Alla inlägg under september 2020

Av Nätverket Språkförsvaret - Måndag 14 sept 15:59

(Dagens inslag i programmet ”Språket”)


Helikopter, teater, kyrka och bibliotek är bara några av alla ord som kommer från grekiskan. Språket har anor och har haft stort inflytande över de västerländska språken.


Lyssna direkt på webbplatsen eller ladda ner en MP3-fil!


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Måndag 14 sept 12:00

Tre gånger har jag skrivit om företaget ”Think Pink” i Språkförsvarets nätdagbok. Företagets vd och ytterligare två personer knutna till ”Think Pink” har nu anhållits - inte för det engelska namnet utan för grovt miljöbrott:  ”Vd:n Bella Nilsson har anhållits för grovt miljöbrott”.


Christina Johansson

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Söndag 13 sept 08:00

Söndagens svenskspråkiga sång


Cornelis Vreeswijk - Somliga går med trasiga skor


Söndagens svenskspråkiga dikt


Fattig bonddräng


Jag är fattig bonddräng, 

men jag lever ändå.

Dagar går och kommer, 

medan jag knogar på,

harvar, sår och plöjer, mockar, gräver och bär,

går bak mina oxar, hojtar visslar och svär.


Jag är fattig bonddräng, 

och jag tuggar mitt snus,

och när lörda'n kommer, 

vill jag ta mig ett rus.

Sen, när jag blitt livad, 

vill jag tampas och slåss,

vila hos en flicka vill jag också, förstås.


Sen, så kommer sönda'n, 

och då vill våran präst,

att jag ska i kyrkan, 

men då sover jag mest.

Prästen kan väl sova hela måndagen men 

för en fattig bonddräng, börjar knoget igen.


Så går hela veckan, alla dagar och år,

jag går med min lie

och jag plöjer och sår.

Jag kör mina oxar och jag hässjar mitt hö,

harvar, gnor och trälar, 

och till sist ska jag dö.


Står där, fattig bonddräng invid himmelens port,

lite rädd och ledsen för de synder jag gjort.

Man ska inte supa, hålls med flickor och slåss.

Herren, Gud i Himlen, är väl missnöjd förstås.


Men, då säger Herren: ”Fattig bonddräng, kom hit!

Jag har sett din strävan och ditt eviga slit.

Därför, fattig bonddräng, är Du välkommen här.

Därför, fattig bonddräng, skall Du vara mig när.”


Och jag, fattig bonddräng, står så still inför Gud,

och sen klär han på mig den mest snövita skrud

”Nu du”, säger Herren, ”är ditt arbete slut.

Nu Du, fattig bonddräng, nu får Du vila ut.”


Astrid Lindgren

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)


Av Nätverket Språkförsvaret - Lördag 12 sept 14:45

(Aktuell brevväxling)


Hej Sebastian!


Jag skriver med anledning av den dåliga attityden hos viss personal i receptionen i "Copper Building" i centrala Stockholm, som förvaltas av er på Newsec. Min dotter använder personlig assistans, varför jag då och då går in genom receptionen på väg in till assistanskooperativet JAG.


Under ett halvårs tid har jag med jämna mellanrum, vid totalt tre tillfällen, påtalat att en svenskspråkig "lapp" om att trycka på knappen vid utpassering genom den låsta dörren saknas saknas, utan att där istället bara sitter en engelskspråkig.


Först fick jag svaret att de inte visste varför, men att de skulle åtgärda det. Andra gången fick jag svaret att den svenskspråkiga lappen hade ramlat ner och då jag svarade "då borde ni sätta upp en ny svenskspråkig", sa de att det skulle åtgärdas. Idag när jag påminde för tredje gången blev jag spydigt bemött. Idag satt samma man i receptionen som vid tillfälle nr ett. Däremellan var det en kvinnlig receptionist.


Istället för att be om ursäkt för att ingenting har hänt, som utlovat, svarar han: "Har du sett hur det ser ut på SJ-tågen", där finns all information på både engelska och svenska. (Ja, han sa det i den ordningen). Följt av: "Vi har det på engelska så att alla förstår". Jag svarade då ordagrant: "Vi är i Sverige och här är svenska det officiella språket men engelska inte är ett officiellt språk. Min tanke med detta var att receptionisten skulle inse det orimliga i att inte ge motsvarande information på svenska.


Sådana tankar fanns dock inte i hans tankevärld och mina reflektioner är följande:


1. Det är högst rimligt att all information finns på svenska i Sverige!

2. Det är en myt att "alla kan engelska". Äldre, många invandrare (som utgör en stor del av assistenterna på JAG) kan mycket lite eller ingen engelska. Målgruppen själva, d v s personer med intellektuell och fysisk funktionsnedsättning är heller knappast fenor på engelska! 

3. Oavsett är det väl sjutton också om vi inte ska kunna få information på svenska i Sverige. Vi ska inte tvingas stå tillbaka för att engelska av vissa anses som "finare" eller viktigare. Även om jag och många kan engelska (jag kan tyska och lite finska också för den delen), så vill jag ha informationen på mitt modersmål i mitt eget land.


Då mannen i receptionen inte gjorde någon som helst ansats att anstränga sig det minsta, lämnade jag receptionen med orden "Om det inte sitter en svenskspråkig lapp på plats nästa gång", så river jag ner även den engelska. "Ja, det kan du göra", svarade receptionisten.


Med förhoppningar om ett snabbt och klargörande svar och med förväntningar om att slippa spydig, ljugande och icke-tjänstvillig personal i receptionen i fortsättningen!


Erik


Hej Erik!


Tack för ditt mail och jag får på våra vägnar be om ursäkt om du upplevt att du inte fått det bemötande som man kan förvänta sig av personalen på Copper Building. Det är första gången jag får höra något sådant om personalen i receptionen men ska givetvis ta att följa upp detta då vi vill att alla ska känna sig väl bemötta.


För att förstå vilken dörr du menar så tolkar jag det är dörren från hisshallen och ut till receptionen som saknar information. Jag har nu på morgonen varit på plats och enligt bifogad bild sitter nu information på svenska över den knapp jag tror du menar. Denna ska ha satts upp direkt efter du påtalat detta för personalen igår, vidare finns information på engelska uppsatt på dörren också.


Då vi har extern drift av receptionspersonal och inget vi har internt inom Newsec så ska jag följa upp detta med ansvarig och se vad som har brustit i detta fall. Skulle något liknande uppdagas igen och du känner att du inte får dom svaren som du kan förvänta dig så är du varmt välkommen att kontakta mig igen.


Önskar en fortsatt trevlig vecka


Vänligen


Sebastian Anbacken

KontraktsförvaltareHej Sebastian!


Tack för snabb och klargörande återkoppling.


Ja, det stämmer att jag syftade på dörren från hisshallen och ut i receptions- och kafédelen. Där har sedan minst ett halvår endast suttit en uppklistrad A4-lapp på engelska - ingen på svenska!


Jag ska absolut höra av mig om det skulle uppstå något mer problem - förhoppningsvis behöver jag inte det nu! Detta med svenska är en principfråga och det är bara vi svenskspråkiga själva som kan och måste stå upp för vårt språk.


Om vi inte kräver svenska med hänvisning till att "alla kan ju engelska" så försvinner svenskan på sikt och ersätts med engelska. Så har skett i många länder och av olika anledningar, bl a i alla de länder som Storbritannien (och andra kolonialmakter) har koloniserat genom århundradena och därmed även tvingat på dessa befolkningar sina språk. Så även i Europa - Irland är ett exempel!


Vi måste överhuvudtaget vara på vår vakt gentemot engelskan och ställa oss frågan "Är det nödvändigt att ge så mycket information på engelska."


Visst! Engelska är världsspråket nr 1 för närvarande, oavsett vad man tycker om det. Är vi för generösa med engelskan minskar dock behovet och motivationen (framförallt bland engelsktalande men även andra) till att faktiskt lära sig svenska.


En högst rimlig motprestation om man har valt att slå ner bopålarna i vårt land - eller hur? Jag vill avsluta med att tipsa om en hemsida, apropå detta med det svenska språkets ställning: www.språkförsvaret.se 


Än en gång: Tack för snabb och klargörande återkoppling.


Trevlig helg!


Erik


Hej Erik,


Håller med dig att informationen i Sverige primärt ska vara på svenska och sekundärt på engelska, inte tvärt om.

En miss helt klart att denna information fallit bort eller inte tillskapats tidigare. Nu finns det på plats och hoppas du och även andra upplever det bättre framöver.

Ha en fortsatt trevlig vecka och helg!


Vänligen
Sebastian

 

  Den här skylten kom upp efter brevväxlingen.

 

Hej igen! Trevligt att vi verkar ha en språklig samsyn.


Med vänliga hälsningar 


Erik


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)Av Nätverket Språkförsvaret - Fredag 11 sept 16:43

 


Svenska journalister har alltså blivit så anglifierade så att vissa tror att Finland, liksom exvis England har en premiärminister! Jag kan upplysa dem om att Finland har en statsminister - precis som Sverige!


Hela den finska samhällsförvaltningsmodellen är uppbyggd med den svenska som mall. Ett arv från minst 700 år av gemensam historia i en gemensam statsbildning. Titlar på finska politiker har alltså ingenting att göra med den anglosaxiska världen - tänka sig!


Språkintresserad medborgare 


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Torsdag 10 sept 08:00

(Brev till Folkets Bio 9/9 2020)


Hej,


jag hade tänkt att gå och se filmen Den målade fågeln. Men varför i allsin dar har ni försett den med engelsk titel "The painted bird"? Filmen utspelar sig ju i Östeuropa och alltså inte i något engelsktalande land. Såvitt jag har kunnat se av förhandstitten är inte heller språket i filmen engelska. Varför kan filmen då inte få heta Den målade fågeln? Vad är poängen med denna onödiga engelska?


Vänliga hälsningar

Ola Nilsson

Umeå


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Onsdag 9 sept 11:09

För att för en stund lämna de viktiga frågor om engelskans påverkan på det svenska språket, engelska språkskolor etc, som Språkförsvaret med all rätt har på sin agenda, skulle jag tillfälligt vilja uppmärksamma ordet "prata". 


Efter det att riksdagens talman igår förklarat riksdagen högtidligt öppnad, gick statsminister Löfven enligt SR:s reporter upp för att "prata". Ordet "prata" har för mig en innebörd av allmänt babbel och jag frågar mig bara, när Löfvens tal blir utbytt mot "prat" och riksdagens talman mot "riksdagens pratman".


Skulle Språkförsvaret kunna tänkas påverka denna utveckling av språket? Annars tycks det vara lika bra att orden "tal" och "tala" förpassas till lista över inte längre gångbara ord.


Med hälsning

Brita Norberg

medlem i Språkförsvaret


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Onsdag 9 sept 08:31


Orka, Hinna, Diska. Det är svenska ord som inte går att uttrycka med ett enda ord i engelskan, påpekar Alexander Katourgi, som skrivit en bok om översättningssvenska – alltså när spår av det översatta språket stör läsningen.


Man skulle kunna läga till ordet Slippa till listan med ord som behöver översättas med flera ord på engelska, och detsamma gäller för franska, och säkert flera andra språk också. Och naturligtvis finns det exempel på motsatsen också – ord i främmande språk som behöver uttryckas med flera ord i en svensk översättning.


Katourgis bok heter ”Svenskan går bananer” med undertiteln ”En bok om översättningar som syns”. Han har jobbat som översättare och språkgranskare, framför allt av tv-spel och reklam, och har länge twittrat om fenomenet översättningssvenska. Vad sägs till exempel om: ”Kommer hon att komma i tid?” i stället för ”Hinner hon?”


Själv översättare tycker jag att boken minst sagt är välbehövlig. Det finns gott om exempel på ordagranna översättningar, inte bara i tv-spel och reklam, utan även i tidningsartiklar i dagspressen där journalisten tagit material från engelskspråkiga artiklar, och vid översättningen inte verkar ha reflekterat över ord och uttryck på svenska, utan bara mekaniskt översatt ord för ord. Och med borttagna redigerare och korrläsare, och slimmade redaktioner och tidsbrist är det väl inte underligt att det ser ut som det gör... men precis som Katourgi menar så störs läsningen av denna onaturliga och styltiga svenska.


Dessutom är det ju välkänt att engelska språket av många i Sverige (inte minst mediemänniskor, har jag en känsla av) ses som ”högre stående” än svenska språket, med flera ord och elegantare nyanser, vilket Katourgi påpekar är struntprat. ”Det går inte att räkna hur många ord ett språk har, eftersom det inte går att dra entydiga gränser för vad ett ord är. Man kan säga att alla språk har oändligt många ord eftersom de hela tiden kan nybildas”, säger han.


Susanne L-A


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Presentation

Omröstning

Vad anser du om att Sverige tillåter fullt skattefinansierade skolor att använda engelska som första undervisningsspråk i upp till 50 % av tiden i grundskolan och upp till 90 % i gymnasiet? Den senare elevkategorin läser endast svenskämnet på svenska.
 Helt rätt
 Bra
 Undervisning ska kunna ges på engelska men inte i så hög utsträckning som för närvarande
 Dåligt. Det huvudsakliga undervisningsspråket i svensk skola ska vara svenska
 Om en skola använder engelska som första undervisningsspråk, ska denna inte skattefinansieras
 Vet inte

Fråga mig

128 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21
22
23 24 25 26 27
28 29 30
<<< September 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Språkförsvaret med Blogkeen
Följ Språkförsvaret med Bloglovin'

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se