Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av Nätverket Språkförsvaret - Tisdag 11 maj 12:50

Marcus Larsson skriver i artikeln ”Reglera skolmarknaden nu – eller ge makten till koncernägarna, för evigt” på tankesmedjan Balans bland annat:


”Koncernbolaget KMPG har räknat på effekterna av att en koncernskola (Internationell Engelska Skolan) etablerar sig och kommit fram till att varje elev som lämnar den kommunala skolan skapar behov av kortsiktigt behov av nedskärning på ca 90 000 kr per år. De konkreta effekterna av det här ser vi när vi läser kommuners konsekvensbeskrivningar av friskoleetableringar. Lärare i den kommunala skolan får ökad undervisningstid, elever som behöver stöd av fler vuxna än läraren blir av med det stödet och det finns mindre resurser att lägga på t ex läromedel.”


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Tisdag 11 maj 08:00

(Texten har tidigare publicerats på Språkförsvarets vänner på Facebook)


Det är klart att vi ska låna ord från andra språk. Svenskan har utvecklats genom att importera bra och nödvändiga ord och uttryck. Men de senaste årtiondena har många engelska ord tagit sig in i språket fast det redan finns bra svenska ord. Här presenteras en rad exempel på temat “finns det ett svenskt ord för..?”, eller som Språkförsvarets vänner uttrycker det: “säg hellre”.


Avsnitt 1. Finns det ett svenskt ord för ACCESS? Svar ja: tillgång, tillträde, åtkomst.

Avsnitt 2. Finns det ett svenskt ord för AIRBAG? Svar ja: krockkudde.

Avsnitt 3. Finns det ett svenskt ord för AIRCONDITION? Svar ja: luftkonditionering, ventilation, klimatanläggning.

Avsnitt 4. Finns det ett svenskt ord för ALL INCLUSIVE? Svar ja: allt inkluderat, inklusive allt, allt ingår, helpension.

Avsnitt 5. Finns det ett svenskt ord för ALL TIME HIGH? Svar ja: kursrekord (i börssammanhang)

Avsnitt 6. Finns det ett svenskt ord för ANTI-AGE-CREAM? Svar ja: (anti)rynkkräm.

Avsnitt 7. Finns det ett svenskt ord för APPROACH? Svar ja: infallsvinkel, angreppssätt, förhållningssätt, inställning, synsätt, taktik, perspektiv, ansats.

Avsnitt 8. Finns det ett svenskt ord för ATLET (av eng. athlete) som ofta används i sportsändningar? Ett exempel: ”Valerie Adams är friidrottsvärldens mest överlägsna atlet i dagsläget.” (Adams är zeeländsk friidrottare som tävlar i kulstötning.) Svar ja: friidrottare.
Den andra och vanliga betydelsen av atlet är denna: Atlet i betydelsen "(mans)person med stor kroppsstyrka", "han ägde atletens smidiga, breda kroppsbyggnad" (Nationalencyklopedin) är belagt sedan 1859 och kommer ursprungligen från grekiskan.

Avsnitt 9. Finns det ett svenskt ord för BACKLASH? Svar ja: bakslag, (häftig) motreaktion, rekyleffekt, oväntad motgång, bumerangeffekt.
Exempel från svenska dagstidningar:
Enligt flera kvinnorättsorganisationer har det skett en backlash när det gäller våld mot kvinnor.
Skulle fler liknande förslag genomföras är jag rädd för en politisk backlash som snabbt skulle resultera i en mycket restriktiv migrationspolitik i Sverige.

Avsnitt 10. Finns det ett svenskt ord för BAG-IN-BOX? Svar ja: boxvin, lådvin, kartongvin. Uttrycket "bag-in-box" säger inte mer än att det finns en påse i en låda... I Norge kallas lådvin för ”pappvin”.

Avsnitt 11. Finns det ett svenskt ord för BAKE OFF (om bröd)? Svar ja: butiksbakat, förgräddat, halvgräddat, förtidsgräddat . Många affärer har gott butiksbakat bröd som levererats dit halvfärdigt för att på plats i butiken bakas, värmas, färdigt.

Avsnitt 12. Finns det ett svenskt ord för BENCHMARKING? Svar ja: verksamhetsjämförelse. Det handlar alltså om att jämföra sin egen bransch, företag, förening med något/någon som är bra.

Avsnitt 13. Finns det ett svenskt ord för CANCELLERAD? Svar ja: inställd, avbruten, avbokad, återkallad. På en fråga i Dagens Nyheter för en del år sedan om ordet cancellera finns i svenska språketåket, svarade kulturredaktionen så här: ja, ordet finns belagt i svenska ordböcker. Det stavas kancellera och kommer från latinets cancellare, som betyder 'förse (något) med galler, överkorsa (skrift)'. Det är ålderdomligt och knappast i bruk längre. Annullera är betydligt vanligare. Ofta är det dock tydligast att precisera innebörden, och skriva till exempel ställa in, slänga, ogiltigförklara eller liknande.

Avsnitt 14. Finns det ett svenskt ord för CHICK LIT och LAD LIT? Svar ja: tjejlitteratur, killitteratur.

Avsnitt 15. Finns det ett svenskt ord för CLIFFHANGER? Svar ja: spänningsslut, spänningspaus, klipphängare. Ordet "cliffhanger" brukar användas när till exempel ett avsnitt av en TV-serie slutar med en dramatisk höjdpunkt där ovissheten blir hängande i luften: hur blir fortsättningen? "Klipphängare" är väl inte så dumt.

Avsnitt 16. Finns det ett svenskt ord för COACH? Svar ja: tränare, instruktör, lagledare. Har i svenskan även blivit psykologisk handledare eller rådgivare inom olika områden. Ordet coach är idag flitigt använt, man talar exempelvis om träningscoach, businesscoach, jobbcoach och hälsocoach. Exempel från svenska dagstidningar: Rina Meri anländer till Milan på lån och får sin förre coach Rafael Benitez som tränare. Nu får hans mentale coach lära sig hantera situationen.

Avsnitt 17. Finns det ett svenskt ord för CRED eller KREDD? Svar ja: erkännande, eloge, renommé, trovärdighet, uppskattning, beröm, förtroende. Exempel från dagspressen:
"Själv ville Margaret Thatcher aldrig ge kvinnorörelsen k r e d d eller uppbackning." "Initialt tyckte många användare att utbudet var skralt men i och med lanseringen av sina egenproducerade serier har Netflix vunnit både k r e d d och kunder."

Avsnitt 18. Finns det ett svenskt ord för DEADLINE? Svar ja: frist, tidsfrist, manusstopp, stoppdatum, slutdatum, lämning (vi har lämning 21.15 – tidningsredaktioner). En del tycker att deadline är så inarbetat att det ska accepteras.

Avsnitt 19. Finns det ett svenskt ord för FEEDBACK? Svar ja: återkoppling, gensvar, svar, reaktion. Naturligtvis ska vi låna ord från andra språk - men undvika o n ö d i g a lån när det redan finns bra svenska ord.

Avsnitt 20. Finns det ett svenskt ord för GIVEAWAY? Svar ja: presentartikel (som reklam), presentreklam.

Avsnitt 21. Finns det ett svenskt ord för FOODIE? Svar ja: matälskare, matentusiast, matvän.

Avsnitt 22. Finns det ett svenskt ord för HIGHLIGHTS? Svar ja: höjdpunkter, smakprov, godbitar.

Avsnitt 23. Finns det ett svenskt ord för HINT? Svar ja: vink, antydan, fingervisning, tips. Här har engelskan ett enda ord, svenskan minst fyra. Ordet hint verkar få en allt större spridning i svenskan, är ett kort rubrikord och smyger sig därmed in i rubriker också.
Ordet tips har funnits i svenskan sedan 1894 och är ett låneord från engelskan.

Avsnitt 24. Finns det ett svenskt ord för HOT SPOT? Svar ja: surfzon; aktivt område; (politiskt) oroligt område; inneställe, innekrog, nöjesområde; het zon osv. När ordet hot spot används är det ibland oklart vad som menas. Här har engelskan ett enda ord, svenskan många. Därmed blir svenskan mer precis i detta sammanhang.

Avsnitt 25. Finns det ett svenskt ord för INFLUENCER? Svar ja: influerare, påverkare. Antalet influerare ökar stadigt liksom användningen av ordet influencer. Men här finns ett bra svenskt ord. Influerare går också att böja: influerarna visste inte till sig av förtjusning... Jämför: influencerna visste inte till sig av förtjusning...


Johan Klintberger

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)Av Nätverket Språkförsvaret - Måndag 10 maj 14:33

   

Reklam i en tunnelbanevagn för Coca-Cola, den amerikanska dryck som får tänder att fräta sönder. All text är på engelska utom ”NY SMAK”. Varför tillåts engelskspråkig reklam översvämma det offentliga rummet i Sverige likt klistrig och kletig Coca-Cola? 


Christina Johansson 

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Måndag 10 maj 08:00

Med anledning av den pågående debatten om IES undervisningsmetod, känner jag mig manad att ge min syn på densamma. Se dessa debattartiklar:


Engelskspråkiga skolor förstör svenska språket

Tvåspråkig inte detsamma som halvspråkig

Handlar om att locka till sig resursstarka elever

Engelskan får inte konkurrera ut svenskan i skolan


Vore IES tvåspråkiga skulle svenska och engelska användas parallellt som arbetsspråk och bägge språken skulle användas för undervisning i alla ämnen utom i svensk- och engelskämnet.


Att engelskan används ensamt vid undervisning i fler och tyngre ämnen samt även är arbetsspråk gör det mycket tydligt att det är engelskan som premieras.


För mig känns det helt fel att ute i samhället exempelvis höra idrottslärare, som på bräkande amerikansk engelska, manar på elever – I Sverige! Det för tankarna till någon gammal koloni. Det stör mig och känns fullständigt bakvänt. Som något invasivt som breder ut sig på mitt språks och min kulturs bekostnad.


De föräldrar som inte värderar vårt nationella huvudspråk mer än att man väljer en skola där ett främmande och i landet icke-officiellt språk är överordnat svenskan borde få betala skolkostnaderna själva eller skicka sina barn på studier utomlands.


Enligt språklagen är svenska samhällets gemensamma huvudspråk och ska som sådant kunna användas inom samtliga samhällsområden. Dessutom anger lagen att skattefinansierad verksamhet, såsom skola (skolpengen) har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas. Hur ska detta kunna ske med undervisning på ett annat språk i rent kolonial stil?


Varför ska vi skattebetalare tvingas finansiera denna typ av rent koloniala skolor när alla andra länder ratar dem?

Andra länder har heller inte gått under av att inte ha skattefinansierade språkbytesskolor som det nästan låter som att Sverige skulle göra på exempelvis IES hemsida. Svenskar tillhör världstoppen i engelska sedan många år och långt innan IES saluförde sina ”tjänster”.


Enligt min mening är det primärt våra skattepengar IES vill åt, vackert dolt bakom fagra ord om ”internationellt” = anglosaxiskt. Detta är dessutom helt fel: Världen är mångspråkig och mångkulturell!


Per-Owe Albinsson,

medlem av Språkförsvarets styrelse,

Stockholm


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Söndag 9 maj 14:51

 


Enkelt och tydligt. Framförallt inget krångel över utrikiska!


Mer av denna vara - Mycket mer!


ABC 123


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Söndag 9 maj 08:00

Söndagens svenskspråkiga sång


Melissa Horn och Lars Winnerbäck - Som jag hade dig förut


Söndagens svenskspråkiga dikt


Jag älskar dig


Jag älskar dig

med styrkan av min livsångest

med markens rop efter regnets kyssar

med höjden av min glädje

med djupet av min sorg


Jag dricker ditt ljus

jag dricker ditt mörker

Mina ögon vakar som fågelskuggor

över ditt sinne som är strimmigt

av årstidernas vattenfall


Jag älskar dig

med mina händers frihetslängtan

älskar dig från kaktussnåret

kring mitt kaos

älskar dig med avståndets djärva mod

med närhetens fega ångest


Jag längtar ständigt efter dig

så som natt och dag längtar efter varann

Jag åtrår dig

så som livet åtrår evigheten!


Maria Wine

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)


Av Nätverket Språkförsvaret - Lördag 8 maj 16:05

Jag tog en promenad för ett par dagar sedan. Jag tog vägen förbi ett daghem. Vädret var vackert, så barnen fick vara utomhus tillsammans med personalen. Man hade monterat högtalare och spelade amerikansk popmusik medan lekarna pågick.


Jag bor i Tullinge, en ort där Alice Tegnér bodde och verkade några år. Det var i Tullinge hon skrev och komponerade många av sina kända barnvisor. Jag anser det hade varit lämpligare att låta barnen lyssna på dessa istället. Ingen musik alls hade i alla fall varit bättre än den amerikanska popmusiken.


Man kan förstås undra hur det är med rättigheterna att spela upp musik av något slag i sammanhang som detta, men det är ju en helt annan fråga.


Arne Söderqvist

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Lördag 8 maj 08:00

Texten är hämtad från ett inlägg på Facebook.


Engelska sjukan är mer spridd bland svenska ungdomar än vad Covid-19 är och det finns knappast något vaccin mot den farsoten. Det engelska språket lägger ägg i miljoner reden runtom i Sverige och snart gal oräkneliga gökungar i alla väderstreck.


I det långa loppet är engelska sjukan farligare än nämnda pandemi, ty den kan leda till att tusen år av vårt modersmål nästan helt utplånas i riket Sverige. Det handlar inte om en positiv utveckling, utan om en ren och skär utarmning.


Engelska sjukan är en följd av brist på D-vitamin hos människan. Ett annat namn är rakit. I Sverige lider många tusentals ungdomar och även vuxna individer av denna bristsjukdom, eftersom de saknar kunskaper och färdigheter i det svenska språket. Det gäller både stilistiskt och grammatiskt i tal och skrift.


År 1993 instiftade Barbara Bergström Internationella Engelska Skolan i Enskede. Bärbel Röder föddes i Tyskland och flyttade till Amerikas Förenta Stater, innan hon kom till Sverige och gifte sig med journalisten Hans Bergström som bland annat varit chefredaktör på Dagens Nyheter.


Jag är inte motståndare till friskolor. Min text här handlar inte om ett sådant angrepp. Jag åsyftar vad som enligt lag gäller för undervisningen i svenska skolor. Barbara Bergström är säkert en duktig och driftig entreprenör. Min artikel här har inte henne i siktet. Huvudpersonen är det svenska språket.


Ni kan här se och läsa att jag vägrar att förkorta namnet på skolan. Ett aktiebolag är inte detsamma som AB. Det sistnämnda var ett betyg i den svenska skolan.


I alla mina papper hos myndigheter står Björn Ranelid Aktiebolag och även på mina kontokort, men inte och aldrig Björn Ranelid AB. Det har jag bestämt en gång för alla, ty förkortningar är en styggelse och en stympning i språket.


Internationella Engelska Skolan finns nu på flera orter i Sverige och ungefär 27000 elever undervisas där. År 2012 sålde Barbara Bergström stora delar av miljardimperiet i skolans namn till riskkapitalistbolaget TA Associates med dess huvudkontor i Boston i Massachusetts i Amerikas Förenta Stater. Elevens skolpeng finansieras genom svenska skattemedel och vinsterna tillfaller ägarna.


Svenska är enligt lag det första språket i Sveriges skolor. Om inte den lagen åtföljs, så är det ett allvarligt brott. Sjuttio, åttio och rentav nittio procent av undervisningen sker på engelska i den Internationella Engelska Skolan och därmed begår skolan ett lagbrott.


Svenska är ett vackert språk som är rikt på ord. Tänk så underbart att kunna hedra kvinnan och säga och skriva MODERSMÅL, men aldrig MODERS MÅL, ty det är två fundamentalt olika uttryck, nämligen en sammansättning och en särskrivning som har olika betydelse.

Jag tilldelades Det Svenska Språkförsvarets Hederspris år 2017 och jag har med glimten i ögat sagt att jag är svensk mästare i tal och skrift. Det blir aldrig Zlatan Ibrahimović eller någon svensk politiker. Språkförsvaret utnämnde statsministern Stefan Löfven till årets anglofån.


Särskrivning av svenska ord som skall vara sammansatta är ett av otaliga exempel på den engelska sjukan. En solros är inte en sol ros. Om man inte ser och förstår det, så är man både språkblind och tondöv i muntlig form. Jag tycker att det är trevligt att umgås med vänner, men jag anser inte att det är FINE. En viss musik är häpnadsväckande för mig, men den är inte AMAZING.


Jag vet inte vad en INFLUENCER är och vad vederbörande har som utbildning, kompetens och särskild begåvning. Är hon eller han vetenskapligt utbildad, konstnär, författare, tonsättare, uppfinnare, unik och världsberömd artist eller kompositör inom musik, hantverkare, läkare, sjuksköterska, tekniker eller mästare i någon idrott? Vilka enastående meriter har denna person som nästan ingen annan har? Jag vet inte.


Miljoner barn och ungdomar i Sverige lyssnar på engelska texter i musik och de ser filmer och läser serier och böcker på det språket. Det är värdefullt och gott, men i skolan skall svenska vara av den högsta rangen och ingenting annat.


Jag hade det högsta betyget i engelska, nämligen en femma, när jag lämnade årskurs nio i grundskolan. Varje dag lyssnar jag på engelska föredrag och jag läser texter som är skrivna på det språket.


Jag vet att engelska talas av miljarder människor i världen, men både mandarin i Kina och spanska talas av fler individer än vad som är fallet med engelskan som hamnar på den tredje platsen.


I Sveriges Radio och i Sveriges Television talas svenska. På alla Sveriges vårdcentraler och sjukhus skall läkare och sjuksköterskor som tar emot och behandlar patienter tala svenska. Detsamma gäller för personalen inom hemtjänsten och för alla som är anställda på servicehem och i boenden för äldre människor.


Jag vet att det svenska språket innehåller flera hundra låneord från engelska, tyska och franska, men vårt språk blir inte rikare och skönare genom att ersätta befintliga ord som fungerar utmärkt med onödiga uttryck på engelska. Jag bor i Sverige, men inte i Sweden. Möjligen om jag sänder brev till England eller till Amerikas Förenta Stater.


Jag kommer att strida för det svenska språket till mitt sista andetag och skrivna ord, men det hindrar inte att jag dagligen vill förkovra mig i engelska, tyska och franska.


Min bok ”Jag skänker dig mina vackraste ord” finns på engelska, tyska och franska, men inte som fyra olika böcker. Det är förmodligen den enda skönlitterära boken i Sverige som är på fyra språk inom samma pärmar. Endast titeln på omslagen skiljer dem åt: ”I give you my finest words”, ”Ich schenke dir meine schönste Worte”, ”Je t’ offre mes plus beaux mots”.


Du kan inte skriva vackert, om du knyter handen hårt i vrede. Min själ väger inte mer än drömmen i en fjäril, men den rymmer så mycket att Gud får ta till sin stora passare, om han vill sluta den.


Härmed har jag helt utan kostnad gett er en dos av vaccin mot den engelska sjukan i Sverige och det finns blott i mitt namn, inte i Astra Zenecas, Janssens, Sputniks eller Pfizers namn.

 

Björn Ranelid

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Presentation

Omröstning

Vad ska parken på Södermalm i Stockholm heta? Det oanvända järnvägsspåret mellan Skanstull och Södersjukhuset ska omvandlas till park. Centerpartiet i Stockholm föreslår att den ska heta Stockholm Low Line med hänvisning till New York High Line.
 Stockholm Low Line
 Spårpromenaden
 Spårsta
 Järnbaneparken
 Spårparken
 Spårlösabacken
 Vagnparken
 Järnvägsparken
 Söderparken
 Passagen
 Bangårdsparken
 Stickspåret
 Södra spårparken
 Spårlösparken
 Stockholms södra spårpark
 Rälsparken
 Villospåret
 Centerspåret
 Transsödra järnvägsparken
 På spåret

Fråga mig

133 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2021
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se