Direktlänk till inlägg 8 maj 2021

Björn Ranelid: ”Jag kommer att strida för det svenska språket till mitt sista andetag”

Texten är hämtad från ett inlägg på Facebook.


Engelska sjukan är mer spridd bland svenska ungdomar än vad Covid-19 är och det finns knappast något vaccin mot den farsoten. Det engelska språket lägger ägg i miljoner reden runtom i Sverige och snart gal oräkneliga gökungar i alla väderstreck.


I det långa loppet är engelska sjukan farligare än nämnda pandemi, ty den kan leda till att tusen år av vårt modersmål nästan helt utplånas i riket Sverige. Det handlar inte om en positiv utveckling, utan om en ren och skär utarmning.


Engelska sjukan är en följd av brist på D-vitamin hos människan. Ett annat namn är rakit. I Sverige lider många tusentals ungdomar och även vuxna individer av denna bristsjukdom, eftersom de saknar kunskaper och färdigheter i det svenska språket. Det gäller både stilistiskt och grammatiskt i tal och skrift.


År 1993 instiftade Barbara Bergström Internationella Engelska Skolan i Enskede. Bärbel Röder föddes i Tyskland och flyttade till Amerikas Förenta Stater, innan hon kom till Sverige och gifte sig med journalisten Hans Bergström som bland annat varit chefredaktör på Dagens Nyheter.


Jag är inte motståndare till friskolor. Min text här handlar inte om ett sådant angrepp. Jag åsyftar vad som enligt lag gäller för undervisningen i svenska skolor. Barbara Bergström är säkert en duktig och driftig entreprenör. Min artikel här har inte henne i siktet. Huvudpersonen är det svenska språket.


Ni kan här se och läsa att jag vägrar att förkorta namnet på skolan. Ett aktiebolag är inte detsamma som AB. Det sistnämnda var ett betyg i den svenska skolan.


I alla mina papper hos myndigheter står Björn Ranelid Aktiebolag och även på mina kontokort, men inte och aldrig Björn Ranelid AB. Det har jag bestämt en gång för alla, ty förkortningar är en styggelse och en stympning i språket.


Internationella Engelska Skolan finns nu på flera orter i Sverige och ungefär 27000 elever undervisas där. År 2012 sålde Barbara Bergström stora delar av miljardimperiet i skolans namn till riskkapitalistbolaget TA Associates med dess huvudkontor i Boston i Massachusetts i Amerikas Förenta Stater. Elevens skolpeng finansieras genom svenska skattemedel och vinsterna tillfaller ägarna.


Svenska är enligt lag det första språket i Sveriges skolor. Om inte den lagen åtföljs, så är det ett allvarligt brott. Sjuttio, åttio och rentav nittio procent av undervisningen sker på engelska i den Internationella Engelska Skolan och därmed begår skolan ett lagbrott.


Svenska är ett vackert språk som är rikt på ord. Tänk så underbart att kunna hedra kvinnan och säga och skriva MODERSMÅL, men aldrig MODERS MÅL, ty det är två fundamentalt olika uttryck, nämligen en sammansättning och en särskrivning som har olika betydelse.

Jag tilldelades Det Svenska Språkförsvarets Hederspris år 2017 och jag har med glimten i ögat sagt att jag är svensk mästare i tal och skrift. Det blir aldrig Zlatan Ibrahimović eller någon svensk politiker. Språkförsvaret utnämnde statsministern Stefan Löfven till årets anglofån.


Särskrivning av svenska ord som skall vara sammansatta är ett av otaliga exempel på den engelska sjukan. En solros är inte en sol ros. Om man inte ser och förstår det, så är man både språkblind och tondöv i muntlig form. Jag tycker att det är trevligt att umgås med vänner, men jag anser inte att det är FINE. En viss musik är häpnadsväckande för mig, men den är inte AMAZING.


Jag vet inte vad en INFLUENCER är och vad vederbörande har som utbildning, kompetens och särskild begåvning. Är hon eller han vetenskapligt utbildad, konstnär, författare, tonsättare, uppfinnare, unik och världsberömd artist eller kompositör inom musik, hantverkare, läkare, sjuksköterska, tekniker eller mästare i någon idrott? Vilka enastående meriter har denna person som nästan ingen annan har? Jag vet inte.


Miljoner barn och ungdomar i Sverige lyssnar på engelska texter i musik och de ser filmer och läser serier och böcker på det språket. Det är värdefullt och gott, men i skolan skall svenska vara av den högsta rangen och ingenting annat.


Jag hade det högsta betyget i engelska, nämligen en femma, när jag lämnade årskurs nio i grundskolan. Varje dag lyssnar jag på engelska föredrag och jag läser texter som är skrivna på det språket.


Jag vet att engelska talas av miljarder människor i världen, men både mandarin i Kina och spanska talas av fler individer än vad som är fallet med engelskan som hamnar på den tredje platsen.


I Sveriges Radio och i Sveriges Television talas svenska. På alla Sveriges vårdcentraler och sjukhus skall läkare och sjuksköterskor som tar emot och behandlar patienter tala svenska. Detsamma gäller för personalen inom hemtjänsten och för alla som är anställda på servicehem och i boenden för äldre människor.


Jag vet att det svenska språket innehåller flera hundra låneord från engelska, tyska och franska, men vårt språk blir inte rikare och skönare genom att ersätta befintliga ord som fungerar utmärkt med onödiga uttryck på engelska. Jag bor i Sverige, men inte i Sweden. Möjligen om jag sänder brev till England eller till Amerikas Förenta Stater.


Jag kommer att strida för det svenska språket till mitt sista andetag och skrivna ord, men det hindrar inte att jag dagligen vill förkovra mig i engelska, tyska och franska.


Min bok ”Jag skänker dig mina vackraste ord” finns på engelska, tyska och franska, men inte som fyra olika böcker. Det är förmodligen den enda skönlitterära boken i Sverige som är på fyra språk inom samma pärmar. Endast titeln på omslagen skiljer dem åt: ”I give you my finest words”, ”Ich schenke dir meine schönste Worte”, ”Je t’ offre mes plus beaux mots”.


Du kan inte skriva vackert, om du knyter handen hårt i vrede. Min själ väger inte mer än drömmen i en fjäril, men den rymmer så mycket att Gud får ta till sin stora passare, om han vill sluta den.


Härmed har jag helt utan kostnad gett er en dos av vaccin mot den engelska sjukan i Sverige och det finns blott i mitt namn, inte i Astra Zenecas, Janssens, Sputniks eller Pfizers namn.

 

Björn Ranelid

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

 
 
Ingen bild

Hillo Nordström

8 maj 2021 11:39

Mycket vackert och tankeväckande skrivet av Björn Ranelid. Jag vill dock drista mig till en liten rättelse av den tyska versionen av boktiteln "Jag skänker dig mina vackraste ord". Det ska vara "Ich schenke Dir meine schönsteN Worte".

 
Ingen bild

Hans Hansson

8 maj 2021 23:10

Jag håller med Björn Ranelid om att det svenska språket har blivit förflackat. Det beror mycket på att vår västgermanska kultursfär har ändrats till att den amerikanska engelskan och kulturen. Visst talas det svenska i Sveriges Radio och i Sveriges Television, även om skånskan har blivit mycket dominant i Sveriges TV. Vad gäller utbudet av filmer så har SVT ett rätt litet utbud av väst- och östeuropeiska filmer. På senare år har SVT prioriterat ett stort utbud av amerikanska filmer. Jag tror att detta är en bidragande orsak till att många ungdomar har ett bättre ordförråd i amerikanska uttryck än i svenska uttryck. Detta bidrar till att de får en dålig ordförståelse, särskilt för avancerade och äldre svenska ord. Även svensk grundskola har blivit dålig på att lära ut svenska ord, ordförståelse och grammatik.
Liksom Ranelid ifrågasätter jag vad de som kallas ”influencer” i sociala medier har för kunskaper vad gäller svensk språklära. De har nog en mer flärdfull inriktning på att influera ungdomar till att köpa produkter, som de tjänar pengar på. Skolorna i Sverige måste nog reformera sina metoder för att lära ut svenska språket, om inte svenska folket skall förlora sin kontakt med vår svenska kultur och vårt rika och blomstrande svenska språk. Naturligtvis kan inte alla svenskar ha förmågan att utrycka sig i tal och skrift som Björn Ranelid – men skolan bör i alla fall lära folk att skriva och stava riktigt. Annars kommer vi att få en svensk befolkning som skriver på ”fattigdomssvenska”.


 
Ingen bild

inga johansson

9 maj 2021 11:22

Mer konsekvent är det på vårt brodersmål:
Mi donas al vi miajN plej belajN vortojN

 
Ingen bild

Christina Johansson

9 maj 2021 14:20

Det är glädjande att läsa att Björn Ranelid kommer att strida för det svenska språket till sitt sista andetag och skrivna ord. Detta är så vackert: ”Min själ väger inte mer än drömmen i en fjäril”.

 
Ingen bild

Fronesis

11 maj 2021 20:15

Samtidigt som jag stödjer Björn Ranelids försvar av det svenska språket och hans avståds-tagande från kulten till det engelska språket, måste jag beklaga Ranelids fullständiga okunnighet om det spanska språkets betydelse för språkens historia,
Spanskan är inte bara det mest sprida språket i världsländernas antal. Spanskan är dessutom det levande, historiskt bäst grammatisk strukturellt reglerat och utvecklat språk. Den spanska grammatiken är den första som kom till efter det klassiska latinets. För att inte tala om den bredda produktionen av verk på spanska under dess sekellånga existens och spridning.

 
Ingen bild

Ulf P.

11 maj 2021 20:17

Lite långt men bra sagt om "Engelska sjukan".

 
Ingen bild

Urban Finne

11 maj 2021 20:18

Hupsis! Hopsis! Ruotsia puhutaan muuallakin kuin vain Ruotsissa, mm. Suomessa jossa se on toinen virallinen kotimainen kieli. (Svenska talas även på andra ställen än bara i Sverige, bl.a i Finland där det är det andra officiella inhemska språket.)

Samma på engelska / Sama englanniksi 😊 Kippis!
 
Ingen bild

Gunnar Malmgård

11 maj 2021 20:20

Men som gammal skådespelare vill jag även inlemma min saknad av den fina svenska satsmelodin, som är på väg att försvinna inte minst bland, bland andra, reportrar på Sveriges Radio.

 
Ingen bild

Axel Westrenius

11 maj 2021 20:25

Hallå däruppe!

Jag undkom med min familj från Malmö till Australien 1986 och har nu just fyll 91 och bor på ett utmärkt ålderdomshem. Personalen här kommer från Nepal, Malaysia, The Phillipines, India och ibland från Afrika. Alla talar Engelska. Emellertid; jag tog för en stund sedan tillfället att intervjua den CV (Certified Nurse) som just skötte om mej, hur det var i hennes hemland Nepal. Hon berättade att bevarandet av Nepali kultur och språk har mycket starkt stöd i folkdjupet, även bland de unga.

Jag följer nyheterna i Sverige via .svt och läser om problemen på ålderdomhemmen. Jag läser också att jag numera är en "Brukare".

Nu till min poäng med detta mejl. Sett på långt håll verkar det som Arabiska nu år ett större problem än Engelska i Sverige.

Bästa hälsningar, 
Ingen bild

Per-Åke Lindblom

11 maj 2021 21:11

Nej, arabiska är definitivt inte ett större problem än engelskan i Sverige. Universiteten och högskolorna i Sverige undervisar inte på arabiska liksom heller inga friskolor upp till gymnasienivå. Jag har aldrig sett någon reklam, vare sig på biografer, i tv-kanalerna eller i pressen uteslutande på arabiska. Det sker ingen inlåning av arabiska ord i svenskan, medan det formligen vräker in engelska låneord. De enda utomeuropeiska ord som tagits in svenska ordböcker på sistone är guzz och keff, som kanske egentligen är turkiska.

Det enda som är sant i detta sammanhang är att arabiskan idag är ett större invandrarspråk än finskan, men invandrarspråken har ingen status i Sverige. Det enda utländska språk som har status idag i Sverige är just – engelska. Dessutom talar arabiska invandrare olika slags arabiska – marockaner i väst och irakier i öst förstår inte varandras folkspråk.

Invandrare brukar överge sina ursprungsspråk i andra generationen, eller senast i tredje generationen. De enda undantagen är grupper som tillämpar ingifte eller bosätter sig enbart med sina landsmän i ett och samma område. I USA har 25 procent engelskspråkiga invandrare lyckats assimilera resten av övriga invandrare. Varför skulle inte 80 procent av svenska medborgare som har svenska som modersmål kunna assimilera 20 procent invandrare? Du kan inte göra karriär på något annat språk än engelska i USA och du kan heller inte göra karriär i Sverige förutom på svenska på något annat språk än just engelska. Men de flesta engelskspråkiga invandrare begriper att de måste lära sig för att fungera i alla sammanhang i Sverige. En undersökning som jag gjorde bland invandrarelever (födda i Sverige eller som hade kommit hit före sju års ålder) på en gymnasieskola i Stockholm visade att 90 procent ansåg sig ha gjort ett språkbyte, 60 procent talade svenska med sina syskon och 20 procent talade svenska med sina föräldrar.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Nätverket Språkförsvaret - Lördag 22 jan 13:26

”Lärare måste mäta elevernas kjolar och få dom att byta om de är för korta – så beskriver tidigare elever och lärare klädkoden på Internationella Engelska skolan i Borås.   En elev som P4 Sjuhärad pratat med tycker att det fanns en ma...

Av Nätverket Språkförsvaret - Fredag 21 jan 12:00

Lina Stenberg skrev avslutningsvis igår i en artikel i Arbetet:   ”Det är måhända inte det som sägs rakt ut, men visst lever föreställningen kvar i IES-ledningens huvuden att tjejerna inte ska distrahera pojkarna alltför mycket genom att hu...

Av Nätverket Språkförsvaret - Torsdag 20 jan 15:00

Aftonbladet skriver:   ”Reaktionerna har rasat in efter Aftonbladets avslöjande om att Internationella Engelska Skolan i Täby har stränga regler för elevers kjollängder. Sju stycken anmälningar om klädkoden har även kommit in till Skolinspe...

Av Nätverket Språkförsvaret - Torsdag 20 jan 12:00


  Fjällanläggningen Idre Himmelfjäll i Dalarnas till ytan största kommun Älvdalen har en skylt uppe i en skidbacke. Tre av namngivningarna får godkänt med beröm: Torsliften, Odingen och Baldersbacken. Det översta namnet Valhalia Express borde där...

Av Nätverket Språkförsvaret - Torsdag 20 jan 08:00

Jakob Sidenvall skriver i Smålands-Posten som en kommentar till en rapport i Läraren bland annat:   "Men vill man förankra sig i Sverige måste man lära sig svenska. Det gäller oavsett om man har utlandsfödda föräldrar eller inte: språket måste er...

Presentation

Omröstning

Vilket är det lämpligaste ersättningsordet för ”hashtag”?
 Fyrkant
 Tagg
 Brädgård
 Fyrkantstagg
 Ämnestagg
 Gärdesgård (järsgård)
 Ämnesknagg
 Staket
 Kodruta
 Ämnesord
 Sågverk
 Flaggtagg
 Medietagg

Fråga mig

136 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4
5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<<< Maj 2021 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se