Senaste inläggen

Av Nätverket Språkförsvaret - Onsdag 11 aug 11:55

(Brev också till Svenska Dagbladet)


I dagens SvD kan man på sidan 9 läsa följande märkliga rubrik:


”Allt mitt stöd för vårt lands katoliker efter det dramatiska mordet av en präst”


Uppenbarligen anlitar SvD rubriksättare som inte bara är gravt okunniga i grundläggande svensk grammatik, utan desto mer offer för den invasiva språkarten engelska.


Av artikeln framgår nämligen att prästen inte alls mördat någon, utan själv varit offret.


Det var inte bara fel och okunnigt utan också genant för Svenska Dagbladet, som jag i många år betraktat som en kvalitetstidning. Det vill jag gärna fortsätta att göra, men det trista med det hela är att detta klavertramp inte är en engångshändelse, ett ursäktligt olycksfall i arbetet. Nej, det inträffar varje dag och ger ständigt upphov till irritation för oss läsare.


Byt rubriksättare!


Bästa hälsningar

Lars Göran Asmundsson

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Onsdag 11 aug 08:00

Politikers uppdrag är att serva människors behov, inte enbart privata storföretags behov.


Den kommunala demokratin behöver utvecklas, inte avvecklas. Politikerna behöver ta sina uppdrag på allvar.

Angående Engelska skolans etablerande i kommunen, som den blågröna alliansen värnar om, och som förmodligen kommer att klappas genom till hösten.


Eftersom det bara finns en kommunal ekonomi så påverkar beslutet att etablera Engelska skolan naturligtvis den kommunala ekonomin.


Låt det den privata vinstdrivande koncernen med sina affärshemligheter ta fullt ansvar för sitt privata – utan gemensamma kommunala medel.


Låt Engelska skolan inköpa mark och sedan står för sina kostnader och de som vill ha sina barn i Engelska skolan får betala. Det behövs inte alternativ som separerar – det som behövs är skolor som ser till att barn får den utbildning de behöver var och en som individ för att kunna möta det samhälle vi skapar tillsammans.


Marianne Larsson

 

(Insändaren tidigare publicerad i HD/NST Ängelholmsdelen 8/8  2021)


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Tisdag 10 aug 11:45

(Pressmeddelande från Språktidningen)


Kanske Pungpinan, Mensträsk eller Snopptorp? I nya numret börjar jakten på Sveriges roligaste och vackraste ortnamn. Språktidningen samlar nu in nomineringar för att kunna utse de ortnamn som får flest att le och hjärtat att slå lite extra.

– Ortnamn som får oss att fnissa i dag var i regel helt neutrala när de bildades. När betydelser förändras kan det som en gång var helt oskyldigt framstå som magstarkt eller ekivokt, säger Anders Svensson, chefredaktör för Språktidningen.

Ett klassiskt exempel är Snopptorp, ett ortnamn som bland annat finns i Eskilstuna.

– Jag kan inte låta bli att småskratta varje gång jag ser sexans buss mot Snopptorp. Men snopp i betydelsen ’penis’ är ganska ny. Ortnamnet syftar på att det var en fastighet som styckades av. Den blev helt enkelt avsnoppad, säger Anders Svensson.

När det talas om vackra ortnamn i allmänhet nämns ofta Klockrike, Lyckeby och Morgongåva som mångas favoriter.

– Gemensamt är att det är ortnamn som väcker positiva associationer. Men det är också många som lyfter fram de stämningar som namn som Ensamheten, Drömme och Njutånger kan skapa, säger Anders Svensson.

I samråd med namnforskare och andra språkexperter kommer Språktidningen att välja ut ett antal kandidater. Därefter får läsarna rösta fram de roligaste och vackraste ortnamnen. Nomineringar kan mejlas till ortnamn@spraktidningen.se.

I Språktidningen 6/2021 berättar vi om hur språkutvecklingen förändrar uppfattningen om ortnamn. Vi påbörjar också med läsarnas hjälp sökandet efter de roligaste och vackraste ortnamnen i Sverige.

Här kan du läsa artikeln om ortnamnstävlingen.

Här kan du lyssna på en inläsning av artikeln.

Kontaktperson:

Anders Svensson
chefredaktör och ansvarig utgivare
anders@spraktidningen.se
0768-68 58 24

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Måndag 9 aug 15:30

Webbplatsen Newly presenterade den 30/6 i år nyheten att BBC hade utsett ordet lagom till årets modeord, men det var faktiskt redan 2017 som BBC hängde på de båda modetidningarna Elle och Vogue. Här är några artiklar i ämnet, då det begav sig.


BBC: Lagom är det nya hygge – Hufvudstadsbladet 25/8 2017

Viktor Adolfsson: BBC: ”Lagom är nästa stora modeord – Aftonbladet 24/8 2017

Lola Akinmade Åkerström: The Swedish word that´s displacing hygge – BBC Travel 23/8 2017

Madeleine Luckel: Forget Hygge: 2017 Will Be All About Lagom – Vogue 5/1 2017

Katie O´Malley: 'Lagom': The Scandi Trend Taking Over 'Hygge' In 2017 – Elle 2/1 2017


Både sauna och hygge har tidigare lanserats som modeord; vilket modeord som är det senaste skriket undandrar sig dessvärre min bedömning. Av någon anledning verkar Språkförsvaret ha missat denna nyhet 2017.


Observatör

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Måndag 9 aug 08:00

När jag kör bil har jag alltid bilradion på. Under långa bilresor i juli kopplade jag även in de kommersiella kanalerna.  Det visade sig då,att Mix Megapol bara hade låtar på svenska. De meddelade med jämna mellanrum, att de gått in för att under juli bara ha låtar på svenska.


Bra, tycker jag.
 
Ulf Parde
 
(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)
Av Nätverket Språkförsvaret - Söndag 8 aug 15:34

Otroligt att i dagens (7/8 2021) SvD läsa om översvämningarna i Tyskland och en delstat vid namn ”Rhineland Palatinate”. Detta missbruk av engelska förstärker många svenska ungdomars missuppfattning att språk utanför Sverige alltid bara är engelska. De tyska delstaterna skrivs i Sverige av hävd alltid på tyska, t ex Rheinland Pfalz.


Jag ser att nyheten kom från TT Reuters, men det är ingen ursäkt. Jag såg för några år sedan österrikiska Kärnten i SvD omtalas som Carinthia.


Jag har skrivit till SvD, kvalititsred. 

 

Kjell Rindar

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Söndag 8 aug 08:00

Söndagens svenskspråkiga sång


Robert Broberg - Vatten 


Söndagens svenskspråkiga dikt


                         1.

Solen glimmar blank och trind,

Wattnet likt en spegel;

Småningom uppblåser wind

I de fallna segel;

Wimpeln sträcks, och med en år

Olle på en Höbåt står;

Kerstin ur Kajutan går,

Skjuter lås och regel.

      

                         2.

Stålet gnistrar, pipan tänds,

Olle klår sitt öra;

Rodret wrides, skutan wänds,

Gubben har att göra;

Under skarpa ögonbryn

Grinar han mot soln i skyn;

Kerstin, gubbens hjertegryn,

Skall nu seglen föra.


                         3.

Seglen fladdra, skutan går,

Jerker tar sin lyra,

Lyran brummar, böljan slår,

Allt med wåld och yra;

Skutan knarkar, bräcklig, gles,

Wimplens fläckt i toppen ses,

Tuppen gol så sträf och hes.

Nu slog klockan fyra.


                         4.

Mowitz, stöt åt dem i lurn,

Som på skutan fara.

Olle du, hwad kostar tjurn?

Lyssna hwad de swara.

Hör hwar är ni hemma ni?

Ifrån Lofön komma wi

Med Grönsaker, Silleri,

Mjölk och Äplen klara.


                         5. 

Si en Julle skymtar fram,

Marjo åran lyftar,

Med sin löfbrodd, mjölk och lam

Hon åt tullen syftar,

Har i knä en bytta smör,

Kersbärs-korgen frammanför;

Marjo nu sin lofsång gör,

Snyter sig och snyftar.


                         6. 

Ulla Winblad, skratta, sjung,

Spritt wid solens strålar,

Gäspa ej, lös upp din pung,

Ta fram band och nålar;

Fästa din Salopp igen,

Nös du? Prosit lilla wän!

Si der har du Hessingen,

Gröna trän och pålar.


                         7. 

Lilla Fästman på dig ser,

Kom, min Norström lilla,

Sätt dig bredwid mej, sitt ner,

Fritt din låga stilla;

Wi ha alla lika rang.

Lustigt! hör basuners klang.

Prosit och Contentement!

Dyrbar ögonwilla.


                         8. 

Kon i wassen skylt sin kropp,

Snärd i wåta tågen,

Bruna Oxen kastar opp

Himmelsblåa wågen,

Ängen står i härlighet,

Kalfwen dansar yr och fet,

Hästen tumlar stolt och het,

Swinet går i rågen.


                         9. 

Wid ett träd uppå en slätt

Syns en Skytt förbida

Dagens gryning klar och lätt,

Foglens sång och qwida;

Bakom trädets tjocka stam

Bössan syns och skymtar fram:

Hunden trogen som ett lam

Står wid Skyttens sida.


                         10. 

Morgon-supen, Mowitz, går;

Ljufligt böljan swallar;

Ser du Ekensberg? Gutår!

Hör hur folket trallar;

Der framsätter en sin fot,

Klotet käglorna slår mot;

Hör du dunsen af hans klot

Uti bergen skallar?


                         11. 

I en löfsal kring ett stop

Några bussar skratta,

Ropa trumf, och allihop

Uti stopet fatta;

Somliga med sträckta ben

Sofwa godt och snarka ren,

Hwila hufwud mot en sten

På en blomstermatta.


                         12. 

På den klippan, der wid strand

Sjelf Chinesen målar,

Bildar, af en näfwa sand,

Skönsta blomster-skålar;

Uti leret brännes in

En Apelles pensel fin.

Ulla Winblad, min Cousine!

Ser du hur det prålar.


                         13. 

Såg du nu Mariäberg,

Så se längre neder,

Med en gul och bleknad färg

Sig ett tjäll utbreder.

Fönstren glittra, kännen I

Ej Salpetersjuderi?

En gång, Ulla, raillerie!

Palten dit dig leder.


                         14. 

Fällom lodet på wårt djup,

Gäspa ej och nicka,

Sof ej, öppna flaskan, sup,

Bjud Mamsellen dricka;

Wakna, Mowitz, ser du ej

Lazaretts-palats, så säj?

Akta näsan du på dej

För hwar wacker flicka.


                         15. 

Tornens spetsar blänka ren,

Kors och tuppar glimma,

Morgonrodnans klara sken

Syns i wattnet strimma;

Barnet leker gladt wid strand,

Samlar stenar i sin hand,

Slungar stenen dit ibland

Der som gässen simma.


                         16. 

Lossa tågen, seglen fäll,

Ren syns Skinnarwiken,

Med dess Kojor och Castell,

Branta berg och diken;

Under små kolswarta tak

Gnälla pumpar, eld och brak,

Hästen sträcker foten spak,

Gnäggar, rädd för spiken.


                         17. 

Med sitt klappträd ner wid strand

Pigan står så kåter,

Knyter till sitt förkläds-band,

Och sin barm upplåter;

Barbent hon på bryggan står,

Räknar slagen klockan slår,

Flitigt sig på benen klår,

Swettig, sur och wåter.


                         18. 

Allstäds godt, men hemma bäst!

Sagta låt oss unna

Wattukörarn med sin häst

Hwälfwa om sin tunna;

Kärlet glittrar, hjulet går,

Sprundet sprutar, hästen flår.

Om den pragt för ögat står

Sjunga de som kunna.


                         19. 

Jeppe tutar, trumman går,

Böneklockan klämtar;

Sotarn swart i skorsten står,

Hwisslar, sjunger, skämtar;

Bagarn sina korgar kör;

Smeden ren sin slägga rör,

Med båd’ Knekt och Granadör

Wid gewäret flämtar.


                         20. 

Skyndom dit wår hydda fins,

Gömmom not och flöte;

Stöt uti basun, och mins

Detta glada möte.

Farwäl Jörgen, Truls och Hans!

Farwäl flickor, spel och dans!

Ulla tog sin myrten-krans

Uti Neptuns sköte.


                         21. 

Norström stjelper sin peruk

Af sin röda skalla,

Och min Ulla, blek och sjuk,

Lät sin kjortel falla,

Klef så bredbent i paulun;

Mowitz efter med basun;

Maka åt dig, Norström! Frun

Hör ju till oss alla.


Carl Michael Bellman

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Lördag 7 aug 08:00

(Brev till Sellpy)


 


...på ren svenska! Vad är detta för skit? Varför använder ni inte svenska I kontakt med kunder i Sverige? Det är ett rent hån att använda engelska.


Jag vill ha svar av ansvarig för tilltaget, så vidarebefordra frågan till rätt person. Således inga standardblahasvar från någon underhuggare, tack!


Svenska är sedan 2009 officiellt huvudspråk i Sverige medan engelska inte har någon officiell ställning överhuvudtaget. Skärpning!


Per-Owe Albinsson 

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Presentation

Omröstning

Vilket är det lämpligaste ersättningsordet för ”hashtag”?
 Fyrkant
 Tagg
 Brädgård
 Fyrkantstagg
 Ämnestagg
 Gärdesgård (järsgård)
 Ämnesknagg
 Staket
 Kodruta
 Ämnesord
 Sågverk
 Flaggtagg
 Medietagg

Fråga mig

136 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2
3
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2021
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se