Direktlänk till inlägg 15 april 2008

Går det inte översätta “accountability”?

Av Nätverket Språkförsvaret - 15 april 2008 22:13


Det händer ibland att personer som stoppar in ett engelskt ord i en mening på svenska motiverar det med att det engelska ordet inte går att översätta eller att det betyder något ”mer” än det ersättningsord, som man föreslår. Detta är mycket sällan sant. Allt går egentligen att översätta. Fråga islänningarna – isländska tillhör de språk som tar in minst låneord.


Här har vi en korrespondent för The Economist, som tror att det saknas motsvarigheter till ”accountability” på andra språk:


 "...an entertaining pastime is to hunt for words that are either missing from a language, or unique to it. We’ve all chuckled over how only Germans could dream up Schadenfreude and how the English can’t say bon appetit because their cooking is so bad. However, I can tell you that not one of the languages I have studied has a word for "accountability". I went to many conferences in Latin America where, after a long discourse about corruption and bad governance, someone would inevitably declare, "Necesitamos accountability”. Unfortunately, the plea never produced discernible results.” (Economist.com., 4 april 2008)


"…det är ett underhållande tidsfördriv att leta efter ord, som antingen saknas i ett språk, eller är unika för det. Vi har alla skrockat över varför bara tyskar kunde fantisera ihop Schadenfreude (skadeglädje – min anm.) och varför engelsmännen inte kan säga bon appetit på grund av att deras kokkonst är så dålig. Dock kan jag berätta för er att inget av de språk jag har studerat har ett ord för ’accountability’. Jag åkte till många konferenser i Latinamerika, där, efter ett långt samtal om korruption och dålig myndighetsutövning, någon ofrånkomligen utropade: ”Necesitamos accountability”(”vi behöver accountability” – min anm.) Olyckligtvis ledde denna vädjan aldrig till några skönjbara resultat.” (Min översättning)


Förmodligen har författaren enbart träffat latinamerikaner, som så till den milda grad svänger sig med engelska modeord att de har glömt sin spanska. På spanska kan man använda både det allmänna responsabilidad och det räkenskapsrelaterade ordet obligación de dar cuenta. Även i Sverige finns det personer, företrädesvis ekonomer, toppbyråkrater och politruker, som strör ”accountability” omkring sig. Men det finns sedan gammalt utmärkta ord på svenska, som uttrycker samma sak som ”accountability” nämligen ansvarighet eller ansvarsskyldighet. Ja, även franska och tyska har naturligtvis egna ord för ”accountability”.


Per-Åke Lindblom


Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret.

 
 
Ingen bild

Fredrik

5 maj 2008 15:53

Hej,

Intressant inlägg, men du frågan är om du inte har fel. Det finns ingen riktigt bra svensk motsvarighet till accountability. Begreppet innehåller fler dimensioner än som kan fångas i något svenskt ord. Du föreslår "ansvarighet", vilket är svårt att förstå även för en högutbildad språknörd som jag själv samt ansvarsskyldighet, vilket är ett bra påhitt men fångar en bara ytterligare en dimension av begreppet. En tredje betydelse är "ansvarsutkrävande" (själva processen att utkräva ansvar av någon) och en fjärde är möjligheten att utkräva ansvar. Visst, i enskilda fall kan man hitta översättningar som funkar, men vill man referera till det engelska begreppets alla dimensioner är det lika bra att säga ordet på det språket.

 
Ingen bild

Per-Åke Lindblom

5 maj 2008 22:06

Om det har så många dimensioner, kanske ordet egentligen inte betyder något alls? Det är ett ord som man svänger sig med.

 
Ingen bild

Översättare

27 augusti 2008 13:36

Jag sliter just med ett citat ur ett internationellt fördrag där en regering lovar att "combat corruption and ensure public transparency and accountability". Bekämpa korruption och ... få se, garantera ... tja offentlig insyn skulle vi väl säga ... och ... ansvarsskyldighet? Det blir ju helt obegripligt. Kan du föreslå något svenskt ord som fungerar i det sammanhanget? Jag skulle ju kunna skriva "ansvarstagande", men det blir inte riktigt korrekt, det handlar ju inte om att alla ska ta ansvar (då skulle det ha stått responsibility) utan snarare om att det ska finnas metoder och rutiner för att ställa de ansvariga till svars.

Visst går det att förklara på svenska vad ordet betyder, men att få in begreppet i en existerande mening är knepigt. Och visst skulle det gå att uppfinna ett svenskt ord, men det kräver nästan att Språkrådet, Svenska akademien eller någon annan instans åtar sig ansvaret (!) att göra detta. Som enskild översättare vågar man inte ta några sådana initiativ, då står man snart utan jobb.

 
Ingen bild

Olle

30 augusti 2008 21:02

Det är klart att det är svårt för en enskild översättare att hitta på ett heltäckande eget ord i detta fall, men har Språkrådet över huvud taget fått uppgiften att skapa ett sådant ord? I så fall är det dags! Vem av oss skall skriva till Språkrådet?
Kan "accountable" översättas med 'ansvarig'och "accountability" med 'ansvarsutkrävande'? Det är bara några bokstäver längre, och lika förståeliga på svenska om de börjar användas lika ofta som i engelskan.

 
Ingen bild

Översättare

9 september 2008 10:37

Jag har rotat lite till i saken och det verkar trots allt som om "ansvarighet" håller på att bli etablerat som svensk översättning av "accountability". Mittuniversitetet har t ex en kurs i "Ansvarighet som vetenskapligt perspektiv" - "Accountability as a scientific perspective".

Ansvarighet är tyvärr inte omedelbart begripligt, men det är kanske det minst dåliga alternativet.

 
Ingen bild

Per-Åke Lindblom

15 september 2008 22:34

Till "Översättare"

Det var en trevlig nyhet, trots att jag själv anser att ansvarsskyldighet är ett bättre ord. För övrigt kan jag berätta att det första blogginlägget hamnar på tredje plats av nästan 33 miljoner träffar vid en Google-sökning, endast överträffad av två träffar på Wikipeda. Inlägget belägger första platsen på svenska sidor. Det är sådant som kallas genomslagskraft, eller genomslagsfaktor, i stället för "impact-factor"...

 
Mats Landström

Mats Landström

16 september 2008 09:34

Hej!

Jag letade just efter ett bra svenska ord för "accountability" och hittade då denna sida. Måste nog hålla med första kommentaren om att ordet är flerdimensionellt och därför svåröversättbart till ett enda ord. Ordet innebär ju både en rapporteringsskyldighet till uppdragsgivare och faktiska sanktioner om agenten inte lyckats uppfylla målen som uppdragsgivaren satt upp.

Ordet ansvar är tyvärr urvattnat. Vi känner alla till politiker och andra makthavare som "tar sitt ansvar", och sedan händer ingenting, utom möjligtvis en spark åt sidan i hierarkin.

Ordet ansvarsskyldighet skulle ha varit en bra översättning utan denna urvattning.

mvh,
Mats

http://www.hig.se/e/personal/mlm.html

 
Ingen bild

Bo Sjö

14 augusti 2009 12:16

Problemet här är att man vill översätta ett begrepp på engelska med ett svenskt begrepp utifrån en ordbok utan att analysera det engelska ordets betydelse och användning. Orsaken till att ordet accountability smyger sig i svenskan är att de existerande svenska orden inte täcker in det engelska begreppet. Inom redovisningsämnet pågår internationell diskussion på engelska om vad en organisation eller ett företag skall och behöver redovisa. I det sammanhanget får accountability en annan vidare betydelse än de svenska begreppen ansvarighet, redovisningsskyldighet, ansvarighet och ansvarskyldighet. De svenska begreppen tenderar att användas ifrån ansvar som kan spåras i delegationsordningar, kontrakt, instruktioner eller lagar. Inom redovisningen ställer man frågan om vad en organisation behöver redovisa för att tillfredställa alla intressenters behov av information. Detta leder i sin tur fram till vetenskapliga definitioner om vad begreppet accountability innefattar. Den som sätter sig i hur orden faktiskt används ser att engelskans accountability har en annan betydelse än t.ex ansvarighet. Det är möjligt att accountability och ansvarskyldighet var samma begrepp för 50 år sedan, men att de idag skiljer sig åt just på grund av den vetenskapliga diskussionen om "accountability". Diskussionen om ordet accountability visar också hur ett språk blir fattigare, och kommunikationen mellan människor försvåras, när språkpoliser försöker förbjuda import av nya låneord.

 
Ingen bild

Jonas

8 september 2009 15:27

Fuck it, accountability kan få vara orört liksom andra användbara och härliga engelska/amerikanska ord och uttryck vi svänger oss med idag. Bättre då att lägga krut på ord som det verkligen finns bra översättningar på.

 
Ingen bild

Per-Åke Lindblom

8 september 2009 20:26

Om du intresserad av en sakdiskussion, vilket inte alls verkar vara så säkert, bör du också läsa mina båda efterföljande inlägg. Det första inlägget, ”Än en gång om ’accountability’”! http://sprakforsvaret.bloggagratis.se/2008/09/16/956866-an-en-gang-om-accountability/ , från den 16/9 2008 går igenom de vanligaste engelskspråkiga definitionerna av ”accountability” på nätet, och visar att dessa mycket väl inryms under ”ansvarsskyldighet”. Det andra inlägget, ett svar till Bo Sjö http://sprakforsvaret.bloggagratis.se/2009/08/22/1924338-svar-till-bo-sjo/ , från den 22/8 2009, efterfrågar hans vetenskapliga definitioner, som jag dock fortfarande inte sett röken av.

Frågan om vissa amerikanska ord är härliga eller inte är omöjligt att diskutera. Jag misstänker att jag lika gärna skulle kunna diskutera med en vägg här. Det andra meningen är intressantare än du förmodligen själv tror: ”Bättre då att lägga krut på ord som det verkligen finns bra översättningar på.” Menar du att engelskan var först med att introducera begreppet accountability och att alla andra språk bara kan översätta begreppet ifråga? Hur vet du det? Har du några belägg för det? Tydligen är alla översättningsförsök också dömda att misslyckas. Faktum är svenska, tyska, franska och spanska alla har egna ord för fenomenet.

Men Adam och Eva kanske t.o.m pratade engelska och i begynnelsen var inte ordet – utan engelskan?

 
Hackeman

Hackeman

17 november 2009 02:05

Efter att ha jobbat med både britter o jänkare i flera år, kan jag sammanfatta att i praktiken betyder det följande:

accountability = you got the power, you take the credits
responsibility = you do the work, you take the blame

Passar finfint in i Sycophant-kulturen.

http://mera.hacke.nu

 
Ingen bild

rikard

14 mars 2010 22:23

Att det finns möjlighet för mig att ställa någon till svars för något (ex just att svenskan saknar en bra motsvarighet till accountability) skiljer ju sig ifrån att någon är ansvarig för det ("ansvarighet"). Eller?

 
Ingen bild

Per-Åke Lindblom

15 mars 2010 11:38

Rikard,

läs mina båda andra inlägg också, ”Än en gång om ’accountability’”! http://sprakforsvaret.bloggagratis.se/20...g-om-accountability/, som går igenom de åtta högst rankade definitionerna av ”accountability” på Google, liksom
http://sprakforsvaret.bloggagratis.se/20...38-svar-till-bo-sjo/ .
I annat fall föreslår jag att du presenterar en vedertagen deifinition på engelska, som vi kan diskutera. Eller?

 
Ingen bild

rikard

22 mars 2010 13:49

Bakgrunden till min fundering var accountability som ett krav som allt mer ställs på organisationer för att ge dem legitimitet. I det sammanhanget tänker jag att accountability innebär att det är enkelt att ställa organisationen till svars för sina handlingar.

För mig klingar ansvarighet bara att man tar ansvar för sina handlingar men att man själv är domare för vilket ansvar detta är.

 
Ingen bild

Per-Åke Lindblom

22 mars 2010 21:36


Rikard,
jag föredrar "ansvarsskyldighet" på svenska -"ansvarighet" är mer allmänt, som du påpekar.

 
Ingen bild

Nils Hult

21 september 2010 15:21

Acount: Konto/Räkenskap. Acountable: Räkenskapsskyldig/Räkenskaplig: Accountability: Räkenskapsskyldighet/"Räkenskaplighet" Det sista är kanske inte ett officiellt svenskt ord men torde motsvara detta abstrakta begrepp. Engeleskan är i flera avseenden mer rikt, vidlyftigt och abstrakt än svenskan. Ibland skäms jag lite över den moderna svenskan. Rätt så fattigt och stelt språk jämfört med t.ex den precisa och abstrakta Engelskan eller den smidigt poetiska Ryskan? Vad karaktäriserar det svenska språket egentligen? Förutom att vi kan säga brandstationsutrustningstillsynsansvarig?

 
Ingen bild

Per-Åke Lindblom

25 september 2010 19:01

Nils,

motsvarigheten till ”accountability” är ”ansvarsskyldighet”. Det finns andra varianter, men det begreppet är det bästa, anser jag. Jag rekommenderar dig också att läsa mitt andra inlägg om ”accountability” – se ”Än en gång om accountability” http://sprakforsvaret.bloggagratis.se/2008/09/16/956866-an-en-gang-om-accountability/. I det inlägget går jag igenom de vanligaste definitionerna av ”accountability” på engelskspråkiga webbsidor.

Jag delar inte alls din uppfattning om att engelskan i flera avseenden skulle vara mer rikt, vidlyftigt och abstrakt än svenskan. I så fall får du komma med konkreta exempel. Allt som kan sägas på engelska kan också sägas på svenska – eller andra etablerade skriftspråk - och tvärtom.

Det kanske inte alltid går att översätta ett ord rakt av men man kan nästan alltid fånga samma tankeinnehåll. Eftersom jag översätter mellan fem språk på min schacksida, Schackportalen, har jag egen praktisk erfarenhet på detta område. För att illustrera det med ett exempel: Det engelska begreppet OTB-player (Over the table-) kan översättas med närschackspelare på svenska, Nahschachspieler på tyska, joueur à la pendule (spelare vid klockan) på franska och jugador de torneo på spanska. Jag är missnöjd med det sistnämnda ordet (ordagrant: turneringsspelare), men ingen spansktalande som jag har frågat har kunnat hitta ett bättre ord. Å andra sidan har spanskan det eleganta ordet ajedrecista för schackspelare...

Hur förklarar du de svenska deckarnas framgångar i världen? Duktiga enbart på intriger, karaktärsbeskrivningar och samhällskritik? Men språket som de använder är fattigt, enahanda och mördande konkret?

Nätverket Språkförsvaret

25 september 2010 19:09

Rättelse: "OTB" står naturligtvis för "Over The Board".

Per-Åke Lindblom

 
Ingen bild

Johan

20 oktober 2011 10:59

Mitt förslag är att accountability översätts med: mål och reslutatstyrning.

 
Ingen bild

Olof

30 augusti 2012 11:21

Intressant läsning! Även inom engelskan finns svårigheter att kondensera ner begreppets betydelse. Jag kan rekommendera Roberts and Scapens "Accounting Systems and Systems of Accountability" (1985) för den som vill dyka djupare ner i denna fråga!

 
Ingen bild

Stefan Larsson

4 mars 2014 19:27

Hamnade här av en google slump:)

Inom affärsvärlden betyder "accountability" = "förmågan att alltid leverera goda resultat". Det finns många som är ansvarsfulla men inte har "accountability" egenskapen. Inom andra områden har begreppet andra betydelser.

 
Ingen bild

Jonas Gustafsson

11 augusti 2014 10:14

Jag håller med föregående om att det inte finns ett perfekt ord på svenska och jag finner, som så ofta med symbolimpregnerade engelska ord, att det lönar sig att använda olika översättningar av accountability beroende på användningsområde.
En variant som jag inte sett nämnt ännu är att någon har ett "ägandeskap" istället för att endast vara ansvarig. detta för att poängtera att yttre aspekter utanför någons direkta ansvar även ingår. Det ska med andra ord inte gå att låta något "falla mellan stolarna" och hänvisa till att det då inte är ens ansvar. Organisatoriskt leder det ofta till överlappande ansvar med suddiga gränser.
"Ägandeskap" är på således inte ett universell översättning.

 
Ingen bild

Per

26 augusti 2016 09:16

Jag hamnade på denna sida som så många andra. Orden är svåra att översätta men jag fick ett infall under läsandet av inläggen. Vad tycker ni? Ofta ser iaf jag orden accountable och responsible i par i text och delegering.

accountable=åtagande (part)

responsible=utförande (part)

//Per (sökandes efter rätt ord)

 
Ingen bild

Daniel

12 april 2018 10:23

Som mångårig lingvist och översättare får man inse faktum. Det perfekt motsvarande ordet finns inte alltid. Helt enkelt är det så att ett ords semantiska spännvidd inte täcks av det i ett annat språks ord, så att man får se till sammanhang vid översättning.

Accountability handlar om att hållas ansvarig, följas upp, redovisa resultat.

 
Ingen bild

PG

2 juni 2021 17:11

Kanske går att addera "förpliktigande" och en "en känsla av".
"En känsla av förpliktigande ansvarsskyldighet". Tror jag mig ha hört sägas på radion av politiker.

"Mål- och resultatstyrning" låter intressant.

Spännande!

 
Ingen bild

Hobbyöversättare

21 september 2022 16:45

Vad sägs om att översätta ”Accountability” med ”en förmåga att ta ansvar”.

”combat corruption and ensure public transparency and accountability"

skulle då bli:

”Bekämpa korruption och , garantera offentlig insyn och en förmåga till ansvarstagande?

Motsatsen skulle ju då vara ”en oförmåga att ta ansvar”. Låter ju inte så bra : ) Ett ställe där saker ramlar mellan stolarna. ”Bekämpa oförmågan att ta ansvar.” Kanske något i stil med:

”Bekämpa korruptionen och oförmågan att ta ansvar samt garantera offentlig insyn.”

skulle kunna fånga andemeningen.

 
Ingen bild

Hobbyöversättare

21 september 2022 16:51

Möjligen kan man också tänka sig ”viljan att ta ansvar” och ”oviljan att ta ansvar”

Istället för:
”Bekämpa korruptionen och oförmågan att ta ansvar samt garantera offentlig insyn.”
skulle det då bli:
”Bekämpa korruptionen och oviljan att ta ansvar samt garantera offentlig insyn.”

 
Ingen bild

Hobbyöversättare

29 september 2022 17:10

Lite beroende på om ”accountability” tenderar att betyda något man åtar sig eller kräver av någon skulle det också kunna uttryckas som ”att skylla ifrån sig”.

”combat corruption and ensure public transparency and accountability"

skulle då kunna bli:

”Bekämpa korruptionen, garantera offentlig insyn och acceptera inte ovanan att skylla ifrån sig.”

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Nätverket Språkförsvaret - Lördag 3 juni 12:20

Hej SBAB!   Titt som tätt läser jag artiklar om bostadsmarknaden i massmedia där det hänvisas till prisutvecklingen enligt "SBAB Booli Housing Price Index", som ni tar fram. Det är säkert bra att det förs statistik på bostadspriser, så det har ja...

Av Nätverket Språkförsvaret - Fredag 2 juni 15:00

Detta utesluter inte filosofen Torbjörn Tännsjö i en debattartikel idag i Dagens Nyheter. Han skriver bland annat:   ”Kan AI bli medveten? Presumtionen för ett jakande svar på frågan är stark. Om vi mänskliga varelser, och många andra djur ...

Av Nätverket Språkförsvaret - Torsdag 1 juni 15:33


  Källa: elinguistics.net   (Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret) ...

Av Nätverket Språkförsvaret - Torsdag 1 juni 12:00

ELinguistics.net kvantifierar språks genetiska närhet till varandra. Databasen innehåller 170 språk. Vid en jämförande sökning kunde programmet konstatera att svenska var nära släkt med bokmål, nynorska, isländska, engelska och nederländska samtidi...

Av Nätverket Språkförsvaret - Onsdag 31 maj 12:00

Under det gångna året har frågan om nationen och det nationella visat sig helt central på flera områden. Det föranleder frågan: vad innebär det svenska för Svenska Akademien? Den instiftades ju för att ”arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styr...

Presentation

Omröstning

Vilket skall det talade språket vara i mellannordiska möten och sammanhang på offentlig nivå? Svenska, norska och danska är närliggande språk, och det förutsätts, att personer i offentlig ställning skall vara utbildade att förstå varandras språk.
 Svenska/norska/danska med tolkning tillgänglig till/från finska och isländska
 Engelska
 Vet inte

Fråga mig

141 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14
15 16
17
18
19
20
21 22 23 24
25
26
27
28
29 30
<<< April 2008 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Träna glosor med Ovido