Alla inlägg under november 2014

Av Nätverket Språkförsvaret - 4 november 2014 16:35

Andreas Åkerlund har skrivit ett längre inlägg i bloggen ”Pekpinnar” om ”Svenskundervisningen i utlandet”. Han fogar in Sveriges språk- och kulturbefrämjande åtgärder i ett historiskt perspektiv och gör också jämförelser med andra länders verksamhet. Han avslutar sin analys på följande sätt:


”Ett problem i att analysera offentlig diplomati eller kulturfrämjande åtgärder är att det är mycket svårt att mäta deras direkta nytta. När det gäller undervisningen i svenska förs ofta betydelsen för svenska företag att få tag på svenskspråkig arbetskraft fram. Sanningen är att vi saknar långtidsundersökningar av offentlig diplomati. Ingen har å andra sidan heller på ett övertygande sätt kunnat bevisa kungahusets betydelse för exporten, trots att detta är ett mycket populärt argument för kungahusets bevarande. Vad är det som säger att de tusentals studenter som varje år tar en examen i svenska i utlandet är mindre viktiga för exporten och den positiva bilden av Sverige i utlandet än kungahuset? Och om de båda är lika (o)viktiga bör ju i rimlighetens namn även en stor del av apanaget strykas.


En sak som den svenska staten signalerar genom att dra ned på undervisningen i utlandet är att man inte bryr sig om hur landet uppfattas internationellt. Man vill inte vara med och utöva inflytande över de uppfattningar om Sverige och svenskarna som finns i utlandet. Man kan debattera vad Sverige är, vilka svenskarna är och om och hur nationen bör representeras, det görs dagligen i Sverige. Det som händer i och med regeringens beslut är att man indirekt säger att denna diskussion bara angår de som bor eller vistas i landet. Vad folk därute i världen tänker och tycker om oss, det bryr vi oss inte om.


Beslutet att dra ned på svenskundervisningen i utlandet är bara det sista i en lång rad liknande beslut som i sig är tecken på en större trend. Internationell utbildning, utbyten och språkundervisning är långsamt på väg att försvinna som en del av den svenska offentliga diplomatin vilket på sikt antagligen kommer att få konsekvenser för svensk forskning, svenskt näringsliv och kanske även för Sveriges möjligheter att agera internationellt. Mer om detta kommer i ett senare inlägg på denna blogg.”


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 4 november 2014 12:33

Som bekant har regeringen i sin budgetproposition föreslagit att det ekonomiska stödet till svenskundervisningen utomlands successivt ska avvecklas och att det statliga stödet till Terminologicentralen (TNC) kraftigt ska reduceras. I en artikel, ”Vad har finansdepartementet för kulturfientliga stollar i sitt stall?”,  igår i Dagens Nyheter berättar Maria Schottenius att dessa förslag inte kom från ”ingenstans” utan från någon eller några av finansdepartementets byrålådor, d.v.s från tjänstemän. Hon skriver:


Finansdepartementet har nämligen, enligt mina källor, haft de här fula förslagen liggande i byrålådan. Nedläggningarna och besparingarna av dessa poster har förberetts tidigare. Helene Hellmark Knutsson är inte den första minister man har försökt med, men uppenbarligen den första som gått på det. Tyvärr, med stor personlig badwill som följd och en väldig uppförsbacke när det gäller att skapa förtroende inom högre utbildning och forskning. Vad finansdepartementet håller på med, och vad de har för kulturfientliga stollar i sitt stall, det måste Magdalena Andersson och Stefan Löfven utröna. Och åtgärda.


Humaniora är inte finansdepartementets baby och har aldrig varit. Men humaniora är Sveriges baby, som måste vårdas och utvecklas. Det gäller nämligen livet och det mänskliga innehållet i vår framtid.


Så nu regeringen. Upp till bevis.”


Det pågår två namninsamlingar på nätet vad gäller dessa neddragningar; den ena riktar sig mot förslaget att successivt avveckla det ekonomiska stödet till svenskundervisningen utomlands och den andra mot förslaget att kraftigt beskära det statliga bidraget till TNC. Båda bör självfallet undertecknas.


På Språkförsvarets webbplats förtecknas artiklar i denna fråga i Tematiskt arkiv/Svensk språkpolitik  – tipsa oss gärna om fler artiklar! Naturligtvis har Språkförsvaret skickat sitt pressmeddelande till samtliga riksdagsledamöter.


Observatör

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 3 november 2014 18:29

(Brev till Oatly)


Hej på er!


Hoppas det är ok att jag skriver på svenska?


Eftersom jag får en besvärande allergi av era produkter (klåda, halsbränna och huvudvärk) så tänkte jag vänta med att köpa dessa. Jag har emellertid upptäckt att de allergiska symtomen inte beror på innehållet utan däremot på all engelska som ni klär era förpackningar med och i viss mån även era webbsidor. Min allergi blommar ut för fullt när svenska företag försöker imponera på mig med engelska. Men det finns hopp! För till min glädje har jag sett att mer och mer svenska finns på era webbsidor även om det är mycket engelska kvar även när jag valt svenska som språk. Jag kollar lite då och då på era förpackningar för jag tänker att även där blir det nog svenska till slut och DÅ ska jag köpa en och njuta utan att få obehag.


Vänliga hälsningar

Jonas

 

PS. För att skynda på översättningen till svenska kan jag tipsa om http://translate.google.se/


1/11 2014


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 3 november 2014 12:12

Ledarskribenten i DN, Susanna Birgersson, har skrivit ett läsvärt inlägg om en av de senaste kultur"satsningarna" som det nya politikerfrälset vill spendera pengar på. Här finns artikeln att läsa i sin helhet.


Något som fick mitt språkförsvararhjärta att slå dubbelslag var dessutom avslöjandet att Dagens Arena har öppnat ett debattforum med namnet Kultwatch!!! Vad i herrans namn är detta för ett missfoster? Om forumets kulturella ambitioner håller samma låga nivå som namnet ser jag ett kolsvart mörker sänka sig över kulturdebatten.


För övrigt går även Maria Schottenius i dagens DN till hårt angrepp på den begynnande kulturskymningen. Vågar man hoppas på att politikerna tänker en vända till innan de fullkomligt raserar humaniora i Sverige?


Hillo Nordström

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 2 november 2014 20:35

Skamligt ogenomtänkta språkpolitiska beslut i budgetpropositionen

 

I den budgetproposition som regeringen nyligen lade fram, finns två språkpolitiska beslutsförslag med vittgående negativa konsekvenser. Det ena riktar sig mot svenska språkets ställning i Sverige; det andra mot svenskans ställning utomlands.


Regeringen avser att minska anslaget till Terminologicentrum  (TNC) från och med 1 januari 2016 med 4 miljoner kronor.[1] Av anslaget återstår då 273 000 kronor per år. Om budgetpropositionen antas av riksdagen i december 2014, innebär det att TNC från och med år 2016 inte längre kan agera som nationellt centrum för terminologi och fackspråk, d.v.s utföra sitt uppdrag att verka för en effektiv fackspråklig kommunikation i svenskt näringsliv och samhälle.


Det leder med största sannolikhet till att:


 • utvecklingen av den terminologiska infrastrukturen stannar av
 • situationen för de svenska fackspråken försämras när det enda organ som stöder arbetet med fackspråk försvinner
 • myndigheternas ansvar för terminologi som uttrycks i Språklagens paragraf 12 blir svårare att förverkliga
 • termgrupperna får klara sig utan stöd av TNC (Biotermgruppen, Optiktermgruppen, Datatermgruppen, Termgruppen för byggd miljö)
 • all utbildning i terminologilära, dess metoder och principer, på högre nivå upphör
 • TNCs samlingar från 1941 och framåt skingras (referensbiblioteket med 10 000 volymer, TNCs terminologiska databaser, unika terminologiska arkiv o.s.v.)
 • Rikstermbanken läggs ner.

Det skäl som anges till neddragningen är att pengarna ska användas "för att finansiera prioriterade satsningar". TNC har inte fått någon annan förklaring eller någon kritik mot hur TNC utför sitt uppdrag. TNC har inte heller fått veta hur regeringen ser på vård av svenskt fackspråk och terminologi, bara att regeringen ska bereda dessa frågor – i efterhand! I en intervju har Eva Lindström, statssekreterare vid näringsdepartementet, sagt att det är en ”principsak” för regeringen att aktiebolag ska stå på egna ben. Men när TNC ombildades till aktiebolag utan vinstuttag  år 2000, beviljades statligt stöd utan förbehåll av det dåvarande socialdemokratiskt styrda näringsdepartementet. ”Principsaken” är alltså mycket färsk.


Regeringens beslutsförslag riktar sig mot språklagens paragraf tolv:


”Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas.”


Regeringen föreslår också avseende svenskundervisningen utomlands med mera att denna successivt ska avvecklas:


”Anslaget beräknas minska med 22 097 000 kronor 2016 och 3 732 000 kronor 2017 för att finansiera regeringens satsningar inom andra områden. Minskningen innebär att medlen för Svenska studenthemmet i Paris, samt till Svenska institutet för informationsinsatser och svenskundervisning i utlandet successivt dras in”. [2]


Förslaget är fullständigt huvudlöst.  Undervisning i svenska språket och svensk kultur bedrivs idag på 228 universitet i 39 länder; 38 000 studenter läser svenska. Svenskundervisningen i utlandet är ovärderlig ur forsknings-, utbildnings- och kulturutbytesperspektiv. Det främjar tvärvetenskapliga samarbeten, mobilitet, internationalisering, medelsökande, bättre kunskap om Sverige i omvärlden, demokratiseringsprocesser och arbetet mot ett öppnare samhälle i andra länder. Förutom detta ger det även möjlighet till forskning i det svenska språket till en försvinnande liten kostnad. Undervisningen fungerar även som plats för interkulturella möten som konferenser, seminarier och föreläsningar för människor med intresse för Sverige, Skandinavien och skandinavisk kultur och är då en fantastisk resurs för såväl stora som små högskolor i andra länder med begränsade resurser.

Svenskundervisningen vid utländska universitet skapar en unik kontaktyta mellan Sverige och omvärlden.  Den ger möjlighet för ambassader att rekrytera svensktalande lokalanställda och svenska företag kan anlita svensktalande anställda i andra länder. De utländska studenter som väljer att studera svenska måste antas ha ett positivt förhandsintresse av svenska språket och svensk kultur. Det betyder att svenskstudenterna fungerar som brobyggare och frivilliga ambassadörer för Sverige. Svenskundervisningen i utlandet har säkert positiv betydelse för turismen till Sverige. Vilket språk kommer den svenska regeringen i fortsättningen använda för att sprida en positiv bild av Sverige? Uteslutande engelska?


Dessutom föreslår regeringen att stipendierna till utländska studenter, som inte omfattas av utbytesavtal, fr.a med EU:s medlemsstater, ska reduceras kraftigt.  Det tidigare regeringsbeslutet att införa studentavgifter för utländska studenter var i och för sig motiverat, men ett sådant beslut måste kombineras med ett tämligen generöst och riktat stipendiesystem. Både utländska studenter, som stannar i Sverige som utbildad arbetskraft eller återvänder till hemlandet efter avslutade studier, representerar en avgjord tillgång för Sverige.


Språkförsvarets styrelse anser att regeringen ska dra tillbaka båda dessa förslag; annars bör riksdagen rösta ner dessa förslag i regeringspropositionen. Styrelsen rekommenderar även dem som delar vår uppfattning att underteckna två pågående, nätbaserade namninsamlingar mot förslagen ifråga; den ena riktar sig mot att statsbidraget till TNC ska reduceras och den andra mot att stödet till svenskundervisningen utomlands successivt ska avvecklas.


Språkförsvarets styrelse

 

Nätverket Språkförsvaret

 

http://www.språkförsvaret.se/sf/

http://www.sprakforsvaret.se/sf/


E-post: sprakforsvaret@sprakforsvaret.se

            sprakforsvaret@yahoo.se

            info@språkförsvaret.se (kan bara nås av vissa e-postprogram)[1] Budgetproposition 2015 Utgiftsområde 24: Näringsliv, 3.8.131:13 Bidrag till terminologisk verksamhet, sid. 93    –  http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/83/43/7179eeba.pdf

[2] Budgetproposition 2015 Utgiftsområde16:Utbildning och universitetsforskning , 10.2.65 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor, sid.291 – http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/83/43/d331809b.pdf

Av Nätverket Språkförsvaret - 2 november 2014 12:29

(Texten är hämtad från namninsamlingen)


Till: Sveriges regering

I Regeringens budgetproposition 2015 föreslås att Terminologicentrum, TNC, från och med 2016 ska få sitt statsanslag nedskuret med 4 miljoner till 256.000 kronor.

(Se Budgetproposition 2015 Utgiftsområde 24: Näringsliv, 3 .8.131:13 Bidrag till terminologisk verksamhet, sid 93)

MED DETTA BER JAG ATT FÅ FRAMFÖRA MIN KRAFTFULLA PROTEST MOT FÖRSLAGET.

TNCs uppdrag är att verka för en effektiv fackspråklig kommunikation i alla delar av svenskt näringsliv och samhälle. TNC vägleder och informerar direkt och indirekt yrkesutövare i samhälleliga nyckelpositioner såsom translatorer, översättare, forskare, produktutvecklare, myndighetsföreträdare och planerare.

Svenskans många fackspråk är ett vitalt allmänintresse som är skyddat i Språklagen. TNCs verksamhet värnar och utvecklar dem.

Budgetpropositionens förslag får följande konsekvenser:


 • utvecklingen av den terminologiska infrastrukturen stannar av
 • situationen för de svenska fackspråken försämras när det enda organ som stöder arbetet med fackspråk försvinner
 • myndigheternas ansvar för terminologi enligt Språklagens paragraf 12 åsidosätts
 • termgrupperna mister stödet från TNC (Biotermgruppen, Optiktermgruppen, Datatermgruppen, Termgruppen för byggd miljö)
 • all utbildning i terminologilära, dess metoder och principer, på högre nivå upphör
 • TNCs samlingar från 1941 och framåt skingras (referensbiblioteket med 10 000 volymer, TNCs terminologiska databaser, unika terminologiska arkiv osv.)
 • Rikstermbanken, som är en söktjänst, läggs ner
 • ett okänt antal yrkesutövare mister ett vitalt arbetsverktyg

Med vänlig hälsning

Undertecknade

Gå till namninsamlingen för att underteckna här!


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 1 november 2014 12:04

(E-brev till Gröna Lund)


Hej!


Jag såg nyss i DN att ni ska öppna ett läskigare spökhus nästa år. Låter spännande, och en kul nyhet till Halloween!


Men jag undrar hur ni tänker kring namnet. Visst förekommer det att nya attraktioner får svenska namn men ofta blir det engelska. Jag har alltid tyckt att det låter lite töntigt när svenskar ska försöka snacka engelska. När attraktioner med svenska namn byts ut mot engelskklingande blir jag därför irriterad.


"Sågen" blev exempelvis "Insane" redan innan den öppnade. "Kättingflygaren" i uppiffad form blev "Eclipse". Och nu ersätts alltså gamla "Spökhuset" av "House of nightmares".


Kommer detta att fortsätta? Går det att ha en "cool" attraktion med ett svenskt namn, eller kommer vi som gärna pratar svenska få nöja oss med Tuff-tuff-tåget framöver?


Vänligen,

Filip Wahlberg


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Presentation

Omröstning

Vad anser du om att Sverige tillåter fullt skattefinansierade skolor att använda engelska som första undervisningsspråk i upp till 50 % av tiden i grundskolan och upp till 90 % i gymnasiet? Den senare elevkategorin läser endast svenskämnet på svenska.
 Helt rätt
 Bra
 Undervisning ska kunna ges på engelska men inte i så hög utsträckning som för närvarande
 Dåligt. Det huvudsakliga undervisningsspråket i svensk skola ska vara svenska
 Om en skola använder engelska som första undervisningsspråk, ska denna inte skattefinansieras
 Vet inte

Fråga mig

128 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
11
12 13 14 15 16
17 18
19
20 21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2014 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Språkförsvaret med Blogkeen
Följ Språkförsvaret med Bloglovin'

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se