid skulle han ha blandat in franska som då var på modet här. I stället skrev han dikten Språken. Svulstig men tänkvärd för alla ordbrukare!

Vänliga hälsningar - och välkommen till min blogg
Göran

GC-OC.blogspot.se

 
Ingen bild

Annelie W

27 november 2017 16:39


Till Per-Åke Lindblom

Vilket lysande svar till Anna Uddenberg! Snällt av dig att inte kommentera hennes uttryck ”svenska undervisning” !
Hälsningar
Annelie W

 
Ingen bild

Anna Dammert

29 november 2017 20:45

Hej!

Tack för ert mail till departementet där ni frågar varför konstverket som Finland fick av Sverige fått ett engelskt namn.

Att namnge ett verk är dock upp till den enskilde konstnären och inget som Kulturdepartementet har synpunkter på.

Har ni ytterligare frågor kan ni vända er till Konstrådet.

Hälsningar från Anna

 
Ingen bild

Lars N

30 november 2017 11:40

Ganska fantastiskt! Sverige skänker genom sin regering ett konstverk till Finland för att bekräfta och förstärka de kulturella banden mellan länderna och regeringens kulturdepartement har inga synpunkter på vad konstverket kallas och vilket symboliskt värde namnet har.

Man kan också undra vem som skrev det tal som statsministern höll vid invigningen av Free fall--med ord som ”högt upp i luften” och ”alternativa verkligheter” Jag misstänker att kulturdepartementet hade ett finger med i spelet. Man får dock vara tacksam för att statsministern höll talet på svenska. 
Ingen bild

Margareta G.

1 december 2017 20:10

FREE FALL! Ett fett, magiskt och skitballt (moderna adjektiv!!) bra namn för det som sker just nu med vårt svenska språk inom "vissa" kretsar. FRITT FALL! Hur kan man träffa så mitt i prick?

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Nätverket Språkförsvaret - Måndag 17 juni 08:00

Den Danske Sprogkreds skriver den 4 juni:   Kongehuset, demokratiet og folkekirken opfattes traditionelt som de centrale begreber i den danske nationalitet, men er det ikke på tide, at vi indsætter det danske sprog i denne række? Burde det danske...

Av Nätverket Språkförsvaret - Söndag 16 juni 08:00

Söndagens svenskspråkiga sång   Barbro Hörberg - Förr i världen var himlen blå   Söndagens svenskspråkiga dikt   Vackert väder   Klar låg himlen över viken, solen stekte hett, och vid Haga ringde Hagas gälla vällingklocka ett. Brunnsk...

Av Nätverket Språkförsvaret - Lördag 15 juni 11:10


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)   ...

Av Nätverket Språkförsvaret - Fredag 14 juni 13:00

Jesper Högström skrev den 11 juni i Dagens nyheter inledningsvis:   ” En anhörig tar examen på det anrika universitetet. Eller rättare sagt, hon tar sin bachelor’s degree. The valedictory ceremony bjuder på musical intermission med fo...

Av Nätverket Språkförsvaret - Torsdag 13 juni 12:43


  (Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret) ...

Presentation

Omröstning

Är älvdalskan ett språk eller en dialekt?
 Älvdalskan är ett språk
 Älvdalskan är en dialekt
 Vet inte

Fråga mig

142 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
25
26
27 28 29 30
<<< November 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Ovido - Quiz & Flashcards