Senaste inläggen

Av Nätverket Språkförsvaret - Torsdag 28 okt 12:01

(Text och bilder är hämtade från Språktidningen).


Föredragen från Språkforum den 8 oktober 2021 finns nu att se på UR Play.


 


Du som missade Språkforum eller vill titta på något av föredragen igen kan nu se dem på UR PlayHär hittar du alla föredrag samlade och nedan finns länkar till de enskilda föredragen.


Gabriella Sandström: Så skriver du begripligt

Sara Lövestam: Svenska grammatikens fällor

Jonas Fredén: Bota din inre akademiker

Kristy Beers Fägersten: Fucking svenska

Birgitta och Björn Carlberg: Svenska språket enligt Birgitta

Åsa Holmér: Orden som krockar under pandemin

Åke Jonsson: Språket i Sveriges Radio

Petter: Från hiphop till litteraturens klassiker

Mikael Parkvall: Svenska dialekter på kartan


Språkforum är Språktidningens årliga heldagskonferens. Årets Språkforum ägde rum på Hilton Slussen i Stockholm den 8 oktober.


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Onsdag 27 okt 08:00

Signaturen ”Läs på!” följer upp en tidigare insändare i Nya Wermlands-Tidningen och skriver bland annat:


”IES har precis samma problem som andra skolor med mobbning, trakasserier, droger och alkohol. Därför är rektorn Brian Tusecs svar intressant, skolan vill sköta allt ifrågasättande av dess verksamhet isolerat från media eller sociala medier.


Om man mot förmodan står på sig mot skolans speciella hantering av de problem man upplever blir man nästan per automatik anmäld till socialtjänsten. Dock inte för att de är oroliga för ens barns välbefinnande, utan mer som ett slag med pekpinnen. Jag rekommenderar alla föräldrar som står i kö till Engelska skolan att googla koncernen ordentligt, titta på vinsterna och läs även ”school parrot”, där elever skriver om skolan.


Det Engelska skolan är bra på är att se till att ingen har keps, tuggummi eller visar en skymt av ett bh-band. ”


Läs vidare här!


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Tisdag 26 okt 12:34

Fram till denna händelse var nio föräldrar nöjda men Internationella Engelska Skolan (IES) i Karlstad):


”Men så kommer en händelse och det visar sig att helt plötsligt går skolan och dess rektor helt emot allt man säger sig stå för. Helt plötsligt är allt annat än elevernas mående och lärande viktigast. Den ordinarie läraren i ett av skolans kärnämnen ersätts av en vikarie utan utbildning.


Vederbörande behärskar inte engelska. Läraren kan knappt uttrycka sig på svenska och förstår allt mindre vad vi föräldrar eller våra barn säger. Vi har haft kontakt med läraren och vederbörande har inte tillgodogjort sig det mest basala av vårt samtal efter tio minuter utan går till vårt barn senare och framför något helt annat. Läraren skriker i klassrummet så att barn har gått till sin mentor och gråtit.


Läraren ska skriva på tavlan men kan inte hur man använder små och stora bokstäver. Vederbörande har till och med berättat för klassen att hen inte kan klockan. Eleverna kan inte läsa vad hen skriver. De förstår inte vad hen säger när hen förklarar och läraren förstår inte när eleverna förklarar vad de behöver hjälp med. Eleverna har istället fått börja gå runt i klassrummet och vara lärare.


Föräldrar och elever skriver mejl till skolans rektor. Rektor kallar till sig läraren som instrueras av rektor att prata med klassen och höra sig för vad hen kan förändra. Men inte ens det uppfattas korrekt utan läraren går in i klassrummet och pressar fram vilka elever som skrivit till rektorn. En elevdemokratisk vidrighet. Oförlåtligt. Oförståeligt och något som kan sätta djupa spår för ett barns förtroende för vuxenvärlden och personalen på sin skola. Detta hände specifikt i en av klasserna men problemen är de samma i alla klasserna. Vi som skriver har barn i alla klasser i den aktuella årskursen på skolan.


Att det är svårt att hitta behöriga lärare vet vi. Men att inte kunna hitta någon som tillfälligt kan undervisa en grundskoleklass och samtidigt förstå svenska eller engelska är obegripligt.


Hur kan en skola som menar sig stå för punktlighet, tydlighet, tvåspråkighet och hög akademisk standard låta en lärare som inte behärskar något av elevernas språk, som inte har lärarlegitimation, som inte kan skriva svenska hjälpligt, som inte kan hjälpa eleverna eller förstå vad de säger och som kan tänka sig att skrika i klassrummet så att de skräms eller helt regelvidrigt tvinga fram erkännanden om att de berättat om hen för rektorn, anställas på Engelska skolan och tillåtas undervisa våra barn i ett av skolans kärnämnen? Vi accepterar inte detta och överväger att anmäla brist till Skolverket, Skolinspektionen och flytta våra barn till annan skola.


Är detta vad ni lovade oss när vi valde att flytta vårt barn till er skola?


Nio mycket oroliga föräldrar


Läs vidare här !


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Tisdag 26 okt 09:00

Utbildningspolitik


Skolan måste betona det gemensamma språket mer!


Svensk skola är inte konsekvent ifråga om att betona svenska språkets betydelse för utbildning och arbetsliv, och eleverna kommer att förlora på detta. 


I skolförordningarna (1996:1206, 2003:459 och 2003:306) anges 50 % som ett minimum för undervisning på svenska i grundskolan, på gymnasiet endast svenskämnet, och detta är inte att lägga en tillräcklig grund hos individerna för det gemensamma samhällsspråket, så som det uttrycks i språklagen, antagen av riksdagen 2009. 


Det finns idag både friskolor och kommunala skolor som i stället framhäver engelskan som det viktigaste språket, även i Sverige. Deras lärare anställs många gånger utan tillräcklig utbildning i svenska. Detta ställer till det för elever när de kommer till högre stadier, men också för lärare på senare stadier, som måste börja på en mer grundläggande nivå på svenska.


Jag yrkar på att LR arbetar för att stärka betoningen på att lärare som undervisar i Sverige skall ha betyg i och behärska svenska på minst gymnasienivå, på samma sätt som detta krävs av gymnasieelever för grundläggande behörighet till högskola.


Föreslår förbundsmötet besluta

  • att lärare som undervisar i Sverige skall ha betyg i och behärska svenska på minst gymnasienivå, på samma sätt som detta krävs av gymnasieelever för grundläggande behörighet till högskola.

Författat av:

Olle Käll,

Gävle i egenskap av Enskild medlem


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Tisdag 26 okt 08:00

Varför struntar Stockholms stad i språklagen?


På lördagsmorgonen vaknade jag med värk i höger öga. När jag tog mig en titt på ögat i spegeln var det alldeles rött. Jag hoppades att det skulle bli bättre under dagen, men värken bara tilltog. Sjuksköterskan på Vårdguiden rekommenderade mig att åka till Ögonakuten på S:t Eriks Ögonsjukhus på söndagen om inte ögat blev bättre.


På söndagsmorgonen var värken och sticken i ögat outhärdliga, så jag tog bussen till Ögonakuten på  S:t Eriks Ögonsjukhus på Eugeniavägen 12 i Stockholm. Ovanför entrén stod med stora, vita versaler: ”EYE CENTER OF EXCELLENCE”. Vilket utomordentligt fånigt och olämpligt namn på ett ögonsjukhus i Sverige! Vem tar detta namn i sin mun? Det gjorde åtminstone inte sjuksköterskan på Vårdguiden. Denna engelskspråkiga skylt borde förstås omedelbart tas ner och ersättas med en skylt som det står ”S:T ERIKS ÖGONSJUKHUS ” på.


 

Efter det att en läkare hade undersökt mitt högeröga visade det sig att jag hade drabbats av en  regnbågshinneinflammation. Läkaren skrev ut recept på ögondropparna Cyclogyl och Isopto-Maxidex som jag ska ta under några veckor så att inte irisen växer ihop med pupillen.


När jag lämnade ögonakuten trotsade jag, som den ivriga språkförsvarare jag är, den ihållande smärtan i ögat och tog bland annat foton på alla engelskspråkiga skyltar i omgivningen och alla engelskspråkiga affischer på en svart mur som omringade byggarbetsplatsen ”Forskaren”. Det konstiga är att Stockholms stad tycks ligga bakom affischerna. Varför struntar Stockholms stad i språklagen? Man får i alla fall vara tacksam över att området ska heta ”Forskaren” och inte är ”The Researcher”. Tyvärr har jag sett att området kallas för ”Life Science Center” på nätet och på en affisch på muren. Min åsikt är att alla namngivningar i Sverige ska vara på svenska och inget annat språk. Det borde vara en självklarhet.


Christina Johansson


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

 

Av Nätverket Språkförsvaret - Måndag 25 okt 15:15

Se "Colin Nutley: Därför har jag inte lärt mig svenska” i Femina


Var finns det personliga ansvaret och intresset? Enligt mig har många svenskar felat som har låtit Nutley hållas men han har själv också varit lat/bekväm...


Det finns inga ursäkter efter 50 år - Det är faktiskt ett hån! Jämför med exempelvis Tony Irving som "bara" har bott i Sverige i 25 år.


Sunt förnuft 

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Måndag 25 okt 14:17

Idag i Dagens Nyheter bemöter Linnea Lindquist i artikeln ”Barbara Bergström har fått några siffror om bakfoten” - en tidigare debattartikel av Barbara Bergström i Dagens Nyheter.  Vi saxar från Linnea Lindquist artikel:


”Barbara Bergström har fått några siffror om bakfoten som vi behöver reda ut.


Det stämmer att Internationella Engelska Skolan har en högre andel elever med utländsk bakgrund än snittet för kommunala skolor. Alla elever med utländsk bakgrund kommer dock inte från samma land. Tidningen Skolvärlden har undersökt detta och sett att bland elever från Afrika är det sex procent av eleverna som går i en friskola. Det är två procent av eleverna från Afghanistan som går i en friskola medan det är 28 procent av eleverna från USA.


Även om IES har många elever med utländsk bakgrund kommer majoriteten av dem från länder med högt Human Development Index. Internationella Engelska Skolan har ett snitt på 74 procent föräldrar med eftergymnasial utbildning vilket är betydligt högre än snittet på 59 procent för kommunala skolor.


Den segregerande faktorn i svensk skola är andelen elever med föräldrar som har eftergymnasial utbildning och där sticker IES ut. IES sticker ut även när det gäller betygssättningen.


Vi kan ta IES i Täby som för ett par år sedan hade ett betygssnitt för flickorna på 19,7 i musik, en bedrift som inte ens eleverna på Adolf Fredriks musikklasser klarade av. Barbara Bergström har berättat om hur de vände resultaten på sin skola i Järfälla, men utan att berätta att de har bytt ut elevunderlaget. Läsåret 2009/2010 hade skolan 57 procent föräldrar med eftergymnasial utbildning och 53 procent elever med utländsk bakgrund. Läsåret 2020/2021 hade elevunderlaget ändrats till 81 procent föräldrar med eftergymnasial utbildning och 31 procent elever med utländsk bakgrund.


På IES i Kista är det hög avvikelse mellan resultatet på nationella provet och betygen i matematik, svenska och svenska som andraspråk. Avvikelsen är 74,3 procent i matematik, 41 procent i svenska och 43,5 procent i svenska som andraspråk. Det betyder att en hög andel av eleverna har fått högre betyg i ämnet än vad resultatet på nationella provet visade.”


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Söndag 24 okt 08:00

Söndagens svenskspråkiga sång


Magnus Uggla - Jag och min far Söndagens svenskspråkiga dikt


Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag

och något alldeles oväntat sker

Världen förändrar sig varje dag

men ibland blir den aldrig detsamma mer


Alf Henriksson

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Presentation

Omröstning

Vilket är det lämpligaste ersättningsordet för ”hashtag”?
 Fyrkant
 Tagg
 Brädgård
 Fyrkantstagg
 Ämnestagg
 Gärdesgård (järsgård)
 Ämnesknagg
 Staket
 Kodruta
 Ämnesord
 Sågverk
 Flaggtagg
 Medietagg

Fråga mig

136 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
29
30
31
<<< Oktober 2021
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se