Alla inlägg under april 2020

Av Nätverket Språkförsvaret - Söndag 5 april 08:00

Söndagens svenskspråkiga sång:


Björn Afzelius - Sång till frihetenSöndagens svenskspråkiga dikt : "För tankens frihet"


I.


Trumpetarn skurar sin vita trumpet 

och mästerkocken fått göra. 

Han knäcker humrar och rör till smet, 

han späckar hjärpar att de bli möra. 

Och hovmarskalken har gjort en menu 

för dagens högtid, en alldeles ny. 

Det blåa gardet, det stiger till häst 

ty här skall firas i dag en fest, 

en fest för den fria tanken.

Och gardets gardister, de blåsa koral 

från kyrktorn i morgonstunden. 

Bankiren stänger sin banklokal 

och krämarn visar ifrån sig kunden.

I skolan slipper man läxor och bön, 

på verkstan mister man dagens lön, 

ty överståthållarn har så befallt, 

att man skall fira i dag överallt 

en fest för den fria tanken.


II.


I Riddarholmskyrkan är gala i dag, 

det vimlar av militärer 

och operasångare, damer av alla slag 

bland detektiver och dignitärer. 

Och ärkebiskopen talar ett vackert tal, 

aktörerna sjunga en vacker koral, 

och löjtnanter vita och löjtnanter blå, 

de känna med stolthet att här de begå 

en fest för den fria tanken.

Till sist åt den döde som hedersskänk 

man offrar en nygjord fana. 

Väl tecknet såg man, men tänkte: tänk 

om dess betydelse man fick ana! 

Skall månne en oförfärad, en liten hop, 

som ej förfäras av hopens rop, 

få tänka tankar tillsammans en gång 

förutan skydd av gevär och battong 

vid en fest för den fria tanken!


III.


I koret står referenten 

och ser på martyrens byst; 

han tänker så fria tankar, 

men tänker så tyst, så tyst!

När pennan tröttnat beskriva 

uniform och damtoalett, 

han svalkar sin blick vid valven, 

ty kyrkan den luktar svett.

Det pinade ögat vilar 

på svartnad okänd trofé 

av fanor i fadda färger 

han genom dvärgsnät kan se.

Men bland de dunkla dukar 

där lyser som blod så rött, 

som om de gamla såren 

ej ännu till slut de blött.

Han söker i katalogen 

på gruppen numro sju: 

”En mörkröd sidenfana!” 

Där måste vi ha den ju!

”I denna fana,” – så står det – 

”en kejserlig fänrik svept, 

av nit för sin tro och lära 

av otrons hjältar blev dräpt.”

Han tänker så fria tankar, 

men tänker så tyst, så tyst, 

här finns i dag blott en hjälte, 

en tro, en lära, en byst.


IV.


Vid Norra Smedjegatan, 

emellan dunkla hotell, 

där ligger så mörkt och ensamt 

katolikernas kapell.

I dag är ingen mässa 

och själva porten är låst, 

man har ej hållit Te Deum 

och ingen Victoria blåst.

Därinne i lilla kapellet 

är kyrkvaktarn ensam i stök, 

han dammar Marias altar 

som om han väntat besök.

Då hör han fönsterna skallra 

av skott och regementsmusik. 

Han tänkte: ”den dumma svensken, 

han är sig då alltid lik;

för tvåhundrafemtio år sen 

vi slogo ihjäl deras kung, 

och vi som haft skäl att jubla 

ej gjorde dem sorgen tung.

Han stridde mot rena läran, 

för Luthers nya ragoût. 

Nu firar man sekteristen… 

Ah įa! Mais c’est mauvais goût!”


V.


Och kammarjunkarne buda med artig gest 

att nu är supén serverad. 

Här äro alla värdar och ingen gäst 

och ingen är generad. 

En liten genever med kaviar, 

det ger humör och krafter spar, 

ty supén är verkligen präktig. 

En gudomlig lax: Saumon ā la Leipzig, 

som är av ostron och hummer dräktig. 

En ā la daube vraiment magnifique! 

Kastanjer, murklor och majonnäser, 

bordeaux, bourgogne och rhenskt som fräser, 

supén är ståtlig på Stockholms slott, 

pch lycklig den som en bjudning fått, 

ty han behöver ej löpa fara 

att icke räknas till de heligas skara.

Du heliga skara i vapenrock, 

var blev din ära förvärvad 

att ensamt du fick komma i flock 

och få din mage i kväll fördärvad 

av drottningens köksor och kungens kock? 

I dag ej frågas om värvad eller indelt, 

fast ej det är så alldeles helt 

att icke hela skaran är värvad.

Men tyst, nu smattrar förnicklad trumpet; 

i fjärran korkarne smälla. 

Den heliga skaran gafflarne fälla 

och torka mustaschen i damast-servet. 

De lämna i sticket en boeuf ā la Lützen, 

ty silverhalsar ha lämnat isen i pytsen. 

Blås upp, trumpetare, kring hela buffeten; 

ett glas champagne för Gustav Adolf och trosfriheten! 

– – – – – – – – – – – – – – – 

– 

Och talet är lyktat och maten är slut; 

man börjar kapporna söka. 

De höga känslor de måste ut, 

man måste ut till Kung Karl för att röka!


VI.


På ”Kungen” sitter en svartklädd man 

och bladar i de radikala bladen. 

Civil är dräkten; men av hållningen skönjas kan 

att den förvärvats i militärparaden. 

Han sitter ensam vid tidningshyllan 

och hör hur det skrålas i röken och fyllan, 

om Gustav Adolf och Magdeburg och Lützen, 

så stort och ståtligt – och så nytt sen! 

En tjock kapten av vår värvade stam, 

som inträtt nyss i historisk förening, 

skroderar högljutt tillbaka och fram 

om en nykläckt kättersk mening 

i hjältekonungens heliga historia. 

Han fuktar svadan med bränd cikoria 

och eldar tron med en flaska munk: 

”Hör på, mina herrar” – och efter en klunk 

han lägger fullständiga bevis i dagen 

att Gustav Adolf – nu kom från magen

en elak hosta och minnet brast – 

den historiska pråmen i dyn satt fast, 

ty genom röken han ser – och hickar – 

två gamla bekanta men brinnande blickar 

och ett löje, ett enda, men kolossalt; 

och han såg att för döva öron han icke talt. 

Det var den civile för detta vapenkamraten, 

som icke fått med av den kungliga maten. 

Man visste att icke han blev bjuden, 

emedan han icke trott på den nye Guden. 

Han fick också ta avsked från regementet 

emedan han icke följt exercisreglementet 

då han skrev en historisk kritik, 

och råkade röra i en viss politik.

Han satt där ensam med sitt sår och sitt löje 

och störde betydligt de trognes nöje. 

Men skulle varit som fluga i kålen 

om han vid supén hade visat sin person, 

han som icke hade den rätta tron, 

men fick ett glåpord i jubelskålen. 

Och vad skulle han göra på den festiviteten, 

han som agiterat för religionsfriheten?


VII.


Katolska tron, det var den sak 

som hjälten ämnade bekämpa, 

men för att icke taga sak på bak 

han måste efter tidens sed sig lämpa.

Han samlar trettitusen man, 

personer blott av rena läran, 

av vilka minst varannan brann 

av nit för saken och för äran.

Så gick man på med hugg och skott 

och klådde katoliker utan ända. 

Katolska saken stod sig gott 

men katolikerna de blevo brända.

Så för sin tro han livet gav, 

men äran fick han dock behålla, 

och hopen vandrar till hans grav 

med hopp om att se liket trolla.

Jag vet en man som för en annan tro 

fick ge sin ära men behålla livet 

och hopen ger sig ingen ro 

förrän hans liv är sönderrivet.

Vad är för konst att smakfullt dö 

och på en katafalk få krona bära. 

Nej, då är svårare att slita spö 

och dras med livet utan ära.


 August Strindberg


Den 6 november 1882


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)


Av Nätverket Språkförsvaret - Lördag 4 april 08:00

 


...att de befinner sig i Sverige och på Lidingö!


Detta i bjärt kontrast till byggherren bakom "The View" på andra sidan Saltsjön, i Nacka. Frågan är var detta bolag tror att Nacka ligger: Låndånn? Amerikat?


Löjligt är bara förnamnet.


Uppmärksam


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)


Av Nätverket Språkförsvaret - Fredag 3 april 12:28

(Texten är hämtad från Institutet för de inhemska språken)


Den nya versionen innehåller 110 000 uppslagsord, och arbetet med att föra över ordboken till Språkinstitutets egen server pågår.


Efter drygt ett halvt års arbete publicerar vi nu en ny version av Stora finsk-svenska ordboken. I den nya versionen ingår cirka 14 700 nya uppslagsord, varav de flesta från den senaste versionen av Kielitoimiston sanakirja. Några av orden är aivojumppa (hjärngymnastik), sekasyöjä (allätare), somevirta (flöde på sociala medier), eropuhe (avskedstal) och resetoida (återställa, nollställa).


Sammanlagt innehåller ordboken vid det här laget 110 000 uppslagsord. Ungefär 3 400 gamla uppslagsord är reviderade. I redaktionen ingår Nina Martola och Pia Westerberg från Språkinstitutet samt Riina Heikkkilä och Tarja Larsson från Institutet för språk och folkminnen i Stockholm. För it-expertisen svarar Monica Martens vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.


För närvarande pågår arbetet med att föra över ordboken till Språkinstitutets egen server. I samband med överföringen kommer ordboken att få ett nytt utseende och mobilanpassad layout.


Till Stora finsk-svenska ordboken


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)


Av Nätverket Språkförsvaret - Torsdag 2 april 12:51

I dessa Coronavirustider finns det inte så mycket positivt och roligt att berätta eller rapportera.

Trots allt hade jag personligen en positiv och kul upplevelse när jag häromkvällen kollade italiensk tv. Följer då och då italiensk tv via satellit. 


Vad handlade då programmet om? Det var en typ av okommenterat pausprogram med sång på cirka 20 minuter. Det var korta filmklipp från framförallt de norditalienska städerna Milano, Turin och Parma. Man visade nämligen inslag från dessa städer med skönsjungande, flaggviftande invånare från balkonger och fönster. Några sångare blev till och med ackompanjerade i bakgrunden av gitarr eller elorgel. Underbart vacker italiensk sång skallade/ekade mellan husraderna. Det var både populär italiensk schlager och klassisk opera. Dessa "balkong- och fönstersångare", rena amatörer, sjöng fantastiskt bra. Italienarna måste ju sysselsätta sig med något under karantänen, resonerar de. Varför då inte sjunga?


Denna korta sångunderhållning på cirka 20 minuter var faktiskt avsevärt bättre och mer underhållande än Melodifestivalen (ESC) på svensk tv. För omväxlings skull var det också fantastiskt att höra skönsång på italienska. Det var häftigt och uppfriskande!

 

C-G Pernbring


(Insändaren tidigare publicerad i Dala-Demokraten den 25/3, i Helsingborgs Dagblad den 26/3, Göteborgs-Posten den 31/3 och Skånska Dagbladet 14/4) 


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Onsdag 1 april 17:06

I kölvattnet av coronapandemin har det lanserats ett nytt ord i Danmark:


”Ordet antivaxist er opfundet af Carsten Bagge Laustsen og præsenteret på Facebook den 29. marts i år. Ordet er en forrygende hybrid af en sammensætning af et klassisk præfiks, en forkortelse for amerikansk slang og et dansk suffiks, der i en vis grad kan få os til at tænke på maoister, marxister, trotzkister og andet godtfolk.


Det bliver spændende, om ordet vil slå an.”


Det är alltså fråga om motståndare till att låta vaccinera sig, som tror att vaccination är mer till skada än till nytta för människor. Läs vidare här!


Observatör


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Presentation

Omröstning

Vad anser du om att Sverige tillåter fullt skattefinansierade skolor att använda engelska som första undervisningsspråk i upp till 50 % av tiden i grundskolan och upp till 90 % i gymnasiet? Den senare elevkategorin läser endast svenskämnet på svenska.
 Helt rätt
 Bra
 Undervisning ska kunna ges på engelska men inte i så hög utsträckning som för närvarande
 Dåligt. Det huvudsakliga undervisningsspråket i svensk skola ska vara svenska
 Om en skola använder engelska som första undervisningsspråk, ska denna inte skattefinansieras
 Vet inte

Fråga mig

128 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
16
17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
<<< April 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Språkförsvaret med Blogkeen
Följ Språkförsvaret med Bloglovin'

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se